فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال دوم شماره 3 (تابستان و پاییز 1382)
 • سال دوم شماره 3 (تابستان و پاییز 1382)
 • 204 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی رضاییان صفحه 3
  دانش ایستا نیست ولی اغلب به گونه ای مدیریت می شود که گویی ایستا است. سازمان ها و شرکتهایی که می خواهند دانش تولید کنند و آن را به سودمندترین وجه به کار گیرند، باید توجه به چرخه حیات دانش، در هر مرحله با آن برخورد متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، مفهوم چرخه حیات دانش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و راهبردهای مناسب برای مدیریت اندیشه در هر مرحله از چرخه حیاتش تشریح شده است. همچنین، استلزام های مدل برای راهبردهای هر سازمان نیز به طور کامل فهرست شده اند.
  کلیدواژگان: دانش، چرخه حیات، ایجاد، آماده سازی، انتشار، تجاری سازی
 • سعید مرتضوی صفحه 27
  مقاله حاضر به ترسیم جایگاه و عملکرد مؤسسات مشاوره مدیریت می پردازد و در مقام پاسخگویی به این دو سوال عمده است که اولا چرا سازمانها به مشاوران مدیریت نیازمندند و ثانیا چرا باید به مشاوران مدیریت خارج از سازمان خود اهمیت دهند. در این راستا، دو نظریه وابستگی منابع و هزینه داد و ستد به عنوان چارچوب نظری برای تحلیل جایگاه مؤسسات مشاوره مدیریت در به حداقل رساندن هزینه های داد و ستد درون سازمانی (درونی سازی فعالیتها) و هزینه های داد و ستد برون سازمانی (برونی سازی فعالیتها) بسط داده می شود...
  کلیدواژگان: مشاوره مدیریت، وابستگی منابع، هزینه داد و ستد، چشم اندازها، چالشها، دارایی ها خاص
 • سید حمیدخداداد حسینی، علیرضا اصغرپور فاز، شهریار عزیزی صفحه 47
  نخستین و مهمترین اصل بازاریابی، تمرکز بر نیازها و خواسته های مشتریان است؛ زیرا بدون توجه به آن، شرکتها در محیط رقابتی امروز قادر به ادامه حیات نخواهند بود. امروزه شرکتها می دانند که ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان، مزیت رقابتی مهمی است که به فروش و سود بیشتر برای آنها منجر می شود؛ بنابر این، شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان و اتخاذ راهبردها و برنامه های مناسب برای رفع این نیازها از مهمترین فعالیتهای شرکتها در بازارهای رقابتی است...
  کلیدواژگان: رضایت مشتری، خدمات فروش و تحویل، خدمات پس از فروش، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم گیری چند معیاره
 • محمدحسین متقی صفحه 75
  ترس از موفقیت به منزله مانعی بر سر راه رشد و ترقی فردی، باعث می شود که کارکنان برای نشان دادن شایستگی های خود انگیزه کمتری داشته باشند. افرادی که ترس از موفقیت از جمله ویژگی های شخصیتی آنان محسوب می شود، در مواجهه با موفقیت های موفقیت آمیز شغلی، مکانیزم مقاومت در مقابل موفقیت را از خود بروز می دهند. کم رنگ شدن شایستگی ها، فرد را به حد بی کفایتی که آخرین سکوی ارتقای شغلی است، نزدیک می کند. مقاله حاضر به بررسی رابطه ترس از موفقیت با رسیدن به حد بی کفایتی در کارکنان سازمان های دولتی می پردازد...
  کلیدواژگان: ترس از موفقیت، اضطراب، ترس از پیشرفت، ترس از رانده شدگی، فرار از استعداد، سطح عدم صلاحیت، حد بی کفایتی
 • منصور شاه ولی، مهندس مجید یوسفی نژاد صفحه 93
  جوامع مختلف در طول حیات خود تغییرات گوناگونی را تجربه کرده اند که از مؤثرترین آنها تغییرات زیست محیطی است. سازمان های دست اندرکار حفظ محیط زیست و منابع طبیعی برای چالش با چنین تغییراتی باید قادر باشند جهت گیری آنها را پیش بینی کنند و خود را برای مواجهه با آنها مهیا سازند. به اعتقاد کارشناسان منابع طبیعی و مدیریت و ترویج، عناصر متعددی وجود دارند که می توانند مدیران را در مدیریت و پیش بینی بهتر تغییرات یاری کنند. این عناصر در قالب رهیافت مهیاسازی ارائه شده اند...
  کلیدواژگان: منابع طبیعی، رهیافت مهیاسازی، ترویج، مدیریت، فارس و بوشهر
 • علی اوتارخانی صفحه 113
  سازمانها به طور اعم برای حصول به اهداف خود در محیطهای پر چالش و متغیری که سرعت تحولات بسیار بالاست، به استفاده از تمامی امکانات و ابزارهای موجود پیرامون خود نیازمندند. بر اساس نظریه های غالب راهبردی، که در صدد تبیین ارتباطات بین سازمانی هستند، رقابت به عنوان یک نظریه عام که رویکردی باخت - برد دارند، مورد توجه است. در این مقاله، قصد داریم ضمن تبیین ضرورت حاکم شدن رویکرد همکاری مبتنی بر اعتماد، نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات را در این رویکرد بررسی کنیم.
  کلیدواژگان: همکاری مبتنی بر اعتماد، فناوری ارتباطات و اطلاعات، سیستم های بین سازمانی، فرهنگ مشارکت
 • سیدحمیدرضا علوی، مهدی خصری، محمد قزل ایاغ صفحه 133
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی رابطه بین خلاقیت کارکنان با جو سازمانی و ابعاد آن می باشد. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه توسط یک نمونه 384 نفری از کل جامعه آماری که کارکنان شرکت صنایع مس باهنر کرمان می باشند، به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین خلاقیت کارکنان و جو سازمانی و همچنین ابعاد آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، سازمان، اهداف، نقش، پاداش، رویه، ارتباطات
 • زرین سادات خادمی، ابوالقاسم نوری، حمیدرضا عریضی، اصغر آقایی صفحه 161
  یکی از شاخص هایی که سازمانها امروزه به دنبال آن هستند، بالا بردن بهره وری سازمان و از جمله ارتقای علمکرد شغلی کارکنان سازمان است. این پژوهش مبنایی برای شناسایی استعدادهایی است که می تواند گستره وسیعی از مشاغل را، پوشش دهد و به عملکرد موفق کارکنان بیانجامد. مجموعه آزمون های استعداد عمومی (GATB) شامل 6 آزمون است که در این پژوهش از 3 آزمون آن به همراه پرسشنامه عملکرد به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت دی. ام. تی اصفهان به تعداد 363 نفر با مدرک لیسانس، فوق دیپلم و دیپلم در سال 1382 بوده است...
  کلیدواژگان: آزمونهای استعداد عمومی، عملکرد کارکنان، تجسم فضایی، قضاوت کیفی
 • عباسعلی حاج کریمی صفحه 175
  سازمانها برای دستیابی به رشد مطلوب و حفظ آن، و نیز افزایش توان رقابت پذیری خود به طرحی جامع و منسجم در چارچوب رسالت و اهداف عالی سازمان با عنوان برنامه استراتژیک نیازمندند. پژوهش حاضر در جهت دستیابی به استراتژی های مطلوب با استفاده از مدل تجزیه و تحلیلی SWOT بر اساس منطق فازی انجام گرفته است. قلمرو تحقیق، شرکت تهیه و توزیع قطعات و خدمات پس از فروش یکی از شرکتهای فعال در بخش قطعات خودرو است. از پرسشنامه که 138 گویه را در بر دارد، به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است...
  کلیدواژگان: مدل تجزیه و تحلیل swot، تحلیل سلسله مراتبی، زنجیره تامین، هوشمندی رقابتی