فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 38 (پاییز 1384)
 • پیاپی 38 (پاییز 1384)
 • 59 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/10/10
 • تعداد عناوین: 4
|
 • اصول دستیابی به سرعتهای بالا در دریا
  محمود رستمی ورنو سفادرانی، کریم اکبری وکیل آبادی صفحه 1
  تکنولوژیهای رسیدن به سرعت های بالا در دریا از گذشته تا بحال و آینده در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا به فاکتورهای موثر در این امر از جمله اجزاء مختلف مقاومت و روش های کاهش آن پرداخته، سپس به روش هایی نظیر کاهش وزن و بالا بردن راندمان سیستم رانش اشاره شده است. و تقاضا برای سرعت نه تنها در کاربردهای اقتصادی بلکه کاربردهای نظامی نیز به وفور دیده می شود. تمرکز نخستین بر این امر پس از جنگ جهانی دوم جهت دست یافتن به مفاهیمی از جمله شناورهای پلنینگ، چند بدنه، هیدروفویل ها، هارو کرافت، اکرانوپلن یا ویگ و ترکیبی شروع به تحقیقات گسترده ای انجامید در...
  کلیدواژگان: شناور تندرو، ایرفویل، سیستم رانش
 • انرژی های حاصل از پدیده های اقیانوسی
  مهندس منصوری، مهندس الهام عسکری صفحه 19
  با توجه به افزایش جمعیت کره زمین و نیاز روزافزون به انرژی مخصوصا انرژی الکتریکی، پیش یبنی می شود برق اتمی و برق حاصله از انرژیهای نو سهم بیشتری در تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز بشر در سالهای آینده را داشته باشد. از میان منابع انرژی تجدید شونده، انرژی دریاها و اقیانوسها منبعی است بسیار عظیم که علاوه بر تامین نیازهای انرژی قادر است بخش قابل توجهی از احتیاجات غذایی را در دهه های آینده تامین کند. در این مقاله روش های استفاده از انرژیهای مختلف دریا ناشی از پدیده های اقیانوسی در جهان و بکارگیری روش های مناسب در ایران شرح داده می شود...
  کلیدواژگان: گرادیان شوری، چرخه کالینا و هیبرید، چرخه کلود، چرخه رانکین، Plamis
 • بررسی و تعیین سبک های مناسب رهبری در محیط های نظامی
  محمد یزدانشناس صفحه 35
  اگر شاخصی وجود داشته باشد که مبین موفقیت و یا عدم موفقیت یک سازمان باشد، میزان تاثیر و پویایی رهبری می باشد. در اداره کردن مهم نیست که چه شایستگیهایی به عنوان یک مدیر و تصمیم گیرنده دارید بلکه موفقیت شما و کل مجموعه تحت سرپرستی بستگی به این دارد که آیا قادر به هدایت دیگران هستید و می توانید رهبری را که همان فرایند نفوذ در دیگران است، محقق کنید. نتایج حاصل از این مقاله بیانگر این نکته است که سبک رهبری مدیر باید انطباق کامل با شرایط سازمانی داشته باشد...
  کلیدواژگان: رهبری، مدیریت، قدرت، رفتار رهبری، رهبری اقتضایی
 • نقش فرهنگ سازمانی در فرایند توانمندسازی کارکنان
  سیدشهاب الدین حجازی صفحه 44
  در محیط پر رقابت امروزی که نیروی انسانی در سازمانها از ارزش ویژه ای برخوردار است، فرایند توانمند سازی روش نوینی است که موجب تعالی سازمانها می گردد. توانمند سازی را می توان، اتنقال ایده ها توسط کارکنان در مورد شغلشان به یکدیگر و همچنین برگزاری کلاسهای آموزش مهارتها به منظور آماده سازی کارکنان تا شرایط تقبل مسئولیت های کلیدی مرتبط با شغلشان فراهم گردد، تعریف نمود. جهت برقراری نظام توانمندسازی کارکنان، می بایست زمینه های فردی و سازمانی مناسب فراهم گردد که...
  کلیدواژگان: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی، توانمند سازی کارکنان