فهرست مطالب

علوم اداری و اقتصاد - سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 39، زمستان 1384)
 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 39، زمستان 1384)
 • ویژه نامه مدیریت و حسابداری
 • 128 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/06/13
 • تعداد عناوین: 5
|
 • راضیه مهدی پور، فرج الله رهنورد، شعبان الهی صفحه 1
  پیشرفتهای اخیر در فناوری های اطلاعات و ارتباطات ویژگی های رفتاری موسسات اعم از تولیدی و خدماتی را دگرگون ساخته است و همواره سه اصل مهم: سرعت، دقت و هزینه در کلیه فعالیتهای سازمانها مورد توجه قرار گرفته و بعنوان یک استراتژی برای کسب مزیت رقابتی محسوب می گردد. صنعت گردشگری نیز در قرن 21 می تواند با تجهیز نمودن خود به سیستم های اطلاعات و فناوری های نوین حرکتی جدید را برای کسب موفقیت دنبال نماید. ...
  کلیدواژگان: طراحی مفهومی. سیستم اطلاعات گردشگری. توریسم الکترونیکی. برنامه ریزی سیستم کسب و کار
 • علی محمد مصدق راد صفحه 23
  سبک رهبری مدیران یکی از عوامل موثر در افزایش اثر بخشی کارایی و در نهایت بهره وری سازمانها می باشد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 انجام شده است. ...
  کلیدواژگان: سبک رهبری. مدیریت مشارکتی. کارایی. بلوغ سازمانی. بیمارستان
 • اشرف لاجوردی صفحه 37
  امروزه مدیران و سازمان های موفق متکی به مشاوران سطح بالا مجرب و دانشمند هستند. توفیق در این حرفه مستلزم کسب مزیت هایی مانند مهارتهای تاثیر گذاری و مهارتهای میان فردی انجام موفق فرایندهای خاص مشاوره و به طور کلی پرورش مهارتهای مشاوره ای (علمی - تجربی و شخصیتی) است. ...
  کلیدواژگان: مشاوران مدیریت. چالش های مشاوره. انواع مشاوره. شایسته گزینی
 • محمد اسماعیل انصاری، حسین استادی صفحه 75
  موضوع این پژوهش تجزیه و تحلیل عوامل مختلف و موثر بر جایگاه مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است. منظور از جایگاه عبارت از موقعیت مکانی، فضا، مقام و مرتبه است که مدیران (روسا) به عنوان خط دهنده اصلی، با تفسیر، تعریف و تجزیه و تحلیل موضوعات، پیشامدها، موانع، عاملی تاثیر گذار در سازماندهی امور، تشویق و ترغیب همکاران، در برقراری هماهنگی میان افراد و تشکیل گروه های فعال و حمایت از برنامه ها و طرح ها می توانند در راس هرم واحد آموزشی قرار گرفته و امور را مدیریت و رهبری نمایند. ...
  کلیدواژگان: جایگاه (موقعیت) مدیران. تجربه. سابقه. بومی بودن مدیران
 • داریوش فروغی صفحه 93
  بعد از انتشار بیانیه شماره apb20 در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. ...
  کلیدواژگان: تغییرات اختیاری. تغییرات غیر اختیاری. روش دوره جاری. روش تسری به گذشته. روش تسری به آینده