فهرست مطالب

تشکل - پیاپی 1 (تیر 1385)

مجله تشکل
پیاپی 1 (تیر 1385)

 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 14,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/18
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سخن مدیرمسوول
  زهرا نژاد بهرام صفحه 2
 • شاخصه های زنان در مدیریت سازمان های غیردولتی
  زهرا نژاد بهرام صفحه 3
 • دکتر فریدون وردی نژاد: رفتارهای تغییر یافته سازمانی، جهت گیری دنیای جدید
  صفحه 6
 • تشکل های غیردولتی حلقه اتصال مردم با نظام حاکم
  لیلا صمدی صفحه 8
 • پروفسور شاه بنده: مهارتهای مدیریت روابط بین منابع انسانی
  صفحه 11
 • برگزاری سمینار تخصصی و کاربردی ویژه مدیران
  صفحه 14
 • تشکل های صنفی شکوفایی اقتصاد در بازوان کار
  ناهید حسینی صفحه 15
 • انجمن های صنفی کارگری راهگشای توسعه صنعتی در کشور
  ساناز نقی زاده صفحه 18
 • کهنسال ترین تشکل صنفی ایران
  شیما نژاد بهرام صفحه 20
 • انتخابات نظام مهندسی فرصتی برای تحکیم ساختارهای تشکلی / انجمن صادرکنندگان کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
  صفحه 21
 • نقش بخش خصوصی در دستیابی به اهداف توسعه هزاره
  صفحه 23
 • داوطلبان و اهداف توسعه هزاره
  صفحه 25
 • بررسی اولین گزارش اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران
  صفحه 30