فهرست مطالب

سمرقند - پیاپی 13-14 (بهار و تابستان 1385)
 • پیاپی 13-14 (بهار و تابستان 1385)
 • 210 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/27
 • تعداد عناوین: 30
|
 • سرمقاله
 • مرزهای اندیشه و خیال
  مهدی فریور صفحه 5
 • دلهره وجودی
  حمیدرضا نمازی صفحه 19
 • در باب سرگذشت اضطراب
  پی یر ماری ترجمه: زهرا وثوقی صفحه 25
 • ادبیات برای خوشبخت کردن انسانها پدید نیامده است
  آرنون گورنبرگ ترجمه: آنیتا صالح صفحه 35
 • اضطراب هستی
  توما رنیه ترجمه: چیترا رهبر صفحه 39
 • ترس از دیدگاه یونانیان
  ژان بولاک ترجمه: مهرنوش مهتدی صفحه 47
 • هراس
  توبی ناتان ترجمه: میرحسن رئیس زاده صفحه 53
 • فن پیامبران
  دومینیک لوکور ترجمه: ع. آبادی صفحه 61
 • اضطراب نوشتن
  انیس ورله ترجمه: آنیتا صالح صفحه 69
 • فانتزی های وحشت
 • هیولای نویسنده
  داریوش معمار صفحه 79
 • ریلکه، تسوایک و هانتکه: تغییر حالت در مبحث اضطراب
  لیونل ریشار ترجمه: جلال بابایی صفحه 89
 • ایبسن و زولا: شیاطین هم خانواده
  ژان بوری ترجمه: زهرا وثوقی صفحه 97
 • بودلر و مالارمه: لبه پرتگاه
  ژان رودو ترجمه: لاله رستگار صفحه 105
 • موپاسان: دشواری بودن
  ایوان لوکلرس ترجمه: اصغر نوری صفحه 113
 • ادگار آلن پو: راز و هراس
  مریم شرافتی صفحه 121
 • ترس و لرزهای روشنگران از دیدر و تا کنستان
  میشل دلون ترجمه: شیدا صفوت صفحه 127
 • سکوت ترس
  سیمون آرو ترجمه: هاله رجایی صفحه 135
 • قلمرو شگفتی
  ژان باتیست بارونیه ترجمه: شراره شاکری صفحه 139
 • سیاهی های گوتیک
  ژان باتیست بارونیه ترجمه: شعله رجایی صفحه 143
 • سینما و اضطراب
 • سایه های سیاه، دراز و ترسناک یک دستکاری
  ایرج اسماعیل پور قوچانی صفحه 147
 • علمی - تخیلی (آینده نامرئی)
  فیلیپ کوروال ترجمه: سحر داوری صفحه 155
 • دراکولا و اضطراب اختگی
  دانیلا هولوویوا، هورویل ترجمه: شراره شاکری صفحه 163
 • خصوصی سازی در حافظه یک گذرگاه توخالی
  حمید قاسم صفحه 167
 • خیالی نفرت انگیز
  مین ترن هوی ترجمه: هاله رجایی صفحه 171
 • ادبیات ژاپن و زنانگی تهدید کننده
  دیان دو مارژری ترجمه: اصغر نوری صفحه 175
 • اضطراب و روانشناسی
 • اضطراب، هیجانی طبیعی و حتی ضروری است
  آلن براکونیه ترجمه: زهرا وثوقی صفحه 181
 • ترس و شخصیت فردی - اجتماعی
  محمد راه درخشان صفحه 185
 • مبتلایان به ترس از اضطراب رهایی می یابند
  ایرن دیامانتس ترجمه: مهسا ابهری صفحه 193
 • اضطراب نوعی روان رنجوری
  آلن وانیه ترجمه: مهسا ابهری صفحه 197
 • اضطراب سردبیر
  صفحه 203