فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 8 (تابستان 1385)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 8 (تابستان 1385)

 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/25
 • تعداد عناوین: 17
|
 • فهرست و شناسنامه نشریه
  صفحه 1
 • سخن سردبیر
 • قطار توسعه
  صفحه 2
 • هفتاد و پنجمین سالگرد تشکیل انجمن بین المللی صنایع مفتولی
  مهندس تقی قیصری ترجمه: مهندس تقی قیصری صفحه 4
 • آنالیز بازار توسط بانک صنعت آلمان (IKB)
  صفحه 8
 • گزارش نمایشگاه مفتول و لوله دوسلدورف
  صفحه 17
 • ششمین نمایشگاه تخصصی مفتول، کابل، تجهیزات، اتصالات و دومین نمایشگاه تخصصی سخت افزار مصنوعات مفتولی اوکراین - کیف
  صفحه 23
 • نمایشگاه مفتول و لوله چین
  صفحه 26
 • مواردی در خصوص تاریخچه کشش
  صفحه 28
 • اسامی مشترکین - فرم اشتراک
  صفحه 32
 • دایره المعارف سیم سازی
  صفحه 33
 • مفتول و موسیقی
  صفحه 36
 • تور صنعتی - تفریحی صنایع مفتولی
  صفحه 39
 • کارهای مفتولی تزئینی
  صفحه 41
 • معرفی کتاب
  صفحه 47
 • پرستوها (دکتر فرهاد فراست) - معرفی چهره های برتر خارج از کشور
  صفحه 48
 • معرفی نشریات
  صفحه 50
 • بخش انگلیسی
  صفحه 1