فهرست مطالب

بسپار (علوم و صنایع پوشرنگ) - سال هشتم شماره 5 (پیاپی 52، شهریور 1385)
 • سال هشتم شماره 5 (پیاپی 52، شهریور 1385)
 • 106 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/07/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
 • در انتظار نتایج اتفاق های خوب
  تبسم علیزاد منیر صفحه 2
 • گزارش و گفتگو
 • اگر اسکله ها را از طلا می ساختیم ارزانتر تمام می شد. چرا؟ !
  صفحه 3
 • تولید ایرانی، خرید خارجی، کدام یک به صرفه تر است؟
  صفحه 7
 • ساختمان و رنگ هایی که زیبایی می آفرینند
  صفحه 13
 • اصفهان را رنگ زدند، اما رنگ های سرد!
  صفحه 18
 • مدیران جوان
 • آدم های تنبل، مدیران موفق!
  صفحه 26
 • اخبار
  صفحه 31
 • تازه های علم و فن
  صفحه 34
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 36
 • مقالات
 • رنگدانه های امنیتی بر پایه بسپارهای بلور مایع کلستریک
  مهندس پونه کاردر، زهرا رنجبر ترجمه: مهندس پونه کاردر ، دکتر زهرا رنجبر صفحه 38
 • پوشش های آب پایه بر سطوح چوبی
  مهندس آرزو رضوی، مهندس زهرا پذیرایی صفحه 42
 • کاربرد چسب ها در تعمیر، نگهداری و عملیات کارگاهی (MRO)
  مهندس فرهاد غفارپور ترجمه: مهندس فرهاد غفارپور صفحه 46
 • فن و علم پوشش های پف کننده
  مهندس بهاره سپه پور ترجمه: مهندس بهاره سپه پور صفحه 50
 • فرمول هایی برای آینده
  بهنام نادری زند ترجمه: بهنام نادری زند صفحه 53
  نگاهی به تاریخچه بازار پوشرنگها نشان می دهد این بازار به شدت تحت تاثیر پیشرفتهای جدید علمی و یا قوانین وضع شده توسط دولتها می باشد. محدودیت در استفاده از VOC ها (ترکیبات فرار آلی) در پوشرنگهای ساختمانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ...
 • خواندنی
 • روانشناسی رنگها
  کاوه قادریان صفحه 59
 • زیبایی دنیای رنگی
  کاوه قادریان صفحه 60
 • بخش انگلیسی
  صفحات 1-10