فهرست مطالب

علوم پیراپزشکی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1383)

فصلنامه علوم پیراپزشکی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1383)

 • 63 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/07/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقایسه مارکرهای ایمونو هیستو شیمیایی NSE و پروتئین S-100 با رنگ آمیزی H&E در تعیین وجود سلولهای گانگلیونی روده
  فرزانه جدلی، فرهاد خطیبی صفحه 283
  با توجه به اهمیت تشخیص صحیح پاتولوژی در بیماری هیرشپرونگ و وجود گزارشاتیی مبنی بر مفید بودن مارکرهای ایمونوهیستوشیمی NSE و پروتئین S-100 در تشخیص سلولهای گانگلیونی روده، رنگ آمیزی های فوق بر روی نمونه های بیوپسی روده انجام شد و نتایج آن با رنگ آمیزی معمولی (H&E) در همان نمونه ها بررسی گردید. 19 نمونه بیوپسی رکتوم (deep rectal biopsy) که قبلا با رنگ آمیزی H&E تشخیص آگانگلیونیک (بیماری هیرشپرونگ) بر روی آنها داده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت...
  کلیدواژگان: هیرشپرونگ، IHC، آگانگلیونیک، NSE، پروتئین S-100
 • الهه نوشین فر، شهلا امامیان، اشرف شبانی صفحه 287
  آسپرین یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی است که با جلوگیری از تجمع پلاکتی برای بهبود جریان خون و کنترل و پیشگیری سکته مغزی در بیماران دچار حملات گذرای ایسکمی مغز کاربرد دارد. تجویز آسپیرین موجب افزایش جریان خون مغز و میزان متابولیسم مغزی در انسان می باشد. گزارش شده است که مصرف آسپرین در موشهای پیر که به دنبال اختلال عروق مغز و تحلیل سلولهای عصبی دارای اختلال حافظه بوده اند موجب افزایش حافظه گردیده است. از طرفی نشان داده شد که آسپیرین موجب اختلال و توقف رشد سلولهای اعصاب نخاعی در محیط کشت شده و منجر به اپوپتوزیس می گردد...
  کلیدواژگان: آسپیرین، یادگیری و حافظه، روش احتزازی غیر فعال، موش صحرایی
 • مطالعه آثار فتو الکترون تراپی روی حیوانات آزمایشگاهی
  مجتبی نواب پور، بهرام مفید، مسعود علیزاده عظیمی صفحه 295
  مشکل اصلی در رادیوتراپی به عنوان یکی از روش های اصلی درمان سرطان، پایین بودن بازدهی یا به عبارت دیگر نزدیکی انرژی جذب شده در بافت سالم (دز جذبی) به دز جذبی تومور است. این امر موجب می گردد امکان رساندن دز نکروز به تومور فراهم نگردد. در نتیجه درمان ناقص و موجب عود مجدد بیماری می گردد. انتشار متاستاز با گذشت زمان در نتیجه درمان ناقص و عود بیماری پیش آگهی درمان را به شدت کاهش می دهد. سیستم فوتوالکترون تراپی یک روش درمانی جدید با استفاده از دستگاه مخصوص آن جهت درمان طیف وسیعی از سرطانهاست...
  کلیدواژگان: پدیده فوتوالکتریک، تومورهای بدخیم، رادیوتراپی، فوتوالکترون تراپی
 • حمید مقدسی صفحه 299
  داده ها برای موسات بهداشتی درماین همچون خون برای بدن ضرورت دارند. این داده ها به وسیله فرمها و به گونه ای منظم گردآوری و پردازش شده و به استفاده کنندگان ارائه می گردد. بر این اساس پژوهشی با هدف بررسی نگرش پزشکان عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران درباره فرم شرح حال استاندارد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 1381 انجام شد. طی این پژوهش نظریات 91 نفر از پزشکان عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی: شهید بهشتی (21 نفر)، تهران (38 نفر) و ایران (32 نفر) به وسیله پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت...
  کلیدواژگان: فرم شرح حال استاندارد شده، شرح حال و معاینات بدنی، عناصر اطلاعاتی فرم
 • تهیه و جداسازی آنتی بادی های مونوکلونال انسانی و بررسی واکنشهای اختصاصی آنها علیه گلیکوپروتئین پلاکتها
  محسن حمید پور، نایجل لیندزی صفحه 305
  بیماری ترمبوسیتوپنی اتوایمیون جزء بیماری های اتوایمیون به شمار می رود که با علائم کاهش پلاکت و اختلال عملکرد پلاکتها همراه است. آنتی بادی های ضد پلاکتی در سرم بیماران مبتلا به ITP (ایمیون ترمبویتوپنی پورپورا) وجود دارد، شناخت ویژگی های این آنتی بادی ها هنوز قابل بحث و بررسی می باشد. با استفاده از سیستم کلونینگ DNA، ژن Fab - آنتی بادی ضد پلاکتی بیمار مبتلا به ITP با یک فاژکلون گردیده و آنتی بادی های ضد پلاکتی تولید شده با روش بیوپانینگ متوالی جدا گردید و با استفاده از روش های الیزا، وسترن بلوتینگ, DNA آنالیز مورد مطالعه قرار گرفت...
  کلیدواژگان: ایمیون ترومبوسیتوپنی پورپورا، آنتی بادی های مونوکلونال، آنتی بادی ضد پلاکتی، گلیکوپروتئین GPIIb/IIIa پلاکتی
 • حسین خلیلی، مجتبی مجتهد زاده، محسن نایب پور، سیمین دشتی صفحه 313
  روی و مس عناصر کمیاب (Trace Elements = TEs) ضروری می باشند که در تنظیم عملکرد سیستمهای مختلف بدن دخیل هستند. کمبود این عناصر ممکن است باعث ایجاد شرایط پاتولوژیک مختلف (همانند نقص سیستم ایمنی، عفونت، آنمی و غیره) شود. سوء تغذیه به دنبال بیماری های شدید علت اصلی کاهش TEs در بدن می باشد، که می توان با استفاده از مکملهای حاوی این ریزمغذی ها از آن پیشگیری نمود. بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه به علت شدت بیماری های زمینه ای، عدم توانایی دریافت مواد غذایی از راه خوراکی و پیچیدگی مراقبت در بخش مراقبتهای ویژه در معرض سوء تغذیه بوده و به همین دلیل تحت حمایتهای تغذیه ای وریدی یا روده ای قرار می گیرند...
  کلیدواژگان: عناصر کمیاب، سوء تغذیه، تغذیه وریدی، بخش مراقبتهای ویژه
 • مهدی اعظمی، منوچهر ولی زاده، بهروز عزت پور صفحه 319
  پروپرانولول راسمیک، بتا بلوکری از خانواده آریل اوکسی پروپانول آمینها بوده که باعث مهار تحرک اسپرم شده و به عنوان یک کنتراسپتیو اسپرم کش در نظر گرفته می شود. با توجه به اثر مهاری دکس پروپرانولول (ایزومر راست گرد پروپرانولول) بر روی فعالیت حرکتی اسپرم، تصمیم گرفته شد که به عنوان یک داروی جدید اثر دکس پروپرانولول بر روی رشد تریکوموناس واژینالیس مورد بررسی قرار گیرد. با جمع آوری سوآبهای آغشته به ترشحات آلوده واژن از زنان مبتلا به تریکومونیازیس و کشت انگل در محیط TYIS-33، انبوه سازی انگل انجام شد...
  کلیدواژگان: تریکوموناس واژینالیس، دکس پروپرانولول، رشد انگل، IC50، MIC
 • مسعود شریفی، حسن جهانی هاشمی صفحه 323
  وقفه زمانی طولانی مدت در انتقال نمونه و کشت آن موجب از بین رفتن میکروارگانیسم، بویژه گونه های مشکل پسند می گردد. این امر یک Pre-analytical error در تضمین کیفیت است که کیفیت نمونه، بهره وری آزمایشها و کنترل کیفیت راتحت الشعاع قرار میدهد. در این بررسی کیفیت علمکرد کارکنان آزمایشگاه و بخشهای بیمارستان (Pre-analytical error) در برابر نمونه های کشت خون و مایع مغزی نخاعی مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه توصیفی در یک مرکز آموزشی درمانی در قزوین و به طریق دوسوکور (Double blind) انجام پذیرفت...
  کلیدواژگان: تضمین کیفیت، عملکرد، کشت خون، مایع مغزی نخاعی، میکروب شناسی