فهرست مطالب

نجوم - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 119، مرداد 1381)
 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 119، مرداد 1381)
 • 38 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/05/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
  صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • اخبار داخلی
  صفحه 9
 • هند به بام رصدخانه های جهان رسید
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 10
 • شاهکارهای تازه هابل
  صفحه 12
 • پیرترین اجرام کهکشان، رازگشای سن عالم
  ذوالفقار دانشی صفحه 13
 • پیدایش ماه
  پدرام باستانی پور ترجمه: پدرام باستانی پور صفحه 16
 • آسمان در این ماه
  محسن ایرجی، فریبا پایروند ثابت صفحه 18
 • آسمان شب، چشمهای ایرانی و شوق نگاه
  بابک امین تفرشی صفحه 23
 • رصد و ثبت بارش های شهابی
  امیر حسن زاده صفحه 28
 • چشم بدون مرز: سیاره خیره کننده
  بابک امین تفرشی صفحه 33
 • صفحه شما
  فاطمه عظیم لو صفحه 34
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 39