فهرست مطالب

متن پژوهی ادبی - پیاپی 24 (تابستان 1384)
 • پیاپی 24 (تابستان 1384)
 • ویژه نامه زبان شناسی ، آموزش زبانهای خارجی و ترجمه
 • 278 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/06/27
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سالار منافی اناری صفحات 1-17
  حیات انسان در اصل از آن روح است که جوهری الهی، غیر مادی، و نامیر است و منشاء تمام استعدادهای حیاتی انسان مانند تفکر، تعقل، ادراک، اراده، گفتار و کردار می باشد. آنچه پس از جدا شدن روح از بدن بتدریج متلاشی و به اصل خود که خاک است تبدیل می گرد تن مادی انسان است و نه جوهر الهی او. این جوهر الهی انسان که حقیقت غیرمادی اوست از همان لحظه آفرینش در تن مادی، در مسیر بازگشت به «اصل» خویش که خداست قرار می گیرد و سفر عمر را آغاز می کند...
  کلیدواژگان: عرفان نفس، معرفت پروردگار، غیرمادی، بعدالهی، لایتناهی
 • مجتبی منشی زاده، بابک شریف صفحات 18-43
  با گذشت نزدیک به هفت دهه از تاسیس نخستین فرهنگستان در ایران، تاکنون بررسی جامعی درباره واژه های مصوب فرهنگستانهای متولی امر واژه گزینی در گذشته و حال صورت نگرفته و لذا هنوز بسیاری از مسائل نظری و مشکلات عملی این کار به درستی طرح نگردیده است. هدف این تحقیق نقد علمی اصول و ضوابط واژه گزینی فرهنگستان سوم (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و بررسی دقیق موانع پذیرش واژه های عممی مصوب آن است. روش اتخاذ شده در این پژوهش دارای دو ویژگی است: ...
  کلیدواژگان: واژه گزینی، واژه سازی، فرهنگستان، ساختواژه
 • سیدعلی میرعمادی صفحات 44-73
  در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا اصولا تفسیر متن امکان پذیر است یا نه. ابتدا نظری به گذشته داریم و آنگاه با توجه به دیدگاه های نوین تفسیر متن و کلام نمونه ای را مورد تجزیه و تحلیل نشانه شناختی قرار خواهیم داد. ادعا بر این است که تفسیر هر متن در تقابل با نظر نویسنده و یا گوینده نسبی است و قاطعیت در تفسیر عملا میسر نیست...
  کلیدواژگان: ادراک، تفسیر، هرمونتیک، مفسر، تخیل گرا، تفسیر تمثیلی، تفسیر لفظی
 • عبدالله نصری صفحات 74-86
  هرمنوتیک با ظهور اندیشه های هانس گئورگ گادامر (1900-2001) وارد عرصه جدیدی شده است. از این رو لازم است تا نگاهی به چشم اندازها اندیشه هرمنوتیکی گادامر داشته باشیم. این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است. نخست به ریشه یابی واژه هرمنوتیک، تاریخچه و خاستگاه و آنگاه قلمرو و گرایشهای کلی آن پرداخته است و سپس اندیشه های محوری گادامر از قبیل پرسش هرمنوتیکی، مساله متن و مساله فهم آن مورد بررسی قرار گرفته است...
  کلیدواژگان: هرمنوتیک، گادامر، متن، فهم
|