فهرست مطالب

تحول اداری - پیاپی 51 (تابستان 1385)

نشریه تحول اداری
پیاپی 51 (تابستان 1385)

  • ویژه نامه دولت الکتریک
  • 168 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1385/07/18
  • تعداد عناوین: 10
|