فهرست مطالب

نیم رخ - پیاپی 13 (خرداد و تیر 1381)
 • پیاپی 13 (خرداد و تیر 1381)
 • 44 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/03/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نقش سیاست در صنعت فولاد
  صفحه 4
 • اخبار
  صفحه 5
 • اخبار سندیکا
  صفحه 10
 • گزارش
 • تلخ و شیرین اقتصاد ایران در سالی که گذشت
  صفحه 14
 • دیدگاه
 • بررسی و تحلیل موانع و محدودیتهای ناشی از قانون کار
  صفحه 18
 • گزارش
 • طی 10 ماه آینده سازمان تجارت جهانی علیه ایران تعرفه های تنبیهی اعمال می کند
  صفحه 24
 • مدیریت
 • ارائه بهترین خدمات به مشتری
  صفحه 25
 • تکنولوژی
 • ماکرو ماشینها، موتورهای دنیای آینده
  صفحه 31
 • آخرین فن آوریهای روز در صنعت لوله و پروفیل
  صفحه 35
 • بهره وری
 • ارتقای بهره وری پایدار
  صفحه 39
 • علمی
 • افزایش بارپذیری یاتاقان با استفاده از نوآوری در کاسه نمدها
  صفحه 41