فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 99 (شهریور 1385)
 • پیاپی 99 (شهریور 1385)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/07/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن آغازین
  صفحه 2
 • توسعه تجارت بیمه و بنیان های نظارتی (قسمت اول)
  عبدالله آستین ترجمه: عبدالله آستین صفحه 4
  بیمه از جمله خدمات پایه ای در کنار بانکداری و بازار اوراق بهادار است که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارد. بیمه با تخصیص بهینه سرمایه پس انداز را امکان پذیر می سازد. با توجه به نقش دوگانه، بعد فرابخشی و بعد صرفا تجاری، بیمه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت افراد و سازمانها موثر است. کشورهای در حال توسعه به آگاهی از پیامدهای بالقوه عملیات بیمه و بیمه اتکایی بر بیمه گذاران و اقتصاد، روند جهانی بازار بیمه، محدودیت های عرضه و نقش دولت به عنوان ناظر، علاقه مندند. ساختار نظارتی موثر با توجه به اهداف ملی در کسب مزایای توسعه نقش موثری ایفا می کند...
 • آزاد سازی تجارت در خدمات بیمه
  مرجان دامن کشیده ترجمه: مرجان دامن کشیده صفحه 23
 • تکافل چیست؟
  رویا عامل ترجمه: رویا عامل صفحه 36
 • بانک جهانی: تکافل بخشی از توسعه مالی بین المللی
  مهدی نصرتی ترجمه: مهدی نصرتی صفحه 41
 • نگاهی به بیمه های اعتباری در سنگاپور
  احسان جلالی ترجمه: احسان جلالی صفحه 44
 • بررسی تاثیر اتوماسیون بر عملکرد کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران در استان همدان
  محمد شیرازی صفحه 48
  نظام اداری کشور در پیشرفت جامعه نقش مهم و قابل توجهی دارد، بنابراین ضروری به نظر می رسد که در اجرای وظایف و مسئولیت های خطیر خود، برخوردار از ویژگیهایی همچون سرعت، دقت و صحت عمل در کار باشد، به طوری که با بهره گیری بهتر و بیشتر از وقت و منابع، قابلیت و توانایی بیشتر و بهتری از خود در جهت اهداف سازمان نشان دهد. مطالعات نشان می دهد که نظام اداری در ایران با داشتن پیشینه تاریخی خاص، از موقعیت و شرایط مناسب و مطلوبی برخوردار نبوده و حتی با وقوع انقلاب اسلامی و ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی، هنوز هم درگیر مسائل و مشکلات پیچیده اداری خاص خود است...
 • آشنایی با موسسه های آموزشی بیمه
  علیرضا رکنیان ترجمه: علیرضا رکنیان صفحه 59
 • اخبار بازار بیمه
  علی اعظم محمدبیگی، احمد محمدی ترجمه: علی اعظم محمدبیگی ، احمد محمدی صفحه 62