فهرست مطالب

یادمان - پیاپی 42 (مهر 1385)
 • پیاپی 42 (مهر 1385)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/03
 • تعداد عناوین: 13
|
 • معرفی مرکز ارتباطات بین المللی تهران
  صفحه 2
 • گفتار حکیمانه
  صفحه 3
 • سخن سردبیر
  صفحه 4
 • مدیریت بحران در زمان زلزله
  حمید قربانی صفحه 5
 • مدیریت بحران در شبکه های حمل و نقل
  نازلی دهقانی صفحه 14
 • گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی در فاجعه بم
  صفحه 20
 • اصول و مبانی حمایت های اجتماعی
  صفحه 27
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ساختمان
  صفحه 34
 • معیارهای خرید نوت بوک
  علیرضا غفوری صفحه 48
 • نمایه های معماری ایران
  مریم همدانچیان صفحه 52
 • برج پیزا
  صفحه 56
 • شهرهای اینترنتی در قرن 21
  سایه درمانی صفحه 60
 • معرفی مرکز ارتباطات بین المللی تهران (انلگیسی)
  صفحه 64