فهرست مطالب

چشم انداز ارتباطات فرهنگی - پیاپی 26 (شهریور و مهر 1385)
 • پیاپی 26 (شهریور و مهر 1385)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/05
 • تعداد عناوین: 23
|
 • درآمد
  صفحه 2
 • جستار: گفتگو
 • استراتژی جدید ادیان الهی برای مکالمه
  آیت الله محمد علی تسخیری صفحه 4
 • آموزش پیش شرط ورود به گفت و گوی دینی است
  باوا جین صفحه 8
 • گفت و گو با ادیان مختلف اساس ادیان ابراهیمی است
  موریس معتمد صفحه 11
 • گفت و گوی ادیان با تامل بر سرنوشت معنوی انسان موضوعیت می یابد
  اردشیر خورشیدیان صفحه 14
 • اولین گفت و گو در باب معنویت انسان است
  عبدالمجید میردامادی صفحه 16
 • جستار: فرهنگ
 • مبانی گفت و گوی ادیان و تمدن ها
  سیدحسن نصر ترجمه: منوچهر دین پرست صفحه 22
 • اهداف و قواعد گفت و گوی دینی و تمدنی
  علی اکبر رشاد صفحه 32
 • مشکلات پیش روی گفت و گوی بین ادیان و راهکارهای عبور
  گئورک وارطان صفحه 37
 • گفت و گوی اسلام و مسیحیت
  هانس کانگ ترجمه: نرگس سنایی ، زهرا صفری صفحه 40
 • گفت و گوی تمدن ها و صلح جهانی
  عباس منوچهری صفحه 47
 • گفت و گوی ادیان و چالش های اساسی زمانه ما
  عبدالجلیل ساجید ترجمه: رسول تیموری صفحه 53
 • ضرورت گفت و گوی بین ادیان از نگاه یک مسلمان
  فتح الله گولن ترجمه: محمدباقر تهرانی صفحه 58
 • گفت و گوی ادیان؛ ضرورت زندگی جهانی شده
  حبیب اسدی صفحه 62
 • مبانی گفت و گوی اسلام و هندوئیسم از دیدگاه یک مسلمان
  رفعت حسن ترجمه: ابوالقاسم راه چمنی صفحه 65
 • گفت و گوی هندو - مسیحی: دیدگاه هندویی
  کی. ال. شاگیری رائو ترجمه: نرگس سنایی ، زهرا صفری صفحه 69
 • رخداد: گزارش
 • گزارشی از سفر رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ازبکستان
  صفحه 75
 • گزارشی در باب فرصت های گفت و گوی بین دینی در آلبانی
  صفحه 77
 • گفت و گوی بین ادیان، نگاهی به گذشته، نگاهی به آینده
  صفحه 81
 • گزارشی از فعالیت های مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب
  صفحه 83
 • گزارش دومین نشست گروه گفتگوی راهبردی روسیه - جهان اسلام
  صفحه 87
 • گزارشی در باب موسسه گفت و گوی ادیان
  صفحه 89
 • خبر
  صفحه 91