فهرست مطالب

انجمن بتن ایران - پیاپی 22 (تابستان 1385)
 • پیاپی 22 (تابستان 1385)
 • 120 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/08/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • تازه ها
 • پیام هیات مدیره
  صفحه 2
 • اخبار انجمن
  صفحه 3
 • مروری بر خبرها
  صفحه 6
 • خلاصه سخنرانی
  صفحه 8
 • تازه های کتاب و بین المللی
  صفحه 10
 • مقالات علمی
 • بررسی رفتار غیرخطی قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با بادبندهای فولادی
  پروفسور علیرضا خالو، مهندس حسین جهان خواه، مهندس سیدمحمدمهدی تنکابنی پور صفحه 11
  یکی از سیستمهای رایج امروزی برای مقاوم سازی لرزه ای قابهای بتنی بلند مرتبه در برابر زلزله استفاده از بادبند فلزی می باشد. در این پژوهش رفتار غیر ارتجاعی قابهای بتن مسلح بلندمرتبه همراه با بادبند فلزی بوسیله نرم افزار Drain - 3DX مورد ارزیابی قرار گرفته است. با نتایج بدست آمده از حدود 200 تحلیل دینامیکی غیرارتجاعی، نحوه اثر گذاری بادبندهای فلزی در کنترل جابجایی نسبی طبقات، جابجایی بام و دوران گره ها مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله نشانگر رفتار دوگانه این نوع بادبندهاست...
 • بررسی خسارات وارده بر پل های بتنی در زلزله های اخیر
  دکتر محسنعلی شایانفر، مهندس میلاد نجفدوست صفحه 20
  مطالعه و بررسی بسیاری از پلهای بتن مسلح موجود طرح شده براساس آیین نامه های قدیم حاکی از آسیب پذیری بالا و مقاومت جانبی اندک آنها در برابر زلزله می باشد. پلهای مذکور اغلب برای بارهای ثقلی طراحی شده بودند و به دلیل ضعفهای موجود نیازمند تقویت و مقاوم سازی می باشند. از جمله ضعفهای مشهود می توان به مقاومت برشی اندک ستونها، فاصله زیاد تنگها، محصور شدگی کم در محل لولای خمیری، طول مهاری و طول وصله کم آرماتورهای طولی و... اشاره کرد که هر یک از این ضعفها موجبات بروز خساراتی جبران ناپذیر بر روی سازه می گردد...
  کلیدواژگان: پلهای بتنی، مقاوم سازی پل، خسارت، آسیب پذیری، پایه، کوله
 • مدلسازی عددی تیرهای تقویت شده با ERP در خمش
  مهندس یوسف محرابی، دکتر رضا عباس نیا صفحه 27
  در این مقاله سعی شده است که اثرات مثبت و موثر استفاده از الیاف پلیمری مسطح از جنس کربن (CFRP) در مقاوم سازی خمشی پرداخته شود. به همین منظور از گزارش دانشگاه کنتاکی در سال 2002 که توسط Choo, Harik, Alagusundaramoothy انجام شده است، استفاده کرده و مدلسازی با استفاده از مشخصات این گزارش انجام شده است. طول تیرها همگی 4880 میلیمتر و مقطع آنها 230mm × 380mm می باشند. ...
  کلیدواژگان: ERP، مدلسازی، تقویت تیر
 • بررسی رفتار غیرخطی اتصال تیر به ستون در ساختمانهای بتنی تحت بارهای سیکلی و تقویت با الیاف پلیمری تقویت شده
  مهندس شاهرخ سبک دست صفحه 36
  ناحیه اتصال به عنوان یک ناحیه بحرانی در قاب های خمشی بتنی مطرح می باشد و عملکرد این قسمت در رفتار و پاسخ غیرخطی سازه نقش مهمی دارد زیرا تحت بارهای لرزه ای نیروهای بزرگی به دلیل رفتار صلب این ناحیه در محل اتصال تیر به ستون ایجاد می گردد که سازوکار گسیختگی (Mechanisms Failure) این قسمت از سازه بصورت سازوکار برشی یا مهاری می باشد که طبیعت این سازوکارها ترد بوده یا به عبارت دیگر کنترل شونده توسط نیرو می باشد و رفتار این قسمت در میزان شکل پذیری و الگوی تشکیل مفاصل خمیری در سازه های قاب خمشی نقش عمده ای را برعهده دارد لذا...
  کلیدواژگان: 1، اتصالات تیر، ستون 2، تقویت 3، بارگذاری سیکلی 4، اجزاء محدود 5، الیاف پلیمری تقویت شده 6، ساختمانهای بتنی
 • بررسی عملکرد خمشی ستون های بتن مسلح تقویت شده با کامپوزیت ERP
  مهندس سیدرضا دریابیگی صفحه 46
  استفاده از ERP، بعنوان یک گزینه عملی نسبت به روش ها و فنون مقاوم سازی مرسوم متداول در سازه های بتنی به طور روز افزون در حال توسعه می باشد گستره این نوع مقاوم سازی برای تقویت عملکرد اجزاء سازه شامل تیر، دال، ستون، دیوار برشی و اتصال می باشد. در این متن ابتدا به بررسی رفتار اعضاء محوری کششی و فشاری تقویت شده با سیستم ERP، که به طور همزمان تحت خمش نیز قرار دارند پرداخته می شود، سپس رفتار این اعضاء با توجه به نحوه قرارگیری کامپوزیت ERP، مورد بررسی قرار می گیرد...
  کلیدواژگان: کامپوزیت FRP، تقویت خمشی، ستون، بار خروج از محور
 • بانیان خانه انجمن
  صفحه 51
 • معرفی اعضاء
 • اعضای حقیقی / اعضای دانشجویی / اعضای حقوقی
  صفحات 52-56
 • فرم عضویت
  صفحه 71