فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 34 (پاییز 1384)
 • پیاپی 34 (پاییز 1384)
 • 60 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/08/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • نتایج به دست آمده از بازرسی چشمی قطعات آسیب دیده پمپ
  مهندس کریم حسن پور صفحه 1
 • آرایش سیستمهای پمپاژ
  مهندس پروانه اطهری اسکوئی صفحه 11
 • بررسی مشخصه های عملکرد در یک پمپ پروانه ای با زاویه رانش کم پره
  مهندس کاوه اسماعیلی ترکانپوری صفحه 22
 • مونیتورینگ پمپها
  مهندس مهدی ذاکر حسینی صفحه 33
  مقاله حاضر به بحث در مورد روش های مونیتورینگ عملکرد پمپهای صنعتی و حفاظت آنها با بهره گیری از روش های سنجش توان پرداخته است که توان الکتریکی جذب شده توسط موتور پمپ ها را با دقت اندازه گیری می کند. در این مقاله بیشتر عملکرد محصولات و روش های توسعه یافته توسط شرکت «Load Control Inc of sturbridg, MA, USA» که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کند، مورد بررسی قرار گرفته است...
 • مقاومت عایقی در الکتروموتورها
  مهندس علی محمدی زردخانه صفحه 48