فهرست مطالب

صحنه - سال ششم شماره 34 (پیاپی 54، مهر 1385)
 • سال ششم شماره 34 (پیاپی 54، مهر 1385)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/25
 • تعداد عناوین: 44
|
 • سرمقاله
 • هم سینه پر از آتش هم دیده پر زا آب اولی
  صفحه 1
 • مخاطبان فرهنگ ساز در بیان رهبری
  دکتر حسین بنیانیان صفحه 4
 • گزارش
 • برای این سطر نقطه ای بگذار
  علی جمشیدی صفحه 6
 • گفت و گو
 • جشنواره زمینه ساز رشد معنوی / گفت و گو با دکتر حسن بنیانیان
  جمال جعفری آثار صفحه 16
 • وزه از کارهای اقتصادی و تجاری صرف نظر کند / گفت و گو با علی رضا معین بخش
  صفحه 17
 • رویکرد ما، جوان گرایی است / گفت و گو با دکتر مرتضی گودرزی دیباج
  کلاویژ نادری صفحه 20
 • فاصله از کلیشه ها / گفت و گو با مجید مصلحی
  مریم رضازاده صفحه 22
 • رفتارهای حوزه ویژه است / گفت و گو با امیر محمدخانی
  ندا آل طیب صفحه 24
 • نمی توانیم با تماشاگر گذری فرهنگ سازی کنیم / گفت و گو با سیدمسعود صفوی
  صفحه 26
 • حوزه هنری در جهت اساس نامه خود ملزم به حرکت است / گفت و گو با حسین شوندی
  مریم رضازاده صفحه 28
 • ما طبق سیاستهای حاکم بر حوزه اقدام می کنیم / گفت و گو با نسرین افسری
  گلاویژ نادری صفحه 30
 • معیار اول داشتن امتیازات فنی و هنری است / گفت و گو با حسین مسافرآستانه
  ندا آل طیب صفحه 32
 • جشنواره ها باید جریانهای تئاتر به راه بیندازند / گفت و گو با دکتر مجید سرسنگی
  گلاویژ نادری صفحه 34
 • جشنواره با هنرمندان معتبر زنده می ماند / گفت و گو با هایده حائری
  معصومه جلالی صفحه 36
 • ملتی که تئاتر ندارد، فرهنگ ندارد / گفت و گو با نصرالله قادری
  جمال جعفری آثار صفحه 38
 • گفت و گو با هیئت داوران سویم جشنواره تئاتر ماه
  فروغ سجادی، جمال جعفری آثار، مهدی نصیری صفحه 39
 • نقد نمایش
 • فقط روایتی سطحی از مضمونی دراماتیک / نمایش خون بوغاج
  سیدعلی تدین صدوقی صفحه 42
 • انهدام کاکتوس در اجرا / نمایش کاکتوس
  مهدی نصیری صفحه 43
 • آتش بس، با خودکار بیک / نمایش برزخ اروی
  عبدالرضا فریدزاده صفحه 44
 • تصویر زندگی با تصور آن / نمایش سفر به مغرب
  مهدی نصیری صفحه 45
 • سنت شکنی یا بیان صرف واقعیت / نمایش چریکه
  سیدعلی تدین صدوقی صفحه 46
 • ارباب و رعیت در گیلان / نمایش سیاریحون
  مهدی نصیری صفحه 47
 • نه هر که سر بتراشد قلندری داند / نمایش بادکنکهای رنگی
  سیدعلی تدین صدوقی صفحه 48
 • دریغا فرود سیاوشان، دریغا فردوسی / نمایش خاکی و آسمانی
  عبدالرضا فریدزاده صفحه 49
 • پنهان در پرده تکرار / نمایش چله نشین عشق
  مهدی نصیری صفحه 51
 • تنها یک شیرین کاری / نمایش خنده بازار
  عبدالرضا فریدزاده صفحه 52
 • اندوه دیدن / نمایش شبنم سپیده دمان
  مشهود محسنیان صفحه 53
 • سیطره مونولوگ / نمایش هنگامه ای که آسمان شکافت
  امیر نادری باروق صفحه 54
 • مرگ افسانه / نمایش مرگ آبی
  هادی جاودانی صفحه 55
 • همایش همیشگی / نمایش امشب دیگر مهره های پشتم نی لبک می زند
  اشکان غفار عدلی صفحه 56
 • غم نامه ای طنزآلود / نمایش ناشناس
  مشهود محسنیان صفحه 57
 • آشفته بازار / نمایش شلم شوربا
  هومن نجفیان صفحه 58
 • روزنه های بسته / نمایش ماه کامل بود که مرگ آمد
  امیر نادری باروق صفحه 59
 • خفقان از مد افتاده / نمایش نقل پرومته
  هادی جاودانی صفحه 60
 • ملغمه ای از شیوه های نمایش / نمایش دژخیم باید بگرید
  هادی جاودانی صفحه 61
 • شکیل اما... / نمایش گم سوار
  اشکان غفار عدلی صفحه 62
 • مشابهتهای معنادار / نمایش شب واقعه
  امیر نادری باروق صفحه 63
 • این یک کلاژ است / نمایش ناک اوت
  هومن نجفیان صفحه 64
 • تماشاگر در زنجیر / نمایش کاسیت در زنجیر
  هادی جاودانی صفحه 65
 • شیطان، انسان، ملکوت / نمایش کسی در گوشم زمزمه می کند بیا
  هادی جاودانی صفحه 66
 • ریتم کشنده کمان گیرد / نمایش آرش
  هادی جاودانی صفحه 67
 • منطق مرگ / نمایش من خودم آقای مرگم
  امیر نادری باروق صفحه 68
 • مغلوب واقعیات بیرونی همراه با تعدد موضوع / نمایش زمستان سیاه
  سیدعلی تدین صدوقی صفحه 69
 • نمودار
 • نتایج ارزیابی نمایشهای شرکت کننده در سومین جشنواره تئاتر ماه
  صفحه 70