فهرست مطالب

مقام موسیقایی - سال نهم شماره 35 (مهر 1385)
 • سال نهم شماره 35 (مهر 1385)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/22
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سخن سردبیر: یک هله پوک برای بنای درخشان آینده
  صفحه 2
 • نگاهی به تقاسیم و مقامات موسیقی اعراب
  محمدرضا فرزاد ترجمه: محمدرضا فرزاد صفحه 4
 • روز موسیقی ملی با ارگ بم و ارگ کریم خان
  صفحه 7
 • چاوش (بخش آخر)
  هوشنگ جاوید صفحه 10
 • گفتگو با حسن تبار
  صفحه 13
 • سنتور در گذر ضبط صفحه
  حسن تبار صفحه 16
 • گفتگو با جهانگیر نصری اشرفی
  صفحه 18
 • بازی هلی در ایل قشقایی
  دکتر هاشم محمدی صفحه 43
 • اسکار موسیقی فیلم
  الهه صفوی ترجمه: الهه صفوی صفحه 45
 • سونات مهتاب
  محمدعلی صفوی ترجمه: محمدعلی صفوی صفحه 46
 • قتل موسیقی با دشنه ممیزی
  حسین علی شاپور صفحه 47
 • گزارشی از کنسرت شهرام ناظری
  صفحه 48
 • سه ترانه از سرزمین ویتنام
  همایون نوراحمر ترجمه: همایون نوراحمر صفحه 51
 • درباره سمفونی شماره 7و9 شاهین فرهت
  علیرضا ادیب تهرانی صفحه 54
 • آندره آبوچلی
  اثمار موسوی نیا ترجمه: اثمار موسوی نیا صفحه 56
 • معرفی کتاب موسیقی رمضان
  صفحه 58
 • صدای آل رسول (ص) در سال رسول (ص)
  رضا مهدوی صفحه 60
 • معرفی کتاب گیتارنوازی
  صفحه 62
 • اخبار استانها
  صفحه 64
 • دیدگاه های مردم
  صفحه 68
 • سالگرد دکتر حسین عمومی
  صفحه 69
 • تسلیت
  صفحه 72