فهرست مطالب

بارش - پیاپی 12-13 (شهریور و مهر 1385)
 • پیاپی 12-13 (شهریور و مهر 1385)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/27
 • تعداد عناوین: 16
|
 • قلمه
 • صنعت بسته بندی - توسعه بازار کشاورزی
  صفحه 2
 • رویش
 • اخبار کشاورزی
  صفحه 3
 • طرح خرید نقدی گندم حماسه ای ملی آفرید
  صفحه 7
 • گزارش عملکرد بانک کشاورزی استان خراسان رضوی
  صفحه 9
 • آیینه
 • مصاحبه با آقای مهندس پاک نژاد مدیر کل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی
  صفحه 14
 • ارزش معاملات بورس کشاورزی به بیش از 29 میلیارد ریال رسید
  صفحه 17
 • آشنایی با کانونهای هماهنگی و حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی
  صفحه 18
 • مصاحبه با آقای بزرگی / مجمع هماهنگی حمایتی زبان گویای تشکلهای بخش کشاورزی
  صفحه 20
 • آموزش گام به گام بازرگانی خارجی / قسمت دوم
  حسن اصلانزاده صفحه 22
 • سازمان دهی و به کارگیری خبرگان کشاورزی
  مهدی دوست صفحه 24
 • ارگانیک
 • باغداری ارگانیک / قسمت پایانی
  ارشاد مرشدی ترجمه: ارشاد مرشدی صفحه 26
 • بررسی وضعیت تجارت جهانی آبزیان زینتی
  حمیدرضا بارگاهی صفحه 28
 • معرفی اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور
  صفحه 31
 • مفهوم بازاریابی و سیستمهای بازاریابی / قسمت چهارم
  حسن اصلانزاده ترجمه: حسن اصلانزاده صفحه 32
 • مقررات و استانداردهای واردات مواد غذایی و کشاورزی به فدراسیون روسیه
  صفحه 34
 • اطلاعیه نمایشگاه های کشاورزی
  صفحه 36