فهرست مطالب

شعر - پیاپی 48 (تابستان 1385)
 • پیاپی 48 (تابستان 1385)
 • 144 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/30
 • تعداد عناوین: 35
|
 • اول دفتر: از ازل تا به ابد کشته ما افتاده است / سردبیر
  صفحه 2
 • شعر بحران ندارد / گفتگو با سهیل محمودی
  صفحه 3
 • پا به پای هم با غزالی از بیدل
  محمدکاظم کاظمی صفحه 19
 • شب یلدا در نوروز 85
  محمد کاظم کاظمی صفحه 22
 • از غربت سروده ها
  عباس باقری صفحه 28
 • پندار شهر بی شاعر
  سیدحامد حجت خواه صفحه 30
 • هنوز فرصت هست
  کبری موسوی صفحه 39
 • من هم محل دردم
  سیامک بهرام پرور صفحه 40
 • تنها صدای زنده نشستن
  اسماعیل محمد پور صفحه 48
 • با صدای ترک خورده
  علیرضا دهقانیان صفحه 54
 • شعر خوانی برای کودکان و نوجوانان
  سودابه امینی صفحه 55
 • شعر امروز کاشان
  صفحه 61
 • شعر - شناخت طاهره صفارزاده
  رضا اسماعیلی صفحه 64
 • باران فتنه
  غلامرضا مرادی صفحه 67
 • یاران نرسیدند به داد سخن من
  سعید یوسف نیا صفحه 68
 • راه جز رفتن نیست
  ایرج قنبری صفحه 71
 • سفرنامه هند
  هادی منوری صفحه 73
 • ماه پنهانی
  صالح محمدی امین صفحه 81
 • حکیم توس و آموزه های قرآنی
  کامران شرفشاهی صفحه 84
 • لنگرگاه همیشه
  صدف گل مرادی صفحه 90
 • پیدایش اسطوره
  احیاء آقازاده صفحه 94
 • اقیانوسها در من
  مریم مایلی زرین صفحه 97
 • تاملی در ادبیات جاده ای
  علی آنی زاده صفحه 98
 • نفسهای مچاله
  آرش نصرت اللهی صفحه 102
 • من هر لحظه عاشق تر
  ابوالفضل پاشا صفحه 103
 • باران گرفت
  پیمان سلیمانی صفحه 106
 • معرفی - نقد
  مصطفی علی پور صفحه 107
 • با ابرها ببار
  ابوالفضل صمدی صفحه 112
 • شعر معاصر لهستان
  ضیاءالدین ترابی صفحه 114
 • شعر جهان
  صفحه 123
 • کمی اندیشه و دیگر هیچ
  آرش شفاعی صفحه 132
 • منظومه ای برای نوجوانی از کنعان
  آرش شفاعی صفحه 134
 • گزارشی از فرهنگسرای خانواده
  شراره کامرانی صفحه 135
 • حضرت تنهایی
  کمیل قاسمی صفحه 139
 • تازه های نشر
  صفحه 140