فهرست مطالب

نمایش - پیاپی 86-87 (آبان و آذر 1385)
 • پیاپی 86-87 (آبان و آذر 1385)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/09/01
 • تعداد عناوین: 39
|
 • سرمقاله: روح پژوهش در تئاتر ما
  صفحه 2
 • روی صحنه تئاتر
  صفحه 3
 • گزارش عملکرد یکساله مرکز هنرهای نمایشی
  صفحه 4
 • گزارش فعالیت کارگاه های نمایش در شیراز
  صفحه 9
 • گزارش سفر منتقدان به کره جنوبی
  صفحه 10
 • گفت و گو با هنرمندان تئاتر خراسان رضوی
  صفحه 12
 • نظرخواهی از هنرمندان تئاتر درباره تئاتر کودک و نوجوان
  صفحه 14
 • گفت و گو با محمود فرهنگ
  صفحه 16
 • گزارش همایش تئاتر جوان قزوین
  صفحه 20
 • نگاه ویژه
 • گفتگو با مدیر امور بین الملل مرکز هنرهای نمایشی
  صفحه 22
 • حضور بین المللی تئاتر ایران
  صفحه 24
 • معرفی سازمانهای بین المللی تئاتر
  صفحه 25
 • میزگرد درباره تئاتر بین الملل
  صفحه 26
 • گفتگو با کارگردانهای خارجی تئاتر عروسکی
  صفحه 30
 • نظرخواهی از هنرمندان درباره تئاتر بین الملل
  صفحه 32
 • معرفی جشنواره استانیول
  صفحه 35
 • گزارش یک اجرا از گروه تئاتر سولی
  صفحه 36
 • نگاهی به نمایش «زنگ خاطرات نرگس»
  صفحه 42
 • نگاهی به نمایش «هدیه مادربزرگ»
  صفحه 43
 • نگاهی به نمایش «ماه در آب»
  صفحه 44
 • نگاهی به نمایش «کوری»
  صفحه 46
 • نگاهی به نمایش «گوشه نشینان آلتونا»
  صفحه 47
 • نگاهی به نمایش «شهادت خوانی...»
  صفحه 48
 • نگاهی به نمایش «بدون خداحافظی»
  صفحه 49
 • نگاهی به نمایش «تلخ طلا»
  صفحه 50
 • نگاهی به نمایش «اکبرآقا آکتور تیاتر»
  صفحه 51
 • بچه ها چه نمایش هایی باید ببینند
  صفحه 52
 • بررسی وضعیت تئاتر کودک و نوجوان در ایران (بخش دوم)
  صفحه 54
 • نقد و بررسی کتاب «تئوری درام مدرن»
  صفحه 57
 • کند و کاوی درباره واژه نمایشنامه خوانی (بخش اول)
  صفحه 60
 • متن سخنرانی منصور براهیمی درباره آموزش در تئاتر
  صفحه 64
 • متن سخنرانی مصطفی مختاباد درباره پژوهش در تئاتر
  صفحه 68
 • نگاهی به جشنواره های تئاتر کشورهای عربی
  صفحه 72
 • بدیهه در بازیگری
  صفحه 76
 • بازیگرتان را هدایت کنید (بخش اول)
  صفحه 78
 • پرسش هایی پیرامون واقع گرایی
  صفحه 80
 • با مجله نمایش
  صفحه 84
 • معرفی کتاب
  صفحه 85
 • رویدادها
  صفحه 86