فهرست مطالب

علوم اداری و اقتصاد - سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 40، بهار 1385)
 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 40، بهار 1385)
 • ویژه مدیریت و حسابداری
 • 136 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/09/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میزان استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری در شرکتهای تولیدی استان خوزستان
  محسن دستگیر، بنیامین نره ئی صفحه 1
  در این مطالعه بررسی میزان استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری در شرکتهای تولیدی استان خوزستان مدنظر بوده است. برای این منظور سه فرضیه اصلی که هر کدام از آنها دارای زیر فرضیه نیز هستند، تدوین گردید. در فرضیه اصلی اول به بررسی استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری برای برنامه ریزی، کنترل، تجزیه و تحلیل عملیات مستمر، در فرضیه اصلی دوم به بررسی استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری های غیرمستمر کوتاه مدت و در فرضیه اصلی سوم به بررسی استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری های غیرمستمر بلندمدت پرداخته شده است...
  کلیدواژگان: اطلاعات حسابداری، عملیات مستمر، تصمیم گیریهای غیرمستمر کوتاه مدت، تصمیم گیریهای غیر مستمر بلند مدت
 • بررسی عملکرد استراتژی ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران
  حمیدرضا میرزایی صفحه 27
  یکی از موضوعاتی که توجه محافل دانشگاهی را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است، عملکرد خوب استراتژی ارزشی است. این استراتژی که قبلا توسط گراهام و دد در سال 1934 مورد حمایت قرار گرفته بود، خرید سهام هایی که قیمت پایین در ارتباط با اندازه های ارزش از قبیل سود، جریان نقدی، ارزش دفتری، پرداخت سود سهام دارند را توصیه می کند. بنابراین سهام هایی که دارای نسبتهای ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام B/M، سود به قیمت سهام E/P و جریان نقدی به قیمت سهام...
  کلیدواژگان: استراتژی ارزشی، پیش بینی بازده سهام، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام
 • بررسی تاثیر نظام جدید حسابداری دولتی بر شفاف سازی عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
  کریم آذربایجانی، مهدی ابزری، شاهرخ هوشمند صفحه 39
  عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در نظام حسابداری دولتی قدیم (تا پایان سال 1380) بنا به علل متعدد شفاف نبود، از جمله اینکه: بهای تمام شده هر طرح بصورت دقیق مشخص نبود، اطلاعات لازم مربوط به پروژه ها در صورتحسابها وجود نداشت و مواردی از این قبیل. نظام جدید حسابداری دولتی که از سال 1381 در ایران به اجرا درآمده است برگرفته از نظام آمارهای مالی دولت است که از طرف صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو صندوق توصیه شده است...
  کلیدواژگان: شفاف سازی، اعتبار، دارایی های سرمایه ای، هزینه
 • بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران
  سعید صمدی، همایون رنجبر، فاطمه صالحی صفحه 51
  به دلیل اهمیت توجه به بورس اوراق بهادار و شاخص قیمت سهام به عنوان معیار عملکرد این بازار، در مقاله حاضر تلاش شده ادبیات موجود درباره بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی و نقد شوند. برخی از اندیشمندان معتقدند که بهبود عملکرد بازارها سرمایه یا به عبارتی بورس اوراق بهادار منجر به بهبود اقتصادی و رشد اقتصادی می گردد. لیکن جمعی دیگر از اقتصاددانان رشد اقتصادی را عامل بهبود عملکرد بازار سرمایه می دانند...
  کلیدواژگان: شاخص قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، اقتصاد کلان، مدل VAR
 • مشارکت پذیری معلمان در فرآیند تصمیم گیری در مدرسه
  سیدمصطفی شریف، افسر شاه حسینی صفحه 73
  مشارکت که از آن به عنوان دخالت در فرآیند تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و فراگرد اندیشه و عمل یاد می شود، موجب افزایش بهره وری، یگانگی در میان افراد، کاهش مقاومت ها، افزایش اعتماد به یکدیگر و سازمان، تحقق مردم سالاری و بالندگی انسانها و سرانجام، توسعه همه جانبه می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان مشارکت پذیری معلمان در تصمیم گیری در امور آموزشی، پرورشی، انضباطی، اداری و مالی مدارس شهرستان های شهرضا و دهاقان در سه مقطع آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه می باشد...
  کلیدواژگان: مشارکت، تصمیم گیری، امور آموزشی، امور پرورشی، امور انضباطی، امور اداری و امور مالی
 • بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان یک سازمان نظامی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی
  حمید رئیسی، لطفعلی عابدی صفحه 89
  رضایت شغلی به معنای حالت هیجانی خوشایند و مثبتی است که ناشی از ارزیابی شغلی با تجربه های شغلی فرد است (لوکه، 1976، به نقل از هومن، 1381، ص 10) نظر به اینکه مطالعات و بررسی های مختلف نشان داده اند که عملکرد سازمانی، جو سازمانی و دیگر مولفه های اصلی هر سازمان از رضایت شغلی کارکنان تاثیر می پذیرند، مطالعه کنونی رابطه رضایت شغلی را با عملکرد سازمانی کارکنان یک سازمان نظامی مورد بررسی قرار داده است. ...
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سازمان نظامی، عملکرد سازمانی، جایگاه سازمانی