فهرست مطالب

بندر و دریا - سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 138، آذر 1385)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 138، آذر 1385)
 • 144 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/09/07
 • تعداد عناوین: 37
|
 • سخن نخست: گیلان طلایه دار رونق دریایی ایران
  حسین پرسان فومنی صفحه 2
 • 7 آذر، سند افتخار دریادلان / گفتگو با امیر دریادار سجاد کوچکی
  صفحه 4
 • اهمیت سرمایه گذاری، توسعه سازندگی / گفتگو با مهندس علی عبداللهی
  صفحه 8
 • توانایی های دریای خزر در محاق نارسایی ها / گفتگوی اختصاصی با دکتر رمضانعلی صادق زاده شیخان
  صفحه 10
 • سهم ناچیز «دریا» در اقتصاد / گفتگو با دکتر هاجر تحریری نیک صفت
  صفحه 14
 • دریا هنوز یک غریبه است / گفتگو با ایرج ندیمی
  صفحه 16
 • وجود «دریا» یک فرصت است / گفتگو اختصاصی با مهندس فرهاد منتصر کوهساری
  صفحه 24
 • برنامه گسترده برای توسعه ناوگان / گفتگو با مهندس جمشید خلیلی
  صفحه 28
 • گیلان تکه ای از بهشت خدا /گفتگو با محمدحسین مهدی پور
  صفحه 30
 • گیلان؛ پیوند آب، آینه، سبزینه
  صفحه 34
 • حمایت قانون گذار پیش نیاز سرمایه گذاری بخش خصوصی
  صفحه 38
 • تلاش برای حضور فعال در دریای خزر و آبراهه های داخلی روسیه
  صفحه 44
 • همایش هشتم چالش های تاریخی چاره های تکراری
  صفحه 46
 • کشتی سازان فرصتهای پیش آمده را به خوبی دریابند
  صفحه 50
 • آینده ای روشن در انتظار صنایع دریایی است اگر...
  صفحه 54
 • قطعنامه هشتمین همایش صنایع دریایی (آبان ماه 1385 - بوشهر)
  صفحه 57
 • نقش تشکلها در توسعه همه جانبه
  صفحه 58
 • سرمایه گذاری بنادر برای رشد تجارت جهانی
  صفحه 60
 • ده اصل کلیدی برای بهبود توسعه بنادر
  صفحه 64
 • بهبود تخلیه و بارگیری کانتینرها در بنادر
  صفحه 67
 • رقابت تنگاتنگ 100 بندر برتر جهان
  صفحه 68
 • بنادر ایتالیا، بوروکراسی و اختلال در حمل و نقل دریایی
  صفحه 70
 • تقدیر سازمان بین المللی دریانوردی از حضور فعال و موثر ایران
  صفحه 72
 • نقش خدمات تجسس و نجات در شکوفایی صنعت کشتیرانی
  صفحه 73
 • مدیریت دفع مواد زائد در بنادر ایران
  صفحه 76
 • همایش هفتم ارتقاء همکاریهای منطقه ای / گفتگو با مهندس علیرضا کبریایی
  صفحه 78
 • نقش همایش ICOPMAS 2006 در پیشرفت دانش دریایی کشور
  صفحه 80
 • چالش های برقراری نظام مدیریت یکپارچه در مناطق ساحلی کشور (ICZM)
  علی پاک صفحه 86
 • بزرگراه های دریایی راه حل بحران
  صفحه 92
 • چنگک، حلقه اتصال شناور و ساحل
  صفحه 94
 • شناسایی و ردیابی کانتینر
  صفحه 96
 • نوآوری در فندرهای جدید
  صفحه 98
 • افزایش ساخت پایانه های مدرن در بندر هنگ کنگ
  صفحه 100
 • بازیافت کشتیها، مدیریت آب تراز و آلودگی محیط زیست توسط کشتیها
  صفحه 102
 • سیستم باند گسترده بر روی رادار
  صفحه 104
 • فناوری ریلی در بنادر سرمایه گذاری برای آینده
  صفحه 106
 • ایمنی حمل LNG در بنادر و پایانه ها
  صفحه 108