فهرست مطالب

برنامه ریزی و بودجه - پیاپی 98 (امرداد و شهریور 1398)

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 98 (امرداد و شهریور 1398)

 • تاریخ انتشار: 1385/05/25
 • تعداد عناوین: 3
|
 • اسفندیار جهانگرد، علیرضا فرهادی کیا، حمید محبوب خلجانی صفحه 3
  انرژی یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف بوده و به دلیل اهمیت نقش آن در هزینه های تولیدی و خدماتی و همچنین مسائل زیست محیطی، به بهبود وضعیت مصرف و کارایی هر چه بیشتر در استفاده از آن توجه زیادی می شود. در کشور ما به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز و قابلیت دسترسی نسبتا آسان به این منابع، نقش هزینه انرژی در مقایسه با سایر هزینه ها، ناچیز بوده و از این نظر حساسیت و انگیزه زیادی برای صرفه جویی و استفاده معقول از این موهبت وجود ندارد. این در حالی است که با دخالت دولت، قیمت حامل های انرژی نسبت به سایر کالاها پایین نگه داشته شده و قیمت حامل های انرژی به عنوان علامت دهنده فعالیت های اقتصادی عمل نمی کند. با توجه به مطالب مذکور، هدف این مطالعه بررسی آثار و تبعات هزینه ای تعدیل قیمت انرژی بر زیربخش های حمل ونقل و همچنین بررسی کشش های قیمتی انواع شبکه های حمل ونقل جاده ای و هوایی برای بررسی نحوه عکس العمل به تصحیح قیمت انرژی است. برای ارزیابی آثار و تبعات هزینه ای تعدیل قیمت انرژی بر برخی زیربخش های حمل ونقل و همچنین آثار مصرفی آن به ترتیب از الگوی داده- ستانده و الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده است. در این زمینه برای ارزیابی آثار و تبعات هزینه ای از جدول های داده- ستانده انرژی سال 1373 در قالب سناریوهای مختلف استفاده شده است و این نتیجه حاصل شد که در صورت افزایش قیمت بنزین هزینه تولید در حمل ونقل بار بیشتر از حمل ونقل مسافر افزایش می یابد. برای ارزیابی آثار مصرفی از متد تصریح تابع تقاضا کلان با استفاده از روش الگوسازی فضا حالت در دهه های 50، 60 و 70 استفاده شد. بر این اساس با تفکیک زیربخش حمل ونقل جاده ای به بار و مسافر، کشش قیمتی بنزین در حمل ونقل جاده ای بار معادل 27/0- و در حمل ونقل جاده ای مسافر معادل 15/0- برآورد شده و در بخش حمل ونقل هوایی کشش قیمتی سوخت جت نیز در بالاترین حد خود، معادل 2/0- بوده است.
 • انسیه زاهدی، جواد نیک نفس صفحه 43
  ارزیابی عملکرد آموزشکده های فنی و حرفه ای و بررسی کارآیی آنها هدف اصلی این تحقیق است و این موضوع می تواند زمینه ای برای بهبود کارآیی واحدها و نیز تعیین میزان اختصاص بودجه به واحدها باشد. در این مقاله به دنبال پاسخگویی به پرسش هایی مانند چگونگی اندازه گیری کارایی آموزشکده های فنی و حرفه ای مراکزاستان ها و چگونگی ارتقای کارایی واحدهای ناکارا هستیم. برای ارزیابی عملکرد آموزشکده ها می توان از روش های مختلفی کمک گرفت. یکی از این روش ها استفاده از مدل های DEA است، در تحیلی پوششی داده ها یک واحد مجازی از ترکیب خطی DMU ها (در این تحقیق، آموزشکده های انتخابی) ساخته شده و سپس واحد مورد بررسی با واحد مجازی سنجش می شود و در دو گروه کارا و ناکارا شناخته می شود. DEA، کارایی نسبی را ارائه می کند چون DMU ها نه با یک استاندارد تعریف شده از قبل بلکه در مقایسه با یکدیگر ارزشیابی می شوند.
  روش مطالعه به این صورت است که ابتدا 28 واحد از آموزشکده های فنی و حرفه ای انتخاب شده و سپس با توجه به نظرهای خبرگان، اقدام به تعیین ورودی ها و خروجی های مهم شده است. ورودی ها عبارتند از: تعداد استادها، تعداد دانشجویان، فضای آموزشی، فضای کار عملی، بودجه و خروجی ها شامل تعداد فارغ التحصیلان، تعداد قبولی، میانگین معدل، پژوهش استادها و پژوهش دانشجو است.
  سپس هر یک از مدل های DEA (مدل ثانویه CCR اصلاح شده خروجی محور) برای هر آموزشکده فرموله شده است. نتایج حاصل از حل این مدل ها مشخص شدن دو گروه کارا و ناکاراست که تعداد آموزشکده های کارا 20 عدد و آموزشکده های ناکارا 8 عدد است و آموزشکده هایی که ناکارا ارزیابی شده اند. نمرات کمتر از یک اخذ کرده اند، بنابراین قابل رتبه بندی هستند. اما واحدهایی که کارا ارزیابی شده اند، همگی نمره یک گرفته اند، بنابراین قابل رتبه بندی نیستند. برای رتبه بندی این آموزشکده ها از مدل اندرسون و پترسون استفاده شده که با توجه به آن و نتایج به دست آمده قبلی رتبه بندی کاملی از کل آموزشکده ها ارائه شده است. کاراترین آموزشکده، آموزشکده شهید شمسی پور تهران است. این بدان معناست که این آموزشکده نسبت به بقیه آموزشکده ها با ورودی های کمتر، خروجی های بیشتری ارائه نموده است و بیشترین کارایی را دارد.
  در ادامه با استفاده از تحلیل حساسیت در مدل اجرا شده، اقدام به ارائه راهکارهایی برای کارا شدن 8 آموزشکده ناکارا شده است. گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی بوده و با استفاده از برنامه ریزی خطی DEA و کمک از متغیرهای مزدوج اطلاعات تحلیل شده است.
 • منصور ملایی پور صفحه 71
  علل تعلل در استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (به رغم شناخت بیست ساله مجلس و دولت) عبارتند از: فقدان برنامه علمیاتی، تضاد کارایی مالیاتی و عدالت مالیاتی، احتمال اجرای شتاب زده، معیوب بودن نظام سنتی مالیات در ایران، و سرانجام بیم و هراس از مشکلات اجرایی VAT است. در این مقاله با اجرای دو برنامه عملیاتی غلتان (دو گام) گلوگاه ها و معایب مالیات بر ارزش افزوده حذف و هضم می شود و در گام سوم نظام مدرن مالیاتی با محوریت ارزش افزوده مستقر می گردد. گام اول (بسترسازی- ایجاد مودیان بزرگ): مثلث نام سنتی مالیات ایران شامل سه ضلع معیوب نیروی انسانی (ممیزانی با نقش پلیس)، سیستم مالیاتی (امکانات و قوانین سنتی و ممیز سالار) و مودیان مالیاتی با هزینه تکمین سنگین است. این نظام فاقد کارایی (سهم اندک در بودجه و GDP) و عدالت مالیاتی (باز توزیع) است. بنابراین، در گام اول باید بستر مناسب برای استقرار VAT فراهم آید. گام دوم (تثبیت- نرخ واحد فراگیر): گام دوم اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ واحد (یک درصد) به طور گسترده و فراگیر برای تمامی کالاها و خدمات به صورت همزمان با دریافت مالیات های مستقیم به روش گذشته است (در سال دوم برنامه). این امر می تواند دوران گذار مطلوب برای گام اول (ایجاد تشکیلات جدید مودیان بزرگ) را فراهم آورد. نکته دیگر در گام دوم این است که برای تثبیت نظام مدرن VAT باید تنش های تورمی این نظام، کنترل شود. این دو گام مزایای بسیاری دارد از جمله اجرای آزمایشی و آمادگی برای اجرای جامع، شفاف سازی اطلاعات، ترویج عدالت اجتماعی، حذف تدریجی معایب VAT. گام سوم (استقرار): مثلث نظام مدرن مالیات شامل سه ضلع مهندسی مالیاتی (به جای پلیس مالیاتی)، سیستم مالیاتی (از ابتدای سال سوم برنامه، VAT با نرخ 10 درصد) و مودی مالیاتی با هزینه تکمین اندک است، که کارآیی مالیاتی آن در حدی بالاست که به ماشین چاپ اسکناس مشهور شده و بی عدالتی مالیاتی آن با پیوند زدن بین مالیات بر ارزش افزوده و نظام مالیات منفی و تامین اجتماعی قابل ترمیم است.
|
 • Asfandiyar Jahanghard, Alireza Farhadikiya, Hamid Mahbob Khaljani Page 3
  In recent years, Iran has increased energy prices somewhat, but because of the very low starting point they remain far below opportunity costs. In this paper we examine two broad issues: First, the estimated impact of the energy price (Gasoline and Jet Fuel) rises on producer prices entire the economy and transportation sub-sectors, and the second, the Estimated of gasoline and jet fuel elasticity prices in the roads and air transportation networks for analyzing the reaction to energy prices (Gasoline and Jet Fuel) adjustment. In the first part, an input-output (IO) price model is used to simulate the impact of increase energy prices on the transportation sectors and aggregate price indices in Iran. In this paper, we used the 1994(1373) IO table. In the second part, I used the Macro-Demand Model and State Space modeling method in 1970s, 1980s and 1990s for transportation sub-sector. On this basis, road transportation sub-sector was divided in transport of traveler and boding categories. Gasoline price elasticity in transport of traveler was measured -0.27 and that of boding was -0.15. In air transportation sector, jet fuel price elasticity- in its highest extreme- was- 0.2.
 • Ansiya Zahadi, Javad Niknafas Page 43
  This paper is aimed at evaluating the performance and efficiency of technical-vocational training colleges. This could pave the ground for improving the efficiency of these colleges and determining the right amount of budget they need. This paper tries to answer the questions about the ways of evaluation the efficiency of technical-vocational colleges of provincial capitals and improving the efficiency of inefficient ones. Various methods could help in evaluating the performance of technical-Vocational colleges. One of them is DEA models. In DEA, a dummy unit is made up of combination of Decision-Making Units (DMU), i.e. selected technical-vocational colleges in this research. Then, the college is evaluated with the dummy unit and is classified in either efficient or inefficient group. DEA determines relative efficiency as BMUs are evaluated in relation to one another rather than compared with a pre-defined standard. In this study, firstly 28 technical-vocational colleges are selected and then outstanding inputs and outputs are chosen by professionals. The inputs are composed of number of facilities, number of students, training space, workshop space, and budget. The outputs are as follows: number of graduates, number of passes, the average of GPAs, the researches done by professors, and the researches done by students. Then, one of the DEA models, i.e. output-based modified secondary Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) model is for each college. The solution of these models results in the distinction of two groups namely: efficient and inefficient. 20 colleges were evaluated as efficient and 8 ones as inefficient. The inefficient colleges were graded below point 1;therefore it was possible to rank them. But all the colleges evaluated as efficient are graded point 1.; hence, they were not rankable. Anderson &Peterson (AP) Model were used for ranking these colleges. This model, in addition to considering previous results, offers a more complete ranking of all units classified. The most efficient unit was Shahid Shamsi-pour college in Tehran. That Means this technical-vocational college had more outputs with less inputs in relation to other colleges; so, its efficiency was the highest. Afterwards, some solutions were offered to increase the efficiency of the inefficient colleges, using sensitivity analysis in the run model. Information was gathered either by library or field study. The information was analyzed with the use of DEA linear programming or with the help of conjugate variables.
 • Mansor Molaipour Page 71
  The delay of Value Added Tax (VAT) system enforcement in Iran contrary to its consideraion in Parliament and Government 23 years ago is caused by lock of an action plan, the contradiction between tax efficiency and tax fairness, possibility of hasty taxing administration, deficiencies of Irans traditional taxing system and finally being concerned about Vat administrative problems. This paper examines the implementation of a two-step plan for removing the bottlenecks and shortcomings of VAT. In the third step, a modern value-added based taxing system is established. Traditional taxing system triangle in Iran is composed of three defective parts, namely: human resources, i.e. tax audits with the role of policemen, taxing system with traditional and audit-centered facilities and regulation, taxing system with traditional and audit-centered facilities and regulation, and eventually taxpayers with heavy obedience expenditures. This taxing system is inefficient as it has little share in state budget and GDP and it lacks in taxing fairness (redistribution) as well. First Step, Groundwork: in the first step, suitable groundwork should be laid for establishing VAT. Second Step, Stabilization of an overall unified rate: the second step is to administer a pilot VAT system with unified rate: the second step is to administer a pilot simultaneous with collecting direct taxes as pervious in the second year of the plan. This could make an appropriate transfer period for the first step, i.e. establishing a new system for great taxpayers. The next point to the considered in second step is that inflationary tensions should be controlled for stabilizing the modern VAT system. These two steps have many benefits including pilot administration and preparation for total information transparency, extending social fairness and gradually omitting VAT system deficiencies. Third Step, VAT System Establishment: the modern taxing system triangle is composed of taxing engineer (in place of taxing policeman), taxing system (with 10 percent VAT starting from the third year of the plan), and at last taxpayers with little obedience expenditures. Its taxing efficiency is so high that is generally knows as banknote printing press. Moreover, in this system, taxing unfairness could be tackled through combining VAT with negative taxing system and social security.