فهرست مطالب

فوتبال - پیاپی 61 (اول دی 1385)
 • پیاپی 61 (اول دی 1385)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/01
 • تعداد عناوین: 27
|
 • لیگ «علی اصغری» امید را حذف کرد!
  صفحه 10
 • صمد برتر از امیر!
  صفحه 15
 • پرسپولیس؛ فقیری در اوج ثروت
  صفحه 21
 • فوتبال در چهار گوشه دنیا
  صفحه 22
 • مصاحبه با پودولوسکی
  صفحه 24
 • پشت صحنه فوتبال
  صفحه 26
 • یادداشتهای یک خبرنگار بی کار
  صفحه 28
 • فوتبال از نگاه تاریخ
  صفحه 30
 • ضمیمه پرسپولیس
  صفحه 36
 • بدنسازی در فوتبال
  صفحه 42
 • درخشش دوباره ستاره ها
  صفحه 44
 • خودآزمایی با فوتبال
  صفحه 48
 • مستطیل سبز
  صفحه 54
 • مصاحبه با معدنچی
  صفحه 55
 • لیپی و کلیدهای موفقیت
  صفحه 58
 • مصاحبه با کانوته
  صفحه 60
 • همه چیز درباره کاسکوئین
  صفحه 62
 • پیشکسوتان تاج سر فوتبال
  صفحه 70
 • جدول لیگ برتر
  صفحه 72
 • مصاحبه خیالی
  صفحه 74
 • تقویم فوتبال جهان در «مجله فوتبال»
  صفحه 76
 • ضمیمه استقلال
  صفحه 78
 • یک هزار مین بازی در تاریخ لیگ
  صفحه 84
 • فراخوان بزرگ فوتبال با جوایز نفیس
  صفحه 89
 • جدول و سرگرمی
  صفحه 90
 • برترین باشگاه های جهان
  صفحه 92
 • با ستاره های فوتبال دنیا
  صفحه 94