فهرست مطالب

مدت - پیاپی 53 (شهری ور و مهر 1385)
 • پیاپی 53 (شهری ور و مهر 1385)
 • 80 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/10/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • یاد ایام
  صفحه 3
 • گزارش ویژه خبری / مراسم آغاز سال تحصیلی جدید
  صفحه 4
 • گزارش های خبری
 • بازدید دو ساعته رئیس دانشگاه تهران از خبرگزاری دانشجویان ایران مرکز مطالعات عالی بین المللی برگزار کرد: شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس / از کارمندان نمونه تقدیر شد
  صفحه 21
 • معرفی واحدها
 • آشنایی با دفتر امور انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران
  صفحه 35
 • مصاحبه
 • گفت و گو با استاد برجسته دانشگاه، دکتر حسن تاجبخش
  صفحه 38
 • اخبار علمی
  صفحه 44
 • گزارش سخنرانی
  صفحه 48
 • اخبار اداری
  صفحه 50
 • پیام بهداشتی
  صفحه 58
 • دانشگاه در آئینه مطبوعات
  صفحه 62
 • صفحه فرهنگی
  صفحه 66
 • یاد و یادداشت / یادمان دکتر هاشم مهرآذین
  صفحه 67
 • تسلیت
  صفحه 68
 • حسن ختام
  صفحه 69
 • جداول
  صفحه 70
 • اخبار لاتین
  صفحه 77