فهرست مطالب

معمار - پیاپی 40 (آذر و دی 1385)
 • پیاپی 40 (آذر و دی 1385)
 • 216 صفحه، بهای روی جلد: 42,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرمقاله
 • پس از شش جایزه معمار
  سهیلا بسکی صفحه 2
 • جایزه معمار 85
  کامران افشار نادری صفحه 4
 • گزارش داوری
  باوند بهپور صفحه 6
 • برندگان
  صفحه 26
 • تقدیر ویژه
  صفحه 44
 • منتخبان
  صفحه 58
 • سایر کارها
  صفحه 82
 • رویداد
 • همایش کانسپت در معماری
  باوند بهپور، علی کرمانیان صفحه 161