فهرست مطالب

اقتصاد و جامعه - پیاپی 8 (تابستان 1385)
 • پیاپی 8 (تابستان 1385)
 • 184 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بخش اول (اقتصاد ایران)
 • محمدقلی یوسفی صفحه 8
  هدف این مقاله بررسی این مسئله است که تا چه حد بازار و آزادی با هم سازگاری دارند و تا چه حد تاکید بر بازار به آزادی منجر می گردد. ضمن بررسی مفهوم آزادی به نقش بازار دولت و مشارکت مردم می پردازد و توضیح می دهد که آزادی هنگامی اهمیت دارد که افراد بتوانند از طریق آن زندگی مطلوب خود را دنبال نمایند...
 • علی عرب مازار یزدی صفحه 36
  روند صعودی واردات کشور، مدتی است که مورد توجه محافل کارشناسی و سیاست گذاری کشور واقع شده و دغدغه ها و نگرانی هایی در خصوص ادامه ی چنین روندی ابراز می شود. در این مقاله تلاش شده است تا داده های موجود در این زمینه گردآوری و پردازش شود تا بدین وسیله زمینه شناخت صریح و شفاف مسئله و بررسی روشمند آن فراهم آید. یافته های این تلاش از واقعیاتی حکایت می کند که آزمون تجربی فرضیه های مربوط به انحراف سیاست ها از مسیر منافع بلندمدت به خاطر چرخه ها (ادوار) سیاسی، وقوع بیماری هلندی، چگونگی رعایت ملاحظات مربوط به حفاظت از منافع بین نسلی و محدودیت های ظرفیت جذب اقتصاد کشور در سیاست گذاری اقتصاد کلان ایران را ضروری می سازد...
 • محمدرضا فرهادی پور صفحه 46
  در سرتاسر تاریخ، بشر با دو منطق همراه و روبرو بوده است. آلبرت هیرشمن این دو منطق را با عناوین خروج و تعهد، وفاداری و اعتراض مورد بررسی قرار داده است. تقریبا می توان گفت علم اقتصاد منحصرا بر منطق خروج تمرکز نموده و سوالات مربوط به طراحی های نهادی را از این منظر مطرح کرده است. هدف اول این مقاله تشریح منطق جایگزین یعنی منطق تعهد به منظور طراحی نهادی در ایران است. شرکتهای بزرگ ژاپنی یک مثال مهم از طراحی نهادی تعهد محور است...
 • محمدرضا واعظ مهدوی صفحه 72
  موضوع یارانه ها به دلیل حساسیت ویژه در سالهای اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته و در محورهای متفاوت به آن پرداخته شده است و عمدتا فرض شده است که این پرداخت های موظف اخلاقی به نیازمندان، مورد سوء استفاده اقشار بالایی جامعه قرار گرفته و یا با سوء مدیریت مواجه بوده است. در این مقاله نخست تعاریف و کارکردهای متفاوت یارانه ها براساس هدف گذاری های مختلف مورد بحث واقع شده و بی هدف بودن روش فعلی پرداخت یارانه ها مورد نقد قرار گرفته است...
 • بخش دوم (اقتصاد انرژی)
 • سیدغلامحسین حسنتاش صفحه 92
  عوامل متعددی بر بازارهای جهانی نفت و عرضه این ماده تاثیرگذارند که شناخت دقیق تحولات بازارهای جهانی نفت و تحلیل دلایل تغییرات در عرضه و تقاضای نفت خام و نوسانات قیمت های جهانی آن مستلزم آگاهی از مجموعه این عوامل است. اما این مقاله اثر تغییرات نرخ دلار آمریکا بر روی بازار نفت را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر اغلب قریب به اتفاق کالاها و از جمله حامل های انرژی و نفت خام در هنگام ورود به بازار و مبادلات جهانی، بر مبنای دلار قیمت گذاری می شوند بنابراین تغییرات ارزش دلار خصوصا در مقابل سایر ارزهای معتبر بین المللی می تواند بر عرضه و تقاضای بسیاری از کالاها و از جمله نفت خام تاثیرگذار باشد...
 • شیرین طاهری، محمدرضا الزامی صفحه 108
  با توجه به تقاضای رو به رشد گاز طبیعی و عرضه محدود آن، ایران به عنوان یکی از دارندگان منابع عظیم در بازار جهانی گاز در آینده نقش استراتژیک خواهد داشت. آیا سیاست های موجود در بخش گاز در کشور با توجه به موقعیت استراتژیک ایران اتخاذ شده شده است؟ در این مقاله با بررسی وضعیت فعلی بخش گاز کشور و سیاستهای موجود مشخص می شود که اولویت سیاست های اخیر ایران در جهت تشویق به جایگزینی گاز با دیگر انواع سوخت و صادرات گاز به کشورهای همسایه بوده است و سیاست راهبردی تزریق گاز نه در سیاست گذاری ها در اولویت بوده و نه حتی به میزان مشخص شده در برنامه دوم و سوم توسعه عمل شده است...
 • افسانه شفیعی، احمد تشکینی صفحه 130
  تعیین قیمت بنزین در سالهای گذشته، همواره یکی از پرچالش ترین موضوعات اقتصادی جامعه بوده است. عده ای افزایش قیمت را مناسب ترین راهکار برای حل معضل مصرف می دانند و عده ای دیگر، افزایش قیمت بنزین را موجب افزایش تورم می دانند. در این مقاله ضمن نگاهی به روند مصرف بنزین و قیمت واقعی آن تبعات بلندمدت و آثار وضعیت کنونی مصرف بر بخش های مختلف اقتصادی بررسی می شود...
 • فرشاد مومنی، شهرام وصفی صفحه 154
  در طی نزدیک به چهار دهه گذشته جایگاه محیط زیست در عرصعه توسعه با دو تحول بنیادی روبه رو بوده است. نخست آنکه تلقی های محلی، ملی و منطقه ای از بحران محیط زیست جای خود را به نگرشی جهانی نسبت به این پدیده داده است. دومین تحول در چارچوب اندیشه توسعه پایدار موضوعیت یافت و محور اصلی آن نیز این نکته بود که پایداری زیست محیطی مستقل از پایداری فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امکان پذیر نیست و این مسئله در چارچوب اندیشه توسعه پایدار به صورت روشمند مورد بررسی قرار گرفته است...
|
 • Mohammad Gholi Yousefi Page 8
  The purpose of this paper is to examine how far market and freedom are compatible. While discussing different Concepts of freedom, we try to examine the role of market, state and people’s participation in this process. The paper concludes that freedom would be meaningful only if one can use it to achieve certain goals in life.
 • Mohammad Reza Farhadipour Page 46
  Human history has always been influenced by two logics which has been entitled by Albert Hirschman as Exits and Obligations and Loyality and Voice. We can say that economic science exclusively has concenterated on exit aspects and institutional problems are discussed from this angle. In this paper we try to explain obligation logic as a substitute for exit to discuss institutional formation in Iranian economy. Big Japanese companies have nicely shown a good example of obligation oriented institutional design. Logics generally has inner congruency with outside compostions, instead of strengthening ability may produce disabling effects. Iranian policy makers adopt policies such as issuing the so called ‘Justice Shares’, following exit Oriented Pattern which could be improved by substituting it with obligation oriented pattern. In this paper we shall compare these two opposing logics taking factors such as flexibility, performance and efficency into considerations.
 • Mohammad Reza Vaez Mahdavi Page 72
  Subsidies have been subject of various discussions in recent years mainly due to their sensitivity in Iranian economy. It is often claimed that this moral obligation has been appropriated by rich minority and or subsidies has been mismanaged in the country. In this paper we discuss various concepts and critically evaluate subsidirzation policy in practice and compare them with the stated aims and objectives. While acknowledging the critical necessity of maintaining the real value of wages and salaries and the compensation for losing purchasing power of wages earners, we shall discuss the impact of inflationary pressures on quality of life, psychological stability and comfort and its implication for Social capital, keeping the real value of social insurance and retirement funds. We shall analyse these policies in relation to budget estimate of the year 1385 (2006).
 • Sayyed Gholam Hossein Hassantash Page 92
  Various factors affect demand and Supply of oil in the market. However in this paper we try to study the impact of change in value of Us dollar in the market for oil. Today, the price of oil and its derivatives are nominated in terms of US dollar in international market. As a result any change in the value of Us dollar in relation to other major currencies would definitely affect demand and supply of many commodities including oil and its products. For example depreciation of US dollar in relation to Japanese Yen and (or) European Euro would mean, increase in purchasing power of these latter currencies for oil or decrease in real price of oil for these countries. This may lead to increase in demand of these latter countries for oil. In addition also, decline in the value of dollar would rduce purchasing power of oil exporting countries because most of their imports come from nondollar countries. In other words decline in the Value of US dollar would mean decline in oil revenue for oil exporters.
 • Shirin Taheri, Mohammad Reza Elzami Page 108
  While demand for natural gas is increasing in the world its supply remain limited. Iran being a major supplier of gas in the world plays a critical role in this regards. Taking into consideration this position of Iran, it is important to see howfor Iran has been able to adopt appropriate policy in this regards. It is shown that while the country is in need of gas for injection to produce oil and other derivatives, it seems that the authorities have neglected this necessity and instead followed a policy to encourage more consumption of gas in domestic and neighbouring markets. It is suggested that the authorities should safeguard national interest by giving a high priority to gas utilization for injection and export it at an appropriate time only when the country’s bargaining power is established in international market and the export surplus is being approved by the experts.
 • Afsane Shafiei, Ahmad Tashkini Page 130
  Cas price determination has been one of the most discussing economical subjects of the socity in previous years. Some people believe that the price increase is the most reasonable solution for gas consumption and the others say that it cause another increase in inflation rate. In this paper the pattern of gas consumption and its real price as well as the results of current situation of consumption on different economical sections has been discussed.
 • Farshad Momeni, Shahram Vasfi Page 154
  In the Past Four decades the emphasize on environemental protection has changed dramatically. It’s significant Has increased from local, national and regional to Global level. The important aspect of this change is the recognition that environmental sustainablity can not be achieved without giving due regards to economic, social and cultural sustainablity. Kioto protocol was an important event to emphasize on this aspect at international level. In this paper after a brief discussion on carbon Crisis, we shall review historically various conferences concerning environmental considerations. Our main emphasize is on clean development Mechanism as an important subject and deal with potentialities and capacities available to move towards Kito protical’s direction.