فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 59، مهر و آذر 1385)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 59، مهر و آذر 1385)
 • بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تعامل در کلاس
  جواد اژه ای صفحه 234
 • حرکت پرشتاب، جبران عقب ماندگی ها / سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع نخبگان
  صفحه 238
 • بررسی مقایسه ای هوش هیجانی، مهارتهای اجتماعی، حرمت خود و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر زنجان
  مسعود حجازی صفحه 249
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه میزان هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی، حرمت خود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی و همچنین بررسی روابط موجود بین این متغیرها صورت گرفت. شصت دانش آموز تیزهوش (سی پسر و سی دختر) و شصت دانش آموز عادی (سی پسر و سی دختر) به صورت تصادفی انتخاب شده و با استفاده از «مقیاس خودسنجی هوش هیجانی»، «سیاهه مهارتهای اجتماعی همسالان»، و «سیاهه حرمت خودکوپر اسمیت» و همینطور «معدل تحصیلی» سال گذشته مورد بررسی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مهارتهای اجتماعی، حرمت خود، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان تیزهوش
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان / آب سنگین و کاربردهای آن؛ ایران در المپیادهای علمی؛ تولید داروهای نوترکیب، آغازی بر خودکفایی
  صفحه 262
 • نگاهی تحلیلی به نتایج بین المللی تیم های ملی المپیادهای دانش آموزی ایران و سمپاد
  جواد اژه ای صفحه 272
 • گفتگو با استعدادهای درخشان؛ منا صالحی؛ آناهیتا قزوینی زاده؛ فرخ حجت کاشانی؛ فرزانه فرهادی؛ شهاب کهنی؛ سمیه عطارزاده؛ علیرضا ماضیوری؛ سیده نفیسه موسویان؛ دکتر سپهری راد
  صفحه 297
 • گزارش و خبر
 • سمپادیها و لیالی قدر؛ گیلان سرسبز میزبان شانزدهمین کنگره سراسری قرآن کریم؛ سمینار آشنایی با فیزیک پزشکی؛ افتتاحیه کتابخانه مرکز شهید بهشتی سمنان؛ حذف کنکور شعاری بیش نیست؛ تصحیح یک خبر؛ ...
  صفحه 343
 • پرسشهای شما
  صفحه 349