فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 12 (زمستان 1383)
 • پیاپی 12 (زمستان 1383)
 • 86 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخنی با خوانندگان / سردبیر
  صفحه 7
 • مشاوره سازمانی
  فاطمه حقیقت جو، دکتر باقر ثنائی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر حسین شکرکن صفحه 9
  در این مقاله مفاهیم و حیطه های مرتبط با مشاوره سازمانی عنوان شده است که اجمالا عبارت است از مشاوره استخدامی که افراد را برای مشاغل متغیر آماده می کند، مشاوره کارگماری که افراد را برای رشد، کنار آمدن و عملکرد کارآمدتر آماده می کند، مشاوره تغییر شغلی که به افرادی که داوطلبانه یا غیرداوطلبانه به ترک موقعیت استخدامی خود می پردازند، کمک می کند؛ و مشورتگری که فرایند تعامل میان مشورتگر و مشورتجو در ارتباط با مشکل سازمانی و شغلی است...
 • تاثیر بازسازی خانواده در کیفیت رابطه مادر - دختر
  زهرا داداش، دکتر باقر ثنائی، دکتر منصور علی حمیدی صفحه 25
  این پژوهش با هدف اثربخشی برنامه بازسازی خانواده در بهبود کیفیت رابطه مادر - دختری، صورت گرفت. شرکت کنندگان این پژوهش 12 نفر از دختران با میانگین سنی 24-16 بودند که مادران آنان سرپرست اصلی خانواده بودند و پدران به علت فوت، طلاق یا جدایی در خانه حضور نداشتند. دختران شرکت کننده تحت پوشش موسسه فرهنگی - اجتماعی یاس قرار دارند. نمره کیفیت رابطه مادر - دختری براساس پرسشنامه رابطه مادر - فرزندی پایین تر از میانگین (5/19) به دست آمد...
 • تاثیر مشاوره تحصیلی گروهی بر مهارتها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسط اصفهان
  منوچهر رجایی، دکتر سیداحمد احمدی، دکتر محمدرضا عابدی صفحه 41
  مشکل پیشرفت تحصیلی در دوره متوسطه یکی از دغدغه های مهم آموزش و پرورش کشور ما بوده است. تحقیقاتی که در مورد علل عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته است، یکی از مهمترین علت ها را نداشتن مهارتهای تحصیلی و نبودن خدمات مشاوره تحصیلی در مدارس ما ذکر کرده اند. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر مشاوره تحصیلی گروهی بر مهارتها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان می پردازد...
 • بررسی رابطه استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه با هوش هیجانی و مدیریت زمان
  غلامرضا دهشیری صفحه 53
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه انجام شده است. برای این منظور از بین معلمان مقطع متوسطه شهرستان یزد 206 معلم به طور تصادفی انتخاب شدند (128 نفر مرد، 78 زن). ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ و پرسشنامه مدیریت زمان. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و مدیریت زمان به طور معنی داری استرس شغلی معلمان را پیش بینی می کند، این دو متغیر با هم 57 درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می کنند...
 • تاثیر شناخت درمانی گروهی بر افسردگی زنان سالمند
  زهره تقوایی، دکتر منصور علی حمیدی صفحه 65
  افسردگی شایع ترین مشکل روانی در سالمندان است که کیفیت زندگی آنها را کاهش می دهد و خطر خودکشی و هزینه های مراقبت بهداشتی را افزایش می دهد. از آنجا که بیماری های سالمندان و دگرگونیهای طبیعی ناشی از پیری موجب افزایش خطر واکنشهای دارویی می شود شناسایی روش های غیر از داروهای شیمیایی به خصوص درمانهای روان شناختی (شناخت درمانی گروهی) می تواند موجب کاهش عارضه های ناشی از مصرف دارو در سالمندان شود...
 • شرایط پذیرش مقالات / هیات تحریریه
  صفحه 77
 • شرایط اشتراک
  صفحه 78
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 80