فهرست مطالب

دنیای سنگ - پیاپی 4 (بهار 1385)

ماهنامه دنیای سنگ
پیاپی 4 (بهار 1385)

 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/11/02
 • تعداد عناوین: 16
|
 • یادداشت مدیر مسئول
  صفحه 4
 • مقدمه ای بر زمین شناسی ایران (3)
  محمود الماسیان صفحه 5
 • جایگاه تشکل ها و انجمن ها در ایران
  زین العابدین نجفی تبریزی صفحه 7
 • 11 نکته برای بازاریابی بهتر
  صفحه 10
 • صادرکنندگان با شناخت سطحی وارد بازارهای جهانی می شوند
  صفحه 12
 • نگرشی چند به هورنفلسهای (گرانیت سیاه) ناحیه تویسرکان
  صفحه 13
 • معرفی سایت های مختلف
  صفحه 15
 • انسان و زمین پزشکی
  سروش مدبری صفحه 16
 • سوگ سنگ در فراق استاد علی اکبر صنعتی
  صفحه 18
 • گوناگون از صنعت و معدن
  صفحه 20
 • موانع رشد صنعت سنگ بررسی شد
  صفحه 27
 • بررسی تحلیلی واردات سنگهای تزئینی
  اکبر لرپری زنگنه صفحه 29
 • شورای عالی سیاستگذاری بخش معدن به ریاست وزیر صنایع تشکیل می شود
  صفحه 36
 • صنعت بدون حضور بخش معدن بی معناست
  صفحه 37
 • اطلاعات مهندسین و کارشناسان از سنگ تزئینی
  سعید موذن صفحه 38
 • معرفی اعضا جدید انجمن سنگ ایران (حقیقی و حقوقی)
  صفحه 40