فهرست مطالب

دین و اقتصاد - پیاپی 2 (پاییز 1385)

فصلنامه دین و اقتصاد
پیاپی 2 (پاییز 1385)

 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/11/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرشاد مومنی صفحه 6
  در طی ربع قرن گذشته رشته علمی جدیدی به نام اخلاق توسعه در عرصه معرفت بشری متولد شده است این رشته علمی جدید هم دلایل تاریخی بسیار قابل توجهی برای ظهور داشته و هم از مبانی منطقی و روش شناختی مستحکمی برخوردار است. این مقاله تلاش دارد تا اقدام به معرفی رشته مزبور نموده و مهمترین ویژگی ها و کارکردهای مؤثر آن را برای پیشبرد امر توسعه در جوامع در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی مطرح سازد. در این چارچوب ضمن واکاوی ریشه های تاریخی جایگاه اخلاق در علم اقتصاد و فراز و فرودهایی که به اعتبار ظهور اندیشه توسعه در این زمینه شاهد بوده ایم تلاش می شود تا بنیان های روش شناخیت ماموریت و نیز چشم اندازهای این دانش به بحث گذاشته شود و در نهایت با مطرح کردن برخی از چالش هایی که اخلاق توسعه با آن روبرو است یک جمع بندی از کل مباحث ارائه شده است.
 • راشر آنتون ترجمه: سید محمدرضا حسینی بهشتی صفحه 22
  در شرایط بحرانی دهه های نخست سده بیستم که در آن نظام سرمایه داری از یکسو و انقلاب بلشویکی از سوی دیگر عرصه جوامع اروپایی را در می نوردید، اندیشمندان مسیحی کاتولیک با تلاشی بلیغ کوش نمودند تا با تکیه بر مبانی کاتولیسیسم بنیان های نوینی را در زمینه فلسفه اجتماعی و حیات اقتصادی مطرح کنند و به مدد پیروان خود از طریق مجامع قانون گذاری به اجرا درآورند. از آن زمان تا کنون فلسفه اجتماعی کاتولیک و نظریه های اقتصادی آن دستاوردهای قابل ملاحظه ای را عرضه داشته است که به عنوان یک تجربه جدید برای جامعه ایران اسلامی ما شایسته بررسی و نقد است...
 • حسین رفیعی صفحه 42
  در این مقاله نظرات آیت الله طالقانی متفکر مبارز سخت کوش دوران پهلوی آمده است. طالقانی کار روی اقتصاد را در چارچوب متون اسلامی از سال 1327 شروع کرده است. در آن سال، طالقانی کتاب اسلام و مالکیت را نوشت و تا 30 تیر 1358، 47 روز قبل از فوتش، در تفسیر قرآن، در سخنرانی های عمومی و به مناسبت های پیش آمده در مورد اقتصاد اسلامی سخن گفت و مطلب نوشت. در این مقاله نظرات آیت الله طالقانی در 5 موضوع مهم اقتصادی که مبتلا به کل بشریت می باشد آمده است...
 • محمد انس الزرقا ترجمه: مجتبی باقری صفحه 54
  در طی ربع قرن گذشته مطالب قابل توجهی در مورد سیستم اقتصادی اسلام نوشته شده است، به طوری که در هر یک از آنها می توان گاه قرابت های قابل توجه و مبانی نظری مشابهی میان بنیان های ارزشی اسلام که در قرآن به آن اشاره شده و مبانی علم اقتصادیافت. مهمترین مشابهت هایی که در این مقاله از میان انبوه وجوه تشابه برگزیده شده و به آنها اشاره شده شامل رابطه اعتقادات و رفتار اقتصادی، رابطه اعتقادات با نظام ترجیحات فردی و الگوی مصرف، رابطه اعتقادات با تعیین اولویت های زندگی و سازوکار حداکثر سازی مصرف می باشد و در پایان نیز به مطالبی در مورد نتایجی از رابطه حقوق اسلامی و علم اقتصاد پرداخته شده است.
 • تاکور ترجمه: محمدنقی نظرپور صفحه 72
  در واکنش به بحران جهانی محیط زیست و در نقطه عطف اجلاس زمین در سال 1992 اغلب رهبران و کارشناسان برجسته کشورهای جهان این ایده را مطرح ساختند که پایداری زیست محیطی نیز درست مانند پایداری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیش از هر چیز تحت تاثیر عدالت اجتماعی قرار دارد. در این مقاله به بررسی و اهمیت این موضوع پرداخته می شود که ضرورت و ابعاد اهمیت بررسی توسعه پایدار در چارچوب عدالت اجتماعی چیست و در عین حال به این سوال اساسی نیز پاسخ داده می شود...
 • بولاکیاه ترجمه: محمدرضا یوسفی صفحه 88
  ابن خلدون متفکری در قرن چهاردهم بود، او به ساز و کارهای اقتصادی زیادی که بعدها دوباره از سوی اقتصاددانان کشف شد، دست یافت. او از این مفاهیم برای ایجاد یک نظام منسجم پویا استفاده کرد. این مقاله با مرور کتاب المقدمه ابن خلدون، تلاش می کند تا توضیح دهد که چگونه ابن خلدون به این نتایج اقتصادی دست یافت و چگونه این نتایج را در یک الگوی منسجم سازمان دهی کرد.