فهرست مطالب

همای سلامت - سال دوم شماره 2 (پیاپی 7، خرداد و تیر 1384)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 7، خرداد و تیر 1384)
 • تاریخ انتشار: 1384/04/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله «انتخابات و سلامت»
  صفحه 5
 • سالروزها و اخبار خرداد و تیر ماه
  صفحه 7
 • نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری ودرمان آن
  صفحه 15
 • تضمین کیفیت در سازمانهای بهداشتی و درمانی
  صفحه 19
 • مصاحبه با وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  صفحه 29
 • بانک اطلاعاتی مقالات ترومای کشور و صفحه خانگی مرکز تحقیقات تروما و جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  صفحه 35
 • رویارویی با هزینه های نسخه در بریتانیا
  صفحه 37
 • بررسی قوانین مربوط به محدودیت مصرف دخانیات در مدارس هشت کشور اروپایی
  صفحه 46
 • وضعیت سلامت و چالش های پیش روی پیشگیری در کشور هلند
  صفحه 52
 • آموزه های مدیریت
  صفحه 60
 • معرفی کتاب
  صفحه 61
 • پیشگامان کیفیت «تاگوچی»
  صفحه 63
 • کلیدهای کارگروهی «استفاده از نتایج»
  صفحه 69