فهرست مطالب

همای سلامت - پیاپی -1 (فروردین 1383)
 • پیاپی -1 (فروردین 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/01/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • معرفی / سلامت و امنیت دو نعمت فراموش شده
  صفحه 4
 • گفتگو با مدیرعامل شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی همای سلامت
  صفحه 7
 • گام های ضروری برای اجرای تغییر
  صفحه 9
 • اصلاح ساختار رسیدگی به طرحهای پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با استفاده از روش FOCUS - PDCA
  صفحه 13
 • مصاحبه با دبیر دومین همایش کشوری مدیریت کیفیت در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  صفحه 19
 • برنامه ریزی راهبردی برای مرکز سلامت دانشگاهی
  صفحه 24
 • تاثیر تحقیق دانشجویان پزشکی بر افزایش تعداد پزشکان محقق
  صفحه 36
 • پیشگامان کیفیت «دمینگ»
  صفحه 48
 • کلید های کار گروهی موثر
  صفحه 55