فهرست مطالب

معمار - پیاپی 41 (بهمن و اسفند 1385)
 • پیاپی 41 (بهمن و اسفند 1385)
 • 198 صفحه، بهای روی جلد: 42,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/11/26
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سرمقاله
 • استانداردهای طراحی فضای اداری
  باوند بهپور ترجمه: باوند بهپور صفحه 3
 • کتاب
 • کتاب و نشریات
  هانیه منصوری ترجمه: هانیه منصوری صفحه 9
 • گفتگو
 • درباره ساختمانهای اداری در تهران
  صفحه 12
 • رویداد
 • گفتگو با دو معمار ارمنی
  باوند بهپور صفحه 15
 • نقد و نظر
 • معماری اداری در عرصه رقابت جهانی
  عباس مخبر ترجمه: عباس مخبر صفحه 22
 • مهندسی ایرانی
  سیدمحمد بهشتی صفحه 25
 • مهندسی ایرانی، کجا و چطور؟
  نوشین غیاثی صفحه 27
 • شهرسازی شاعرانه کلانشهرهای ایران
  باوند بهپور صفحه 30
 • پروژه
 • کارهای دفتر BRT (آلمان)
  عباس مخبر ترجمه: عباس مخبر صفحه 44
 • کارهای دفتر معماری هسته طراحی در پارک فناوری پردیس
  صفحه 60
 • مسابقه
 • جوایز سال 2006، انستیتوی معماری آمریکا (AIA)
  جیمز مرداک ترجمه: عباس مخبر صفحه 74
 • آنتون پرداک، برنده مدال طلا
  کلیفورد آ. پیرسون ترجمه: عباس مخبر صفحه 81
 • از ایران
 • کارهای رضا مقتدر
  صفحه 89
 • بنای نظمیه (شهربانی)
  فرامرز پارسی صفحه 96
 • برج گنبد قابوس
  بابک زیرک صفحه 101
 • طراحی / تجسمی
 • طراحی و هویت سازمانی
  کامران افشار نادری صفحه 106
 • طرحهای خدی فیض
  آرماند درود صفحه 112
 • طراحی داستان سرا
  حسن مهرابی صفحه 114
 • در جهان
 • خانه درختی مکزیکی
  ریموند ریان ترجمه: عباس مخبر صفحه 116
 • دفتر کار
  عباس مخبر ترجمه: عباس مخبر صفحه 122
 • ساختمان اداری WLV
  جولیا بی. بولز، ویلسون ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 124
 • منطق شهری
  عباس مخبر ترجمه: عباس مخبر صفحه 131
 • خبرهایی از جهان
  آزیتا ایزدی ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 134
 • نامه های رسیده
  صفحه 137
 • مقالات رسیده
 • روش جامع آموزش سازه با استفاده از نرم افزارهای ترکیبی
  شهین وثیق ترجمه: سمیرا احمدی صفحه 138
 • موزه های مدرن کودکان در آمریکا
  پیتر اکسلی ترجمه: مریم عرفانی مقدم صفحه 140