فهرست مطالب

برق - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 34، بهار 1381)

فصلنامه برق
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 34، بهار 1381)

 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/01/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کاربرد سیستم خبره فازی در پیش بینی بار کوتاه مدت شبکه سراسری
  صفحه 1
  یکی از مسائل مهم و اساسی در طراحی و بهره برداری سیستمهای قدرت، پیش بینی بار برای یک ساعت تا چند روز آینده است که با عنوان پیش بینی بار کوتاه مدت از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم خبره فازی حاصل شده است. بار پیش بینی طی عبور از دو مرحله به دست می آید. در مرحله اول، شبکه عصبی توسط نمونه های گذشته بار آموزش دیده و بار پیش بینی اولیه حاصل می شود. در مرحله دوم، سیستم خبره فازی، بار پیش بینی اولیه را مطابق با تغییرات بار توسط تغییرات دما و تغییرات در روزهای تعطیل تغییر می دهد....
  کلیدواژگان: پیش بینی بار کوتاه مدت، سیستم خبره فازی، شبکه های عصبی
 • تعیین هزینه انرژی در شینه های بار شبکه
  صفحه 11
  با استفاده از الگوریتم ردیابی توان، سهمهای مشارکت تولید در خطوط و بارها و همچنین سهمهای مشارکت بارها در خطوط و ژنراتورها به دست آورده می شود. برنامه تعیین هزینه انرژی، با استفاده از این الگوریتم و سهمهای مشارکت فوق و بر پایه نرم افزار سبا تهیه و تدوین شده است. در این برنامه با استفاده از سهمهای مشارکت و هزنیه های تولید و انتقال که شامل هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه پرسنلی، هزینه لوازم یدکی مصرفی به انضمام هزینه سرمایه گذاری انتقال می باشد، به محاسبه هزینه تلفات و انرژی پرداخته شده به دلیل عدم دسترسی به هزینه های سرمایه گذاری تولید این هزینه ها در محاسبات وارد نگردیده اند. در این مقاله با استفاده از اطلاعات دریافت شده از شبکه برق تهران، به تشریح پردازشهای لازم که باید بر روی اطلاعات دریافتی انجام شود و همچنین اطلاعات تقریبی که باید به سایر اطلاعات اضافه شود پرداخته می شود....
  کلیدواژگان: الگوریتم ردیابی توان، هزینه انرژی، هزینه تلفات
 • نرم افزار NRI-SCADA برای جمع آوری اطلاعات و کنترل شبکه قدرت
  صفحه 28
  وجود سیستمهای جمع آور یاطلاعات و کنترل نظارتی، سبب بهبود کارآیی و بهره برداری بهتر از شبکه های گسترده برق، آب و گاز می شوند. اطلاعات جمع آوری شده در ایستگاه های شبکه، توسط پایانه های راه دور به مرکز دیسپاچینگ و نرم افزار اسکاذا ارسال می شوند. نرم افزار اسکادا به جمع آوری اطلاعات شبکه به صورت بلادرنگ در پایگاه داده و نمایش تمام گرافیکی وضعیت شبکه پرداخته و امکان تصمیم گیری کاربرها و سیستمهای نرم افزاری دیگر را برای ارسال انواع فرمانهای کنترل، فراهم می کند....
  کلیدواژگان: نرم افزار اسکادا، نظارت و کنترل از راه دور، پروتکل IEC 60870-5-101
 • مزایا و معایب کاربرد الگوریتمهای تحلیل ریاضی در ماشینهای الکتریکی
  صفحه 39
  با توجه به اینکه روند طراحی ژنراتور معمولا بر مبنای روابط تجربی و تقریبی می باشد، لذا پس از تعیین طرح اولیه، باید با استفاده از روش های دقیق، از عملکرد آن پیش از ساخت و پیاده سازی اطمینان حاصل گردد. علت این امر آن است که عموما هزینه ساخت و مونتاژ بالا بوده و باید قبل از ساخت با توجه به زمان و هزینه، حداکثر دقت را به منظور اصلاح و تایید طرح مبذول نماید. با تحلیل طرح اولیه می توان آن را تایید نمود بر همین اساس یکی از دقیقترین تحلیلهایی که می تواند در این زمینه صورت پذیرد، تحلیل به روش المان محدود است....
  کلیدواژگان: ژنراتور سنکرون، تحلیل ریاضی، روش المان محدود، منحنی اشباع بی باری
 • بررسی وقوع حوادث در صنعت برق ایران و لزوم تدوین نظامنامه جامع ایمنی
  صفحه 47
  اگر چه تصور بر این است که با پیشرفت تکنولوژی، زندگی مادی و امکان استفاده از وسایل رفاهی، کاملتر و مطمئنتر می شود، اما عدم آگاهی و نداشتن قواننی ایمنی مورد نیاز در استفاده از امکانات، کماکان موجب به بار آمدن تلفات و خساراتی می شود که اشتباهاتی رامرتکب می شود که همواره نیازمند توصیه و راهنمایی می باشد.در مقاله حاضر وقوع حوادث در صنعت برق ایران به سوابق موجود تجزیه و تحلیل می گردد. مقایسه آمار حوادث در صنعت برق ایران با دیگر صنایع و بررسی علل رخداد حوادث از دیگر مباحث مورد مطالعه در این تحقیق می باشد....
  کلیدواژگان: حوادث در صنعت برق، تدوین نظامنامه ایمنی، بررسی وقوع حوادث
 • مقایسه فنی و اقتصادی طرحهای خطوط انتقال در دو سطح ولتاژ 230 و 400 کیلوولت
  صفحه 56
  در بررسی فنی و اقتصادی طرح های خطوط انتقال نیرو پارامترها و شاخصهای متعددی دخیل می باشد. به منظور ارزیابی و انتخاب بهترین طرح لازم است ملاحظات فنی و اقتصادی به صورت توام در نظر گرفته شود و طرحی با برآورده ساختن محدودیتهای فنی و کمترین هزینه انتخاب گردد. در طرح ابتدایی خطوط انتقال، برای انتقال توان به میزان مورد نظر و در مسافت معین باید چهار شاخص اصلی شامل سطح ولتاژ خط، نوع هادی، تعداد مدار و تعداد هادی های فرعی تعیین گردد....
  کلیدواژگان: بررسی فنی و اقتصادی، سطح ولتاژ، تعداد مدار، تعداد هادیهای فرعی در هر فاز، طول بهینه
 • بررسی رفتار خوردگی اتمسفری پوشش گالوانیزه (Zn) و پوشش آلیاژی (Al-Zn پنجاه و پنج درصد) روی تجهیزات برقی خطوط انتقال در حاشیه خلیج فارس- منطقه بندرعباس
  صفحه 64
  تجهیزات صنعت برق در مناطق جنوبی کشور به دلیل وجود اتمسفر خورنده و خاک حاوی نمکهای مختلف، خسارتهای فراوانی را متحمل شده است. گستردگی حاشیه خلیج فارس نیز بر هزینه های ناشی از خسارات به وجود آمده افزوده است. مقاله حاضر نتیجه تحقیقات انجام شده بر روی پوشش یراق آلات می باشد. این پوشش در حال حاضر گالوانیزه روی خالص است که مقاومت به خوردگی کمتری نسبت به پوشش آلیاژی Al-Zn پنجاه و پنج درصد دارد. در این تحقیق پس از اعمال پوششهای مورد نظر برای مقایسه رفتار هر دو نوع پوشش از آزمایش خوردگی اتمسفری در محل استفاده شدهاست که نتایج این تحقیقات مقاومت خوردگی بالاتر پوشش آلیاژی را نسبت به پوشش گالوانیزه روی خالص نشان می دهد....
  کلیدواژگان: Al-Zn پنجاه و پنج درصد، پوشش، خوردگی اتمسفری
 • کنترل کننده های محلی فازی در سیستم HVDC
  صفحه 73
  سیستم HVDC یک سیستم غیر خطی است که در آن با عدم قطعیت مدال مواجه هستیم، بنابراین کنترل فازی از ابزارهای قدرتمند در این سیستم می باشد. در این مقاله سیستم کنترل فازی برای کنترل کننده های محلی در مبدلهای فشار قوی جریان مستقیم به جای سیستم کنترل تناسبی - انتگرالی (PI) مرسوم به کاربرد شده است....
  کلیدواژگان: کنترل فازی، سیستم HVDC، جریان ثابت، زاویه خاموشی ثابت
 • اندازه گیری بهره وری در مراکز تحقیقاتی
  صفحه 85
  انتخاب روش مناسب برای اندازه گیری بهره وری در یک سازمان، با توجه به تعدد روش ها متاثر از اهداف سازمانی است. میزان سهولت در اندازه گیری نیز بسته به نوع و گستردگی سازمان متفاوت می باشد، به نحوی که در سازمانهایی با اطلاعات معین و مشخص، به دست آوردن میزان بهره وری بسیار ساده است و در سازمانهایی که داده ها و ستانده ها مشخص و شفاف نیست، امکان ارزشگذاری کمی و ریالی وجود ندارد و در نتیجه اندازه گیری بهره وری دشوار است....
  کلیدواژگان: بهره وری، کارآیی، اثربخشی، تحلیل فراگیر داده ها، شاخص مالم کوئیست، واحد تصمیم ساز (DMU)