فهرست مطالب

حسابدار - سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 175، شهریور 1385)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 175، شهریور 1385)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • رتبه بندی موسسات حسابرسی
  غلامحسین دوانی صفحه 4
 • سود هر سهم: چالش های محاسبه و فرصت های بهبود
  دکتر علی رحمانی، بهروز بختکی صفحه 9
  سود هر سهم، از موضوعات محوری حسابداری است و توجه نهادهای حرفه ای را به خود جلب کرده است. دلیل این موضوع، اهمیت سود هر سهم به سبب کاربردهای مختلف آن می باشد. در کشورهای پیشرفته، استانداردهای مرتبط با محاسبه و افشای سود هر سهم تکوین و تکامل یافته است. در راستای بهبود محاسبه و افشای اطلاعات سود هر سهم، در سپتامبر 2005، هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، پیش نویس اصلاح بخش هایی از بیانیه شماره 128 خود با عنوان سود هر سهم را به نظر خواهی گذاشت...
  کلیدواژگان: سود هر سهم، سود پایه هر سهم، سود تقلیل یافته هر سهم، همگرایی استانداردهای حسابداری
 • نظارت و حسابرسی اثربخش در نظام بانکی
  دکتر حسین کثیری صفحه 19
  بانک ها نهادهای مالی هستند که به عنوان سازمان های واسطه گری در نظام مالی نقش بسیار مهم و حساسی را ایفا می نمایند. این نهادها از طریق جذب منابع به صورت سپرده های جزء و کلان و تخصیص آنها به صورت بهینه و کارشناسانه از طریق اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری نقش اساسی در فراهم سازی مکانیزم ارزش افزوده اقتصادی به عهده دارند. به علاوه بانک ها با انجام خدمات متنوع گردش پول، انجام معاملات و سایر امور اقتصادی جامعه را تسهیل می کنند. ماهیت خدمات بانکی مستلزم پذیرش ریسک است...
 • نظام حسابداری و گزارشگری مالی اوکراین
  دکتر محسن خوش طینت. رافیک باغومیان صفحه 34
 • سخنی با دانشجو
  صفحه 43
 • مسئولیت اجتماعی سازمان ها
  دکتر محسن خوش طینت، زهرا قانون صفحه 53
 • قانون و مقررات
  صفحه 85