فهرست مطالب

صحنه - سال ششم شماره 38 (پیاپی 59، بهمن 1385)
 • سال ششم شماره 38 (پیاپی 59، بهمن 1385)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/12/25
 • تعداد عناوین: 24
|
 • کلام اول
 • طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه
  صفحه 1
 • مقالات
 • تراژدی به معنای واقعی خود
  جی. ای. کادون ترجمه: همایون نوراحمر صفحه 4
 • اهمیت فاصله های استراحت در نمایشنامه
  دکتر ابراهیم حماده ترجمه: قاسم غریفی صفحه 8
 • لورکا درام پرداز افسونگر اندلسی
  ناصر حسینی مهر صفحه 10
 • ادبیات نمایشی در آستانه هزاره سوم
  همایون علی آبادی صفحه 14
 • و دیگر هیچ کس نماند
  مشهود محسنیان صفحه 16
 • مقایسه کمدی چخوف و شاو
  سیدحسین فدایی حسین صفحه 26
 • نوآوری درام نویسی چخوف
  الیزا وتاپاناماریوا ترجمه: مژگان فرازی صفحه 34
 • هملت و مسائلش
  تی. اس. الیوت ترجمه: حسام نقره چی صفحه 51
 • تاریخچه ادبیات نمایشی اردو
  دکتر سلیم اختر ترجمه: آنا حمیدی صفحه 54
 • نقش فرهنگ شهید و شهادت در نمایشنامه های تئاتر دفاع مقدس
  بهزاد صدیقی صفحه 58
 • ماریا آیرین فورنس، راس و تستئون، سوزان سونتاگ
  علی پورعیسی ترجمه: علی پورعیسی صفحه 60
 • گفت و گو
 • و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد / گفت و گو با منصور ابراهیمی، محمد ابراهیمیان، دکتر نغمه ثمینی، محمدامیر یاراحمدی، جمشید خانیان، حسن باستانی
  جمال جعفری آثار صفحه 71
 • پاسداشت: دکتر نغمه ثمینی
  صفحه 85
 • نمایشنامه کوتاه
 • راز ستاره ها
  یدالله آقاعباسی صفحه 86
 • رستگاری
  سعید تشکری صفحه 91
 • ساده لوح
  آنتوان چخوف ترجمه: میثم زندی صفحه 96
 • سرناد
  اسلاومیر مروزک ترجمه: رویا پارکی صفحه 97
 • دریا و دایره
  ایوب آقاخانی صفحه 103
 • فریاد غارت
  آلن مک فال ترجمه: آی سان نوروزی صفحه 108
 • نقد کتاب
 • رویکردی ساختار گرایانه به هنر نمایشنامه نویسی
  حسن پارسایی صفحه 110
 • معرفی کتاب
 • در زمینه نمایشنامه نویسی
  هومن نجفیان صفحه 114
 • برگی از گذشته
 • نگاهی به صحنه
  احمد سلیمی صفحه 116
 • راپرت مطرب و مطربه در تیاتر
  صفحه 118