فهرست مطالب

تدبیر - پیاپی 178 (اسفند 1385)

نشریه تدبیر
پیاپی 178 (اسفند 1385)

 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/12/25
 • تعداد عناوین: 30
|
 • سرمقاله
 • میزگرد
 • مقالات
 • محمدرضا کرامتی صفحه 20
  یادگیری سازمانی زمانی اتفاق می افتد که موجب تغییر عقاید و دیدگاه های موجو شده و دیدگاه جدیدی را خلق کند و از طریق ارتباط و تعامل به تمام سطوح سازمانی منتقل شود. این انتقال از طریق مشارکت بهتر صورت می گیرد. یادگیری مشارکتی در سازمان های یادگیرنده که دارای ساختارهای اصلی و زیربنایی است تاثیرات عمده خود را بر جای خواهد گذاشت. روش های یادگیری در سازمان یادگیرنده عبارت است از رشد فردی, مدلهای ذهنی, دیدگاه مشترک, یادگیری گروهی و تفکر سیستمی که هر یک از این پنج شیوه به نوعی با مشخصه های اصلی یادگیری مشارکتی...
 • مهدی صانعی صفحه 26
  در سالیان اخیر, حکمرانی تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل, کوفی عنان ابراز می دارد: حکمرانی خوب, احتمالا مهم ترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است. در اوایل دهه 1980 کمبود بودجه, انگیزه مهم انجام اصلاحات دولتی در بسیاری از نقاط جهان بود که این کمبود بودجه ناشی از فشارهای بین المللی, و یا ناشی از خود دولتهای ملی بود. از آن زمان تاکنون بسیاری از دولتهای ملی وضعیت بودجه ای...
 • عبدالصمد خدامی صفحه 34
  دنیای فردا دنیای سازمان های پسانوگراست و شاید اشکال غالب سازمان های امروزی همچون بوروکراسی ها که به شکل حیرت آوری در تار و پود زندگی اجتماعی انسان امروز ریشه دوانیده است و زندگی بدون آنها غیر قابل تصور می نماید, پاسخگوی نیازهای جامعه فردا نباشد? مفاهیم سازمان مدیریت و رهبری و فرایندهای مرتبط با آنها بشدت در معرض تغییرند. با رشد سریع تکنولوژی های مختلف بخصوص فناوری اطلاعات و فنون ارتباطی جدید, از هم اینک آهنگ فروپاشی ساختارهای عریض و طویل به گوش می رسد و مفاهیمی همچون سازمان های مجازی, دولت اینک آهنگ...
 • علیرضا ابراهیمی اسکندری صفحه 38
  جهانی شدن رقابت سازمانها و شرکتها موجب عرضه محصولات و خدمات خود, آنها را ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی کرده است یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلی پیوستن به بازارهای جهانی است. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی است. این سیستم هم اکنون به عنوان جدیدترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی برآورده می کند....
 • محمدسعید حیدری، مصطفی جعفری صفحه 43
  تدوین استراتژی فناوری با استفاده از روش های پیش بینی و شناسایی روندهای حاکم بر فناوری و آینده آن رویکردی است که در این مقاله در خلال یک مطالعه موردی در حوزه خدمات و فناوری های مرتبط با آن تشریح می شود. در واقع این مقاله بیشتر حالتی مقدمه گونه بر مبحثی متفاوت در عرصه مدیریت فناوری نیز داشته وسعی دارد با توجه به ویژگی ها چالشها و روندهای موجود در عرصه فعالیتهای خدماتی و تعمیم آنها به فناوری های درگیر در این بخش به شناسایی عمده ترین چالش های مطرح در بخش خدمات و فناوری های خدماتی و از طریق آن پیش بینی راهبردها و در واقع...
 • محمدرضا غلامیان، مریم خواجه افضلی، بابک ابراهیمی صفحه 54
  دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می شود, اما برای حضور موفق در بازار پویای امروزی باید یک جز مهم دیگر به نام مشتری را نیز مدنظر قرار داد. مدیریت دانش مشتریان, برای سازمانها این امکان را فراهم می اورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصتهای پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. مدیریت دانش و در راستای به سود رسانی مشترک بین مشتریان و سازمان است. در این مقاله ابتدا به معرفی رویکرد مدیریت دانش مشتری و بیان تفاوتهای آن با مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته و در ادامه به بررسی نقش...
 • علی پورمند صفحه 59
  نیاز روز افزون به استفاده از فناوری های نوین در عرصه اطلاعات و ارتباطات, ضرورت استقرار یک نظام مدیریت امنیت اطلاعات را بیش از پیش آشکار می نماید. در این مقاله ضمن اشاره به برخی از ویژگی های این نظام مدیریتی به معرفی استاندارد بین المللی موجود در این زمینه و نحوه رویکرد مناسب به آن اشاره شده است. در خاتمه نیز برخی از مزایای استقرار یک نظام مدیریت امنیت اطلاعات را بر شمرده ایم.
 • بهنام کاویان صفحه 62
  از دیدگاه اگوست کنت علوم اجتماعی از لحاظ ساختاری جزو پیچیده ترین علوم است. چرا که شناسایی و پیش بینی رفتار جمعی انسانها بسیار دشوارتر از بررسی محیط فیزیکی و تکنولوژی صنعتی است. انسانها در تعامل با یکدیگر هستند و آنچه ما به عنوان نتیجه مشاهده می کنیم. ماحصل فرآیندهای طولانی از کنشهای گروهی و اجتماعی است که رفتارهای غیر خطی و بعضا غیر قابل پیش بینی دارند. این فرآیندها تحت تاثیر نیروها و متغیرهایی هستند که در بیشتر موارد ماهیتی پنهان و غیر ملموس دارند. از جمله این متغیرها قدرت است که منشا آن برتری جویی انسانهاست...
 • سیدکیانوش کلانتر، کورش برارپور صفحه 65
  در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خوشبختی نسل بشر اهمیت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن تنها سرانه تولید ناخالص ملی بالا نشانه کامیابی ملتها به حساب می آمد. اما دغدغه توسعه در پارادایم جدید, خوشبختی چند جانبه نسل بشر است. مقاله پیش رو, ضمن معرفی الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه به مرور مبانی و لزوم توجه به پایداری توسعه توسط ملتها و دلتها می پردازد.
 • علی خوزین صفحه 69
  مدیریت هزینه ها در کنار افزایش کیفیت و نیز لحظه ای پیش روی مدیران و فعالان محیط کسب و کار است. در این راستا سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی زیادی پا به دنیای تجاری نهاده و به سرنوشتهای متفاوتی دچار شده اند.این سیستم یکی از راهکارهایی بود که پیاده سازی و اجرای صحیح آن در عمل مزایای زیادی برای استفاده کنندگان به همراه داشت. در این مقاله ضمن اشاره به مزایای بی شمار استفاده از سیستم هزینه یابی و مدیریت بر مبنای از آن ذکر شده است. دانستن موارد ایجاد اشکالو دوری جستن از انها منشا پیاده از آن ذکر شده است. دانستن موارد ایجاد...
 • حسین عباسی اسفنجانی، مهندس میرعلی اکبر اصل خادمی صفحه 74

  فناوری عامل مهمی برای نوآوری و رشد پایدار کسب و کار است. در حالی که علاقه مندی صنعت در حوزه فناوری در حال افزایش است,اما از دیدگاه دانشگاهی مبنای مفهومی موضوع مدیریت فناوری به صورت ازهم گسیخته ای تعریف شده است. این مقاله ساختاری را شرح می دهد که برای پشتیبانی عملی و تقویت درک نظری مدیریت نوآوری فنی تهیه شده است. هسته اصلی چارچوب, دو مجموعه فرایند کسب و کار است که برای مدیریت فناوری اثربخش مهم هستند. مجموعه اول شامل سه فرایند محوری استراتژی نوآوری و عملیات و مجموعه دوم شامل پنج فرایند پشتیبانی مدیریت...

 • عسل آغاز صفحه 82
  در دو دهه اخیر سازمانها به طور معناداری تغییر کرده اند و برای بقا در بازارهای جهانی رقابت می کنند. یکی از قبال توجه ترین این تغییرات, تغییر از سمت کار به صورت انفرادی به کار بر مبنای تیم است. از انجایی که این سازمانها با فشارهای ثابتی جهت تطبیق مستمر با محیطهای تجاری مواجهند, جهت پاسخگویی به این فشارها تیم های کاری می توانند موثر واقع شوند. از این رو, چگونگی انتخاب اعضای تیم ها امری در خور توجه است. تناسب فرد- گروه به معنای تناسب بین فرد تازه استخدام شده و گروه کاری است. باعنایت به اهمیت نحوه انتخاب اعضای این تیم ها این. .>
 • کلینیک بازاریابی تبلیغات
 • قیمت گذاری / کلینیک بازاریابی و تبلیغات
  صفحه 86
 • بنگاه های برتر جهانی
 • مورد کاوی
 • اصرار بر اشتباه / مورد کاوی (25)
  مرتضی شانی ترجمه: مرتضی شانی صفحه 91
 • مدیریت ارتباط با مشتری / به سوی جامعه اطلاعاتی
  یزدان محمدبیگی خورتابسرا صفحه 94
 • گزارشهای داخلی
 • کوتاه و خواندنی
 • فهرست انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
  صفحه 105
 • نگاهی به یک کتاب
 • خلاصه انگلیسی مقالات
  صفحه 112