فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 104 (بهمن 1385)
 • پیاپی 104 (بهمن 1385)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/01/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن آغازین
  صفحه 3
 • بیمه شخص ثالث در حقوق انگلستان
  یونس عبدی مصباح ترجمه: یونس عبدی مصباح صفحه 5
 • استاندارد افشاگری در ریسک های سرمایه گذاری و عملکرد بیمه گران / بیمه گران اتکایی
  بهرامعلی تیموری صفحه 21
 • اصول حداقل شرایط نظارت بر بیمه گران اتکایی (اکتبر 2002)
  نیلوفر علیرضایی ترجمه: نیلوفر علیرضایی صفحه 42
 • توریسم سلامتی و پزشکی
  مهرناز گیلک نوری ترجمه: مهرناز گیلک نوری صفحه 50
 • آشنایی با موسسه های آموزشی بیمه
  علیرضا رکنیان ترجمه: علیرضا رکنیان صفحه 55
 • اخبار بازار بیمه
  احمد احمدی، احسان جلالی ترجمه: احمد احمدی ، احسان جلالی صفحه 59