فهرست مطالب

علوم دانشگاه شهید چمران اهواز - پیاپی 16 (زمستان 1385)
 • پیاپی 16 (زمستان 1385)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/01/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آمار
 • لیلا دلگرم، محمدرضا زادگرمی صفحه 1
  صنایع غیردولتی به دلیل محدودیت سرمایه، نیروی انسانی متخصص و کارآمد و همچنین عدم حمایت مستقیم دولت در مقایسه با واحدهای بزرگ تولیدی (دولتی) با سرعت بیشتری در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند. در نتیجه به لحاظ جایگاهی که رشد صنعت در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا می کند، ضروری است موانع و مشکلاتی که باعث کند و یا حتی توقف روند تولیدات صنایع غیردولتی می شوند، را بررسی نمود. اطلاعات مورد نیاز به منظور شناسایی ورشکستگی های مختلف واحدها و یافتن عوامل موثر بر هر یک از انواع ورشکستگی، از میان اطلاعات موجود در سازمان صنایع و داده های تولید شده از طریق توزیع پرسش نامه ها میان مدیران واحدهای صنعتی، به دست آمد. مقطع زمانی مورد مطالعه، بدو تاسیس سازمان صنایع و معادن استان خوزستان تا پایان مهرماهم سال 81 می باشد، طی این مدت از میان کل واحدهای صنعتی غیردولتی به بهره برداری رسیده شهر اهواز نمونه ای به حجم 206 واحد به روش نمونه گیری متناسب و انتخاب کنترل شده به دست آمد. تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به کمک الگوی آماری نرخ شکست رقیب صورت می گیرد. در این مطالعه، الگوی خطرهای متناسب کاکس را به روش رگرسیونی به داده های جمع آوری شده برازش می دهیم. مشکلات مالی، مدیریتی و کاهش فروش عللی هستند که به عنوان عوامل شکست در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: نوع شکست، الگوی نرخ شکست رقیب، الگوی خطرهای متناسب کاکس، الگوی توزیع جزیی خطر، صنایع
 • ریاضی
 • سهراب عفتی، محمد فکری صفحه 13
  در این مقاله فرم کلی مساله کارخانه کابل خودرو را بیان می کنیم. ابتدا مساله را در فرم مساله برنامه ریزی خطی از نوع متغیرهای آمیخته مدل سازی می کنیم. بعد آن را در فرم مساله برنامه ریزی غیرخطی از نوع متغیرهای آمیخته مدل سازی کرده که مساله مطرح در کارخانه کابل خودرو سبزوار حالت خاصی از مدل ذکر شده است. در نهایت جواب بهینه مساله کابل خودرو سبزوار را در حالت های زیر: چهار نوع سیم با دو طول بهینه، سه نوع سیم با سه طول بهینه، چهار نوع سیم با سه طول بهینه و پنج نوع سیم با دو طول بهینه، به دست می آوریم.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی غیرخطی، برنامه ریزی چندهدفی
 • حامدرضا طارقیان، محمدهادی فراهی، مژگان معرب صفحه 24
  در هر پروژه تعدادی فعالیت وابسته به هم وجود دارند. اجزای هر یک از این فعالیت ها نیازمند منابع متفاوتی است که بعضا محدود می باشند. هر فعالیت پروژه می تواند در چندین حالت مختلف اجرا شود که اجرای هر حالت مستلزم زمان و به کارگیری منابع معین است. هدف در مساله برنامه ریزی پروژه با منابع محدود که یک مساله NP-hard است تعیین زمان شروع و حالت اجرای هر فعالیت به گونه ای است که زمان اجرای پروژه را کمینه نماید. در حل این مساله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور تولید جواب های موجه اولیه، کروموزوم ها به وسیله 9 قاعده متفاوت اولویت بندی کدگذاری شده اند. علاوه بر آن، کروموزوم های هر نسل بیان گر بهترین جواب حاصل از انجام هر فعالیت پروژه در سه وضعیت؛ (الف) بدون استفاده از تاخیر مجاز آن ها، (ب) انجام هر فعالیت پروژه با استفاده از کل تاخیر مجاز آن ها، و بالاخره (پ) انجام هر فعالیت با استفاده از بخشی تصادفی از تاخیر مجاز آن ها می باشند. به منظور تشریح عملکرد این روش، یک مثال عددی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: : برنامه ریزی و کنترل پروژه، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی
 • علیرضا فخارزاده جهرمی، فرامرز رستمی صفحه 35
  حل مساله طراحی شکل بهینه یک سیستم کنترلی سهومی، تعریف شده با زوج عناصر هندسی درون و مرز ناحیه به کمک روش نشاندن، هدف این مقاله می باشد. ابتدا شکل کلاسیک معادلات سهومی، همراه با شرایط مورد نظر را به معادلاتی انتگرالی تبدیل می کنیم. سپس در نمایش جدید، مساله را بر مبنای مفاهیم نظریه اندازه ها به مساله ای از نوع کمینه سازی یک تابعی بر مجموعه ای از اندازه های رادن مثبت مبدل می سازیم. این مساله با استفاده از تقریب مناسب و گسسته سازی فضا، به صورت همزمان دامنه و کنترل (نزدیک) بهینه را معرفی نمایند. مثال های عددی نیز ارایه و با این روش حل گردیده است.
  کلیدواژگان: معادله سهومی، اندازه رادن، طراحی شکل بهینه، روش نشاندن
 • سیدابوالفضل علوی صفحه 45
  همیشه توریسم تاثیر مثبتی بردرآمد دولت و ایجاد اشتغال دارد. اما در بسیاری از کشورها عوامل متعددی، خصوصا تروریسم باعث بی ثباتی درآمد صنعت جهانگردی شده است. دولت ها سعی می کنند با سرمایه گذاری در جهت گسترش مکان های توریستی و هزینه های اجرایی آن، سود ناشی از صنعت جهانگردی را افزایش دهند. از طرف دیگر، تروریست ها با اعمال خشونت بار سعی می کنند تا از تاثیر سرمایه گذاری جهانگردی بکاهند. هدف ما این است که سیستم کنترلی مدل فوق را به گونه ای طراحی کنیم تا دولت تصمیم گیرنده اصلی در طرح بوده و درآمد ناشی از این صنعت ماکزیمم شود. مساله کنترل بهینه فوق را به یک مساله کنترل بهینه در نظریه اندازه تبدیل نموده، سپس آن را با یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد متناهی تقریب می زنیم با حل این مساله، توابع کنترل بهینه تقریبی یا به عبارتی میزان سرمایه گذاری دولت در دو بخش امور زیربنایی جهانگردی و هزینه اجرایی- امنیتی مشخص می شود که با اجرای آن سود حاصل از این صنعت ماکزیمم خواهد شد.
  کلیدواژگان: صنعت جهانگردی، کنترل بهینه، نظریه اندازه، اصل ماکزیمم پونتریاگین، برنامه ریزی خطی
 • فیزیک
 • مرتضی مظفری، عزت الله اراضی، سیدشمس الدین مهاجرزاده صفحه 56
  حسگرهای شار گاز با استفاده از تکنیک لایه های نازک ساخته شده اند. این حسگر از نوع گرمایی بوده و براساس اختلاف دمای ناشی از عبور جریان هوا از روی یک گرمکن الکتریکی کار می کند. عنصر حساس به دما در این حسگر، دو سری آرایه ترموکوپلی متشکل از بازوهایی از جنس نیکل و کرم است. این حسگر می تواند جریان های هوا در حدود 10 sccm تا 10000 sccm را اندازه گیری نماید و به راحتی امکان تولید انبوه آن وجود دارد. طراحی و ساخت ماسک، لایه نشانی های مختلف و لیتوگرافی این لایه ها با موفقیت انجام شده است، ریزماشینکاری بر روی شیشه جهت ساخت غشا شیشه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آزمایش های انجام شده بر روی این حسگرها نشان می دهد که رفتار حسگر تا 1000 sccm کاملا خطی است که قابل توجه می باشد. در ادامه، طرحی جدید در ساختار هندسی این افزاره که می تواند حساسیت افزاره را افزایش دهد، ارایه می شود.
  کلیدواژگان: حسگر، ترموپیل، ریزماشینکاری، شار گاز، لایه نازک