فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 9-10 (پاییز و زمستان 1385)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 9-10 (پاییز و زمستان 1385)

 • 98 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/02/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • فهرست فارسی
  صفحه 1
 • سخن سردبیر فارسی
  صفحه 2
 • اخبار صنایع مفتولی
  صفحه 4
 • تحلیل حال و آینده صنایع مفتولی در جهان
  صفحه 10
 • اشتباه فاحش مدیران ارشد
  صفحه 18
 • انسان کودک و جامعه کودک
  صفحه 20
 • صنایع مفتولی و استراتژی های بازاریابی
  صفحه 23
 • هفتاد و پنجمین سالگرد تشکیل انجمن جهانی صنایع
  صفحه 29
 • چگونه از نمایشگاه های صنایع مفتولی بهتر و مفیدتر استفاده کنیم
  صفحه 33
 • تبریز را به شهر نمایشگاهی خاورمیانه تبدیل می کنیم
  صفحه 40
 • گزارش تحلیلی هفته صنعت کیف در سال 2006
  صفحه 44
 • گزارش نمایشگاه چین
  صفحه 46
 • پرستوها
  صفحه 55
 • مفتول تزیینی
  صفحه 57
 • مفتول و موسیقی
  صفحه 59
 • سیم های پرکربن فولادی
  صفحه 62
 • دایره المعارف سیم سازی
  صفحه 66
 • مفتول های ASCR در خطوط هوایی انتقال برق
  صفحه 69
 • مشترکین صنایع مفتولی
  صفحه 74
 • نکات جوشکاری (فریدون غفاری)
  صفحه 75
 • معرفی نشریات داخلی
  صفحه 77
 • معرفی نشریات خارجی
  صفحه 79
 • تقویم نمایشگاهی
  صفحه 81
 • صفحات انگلیسی
  صفحه 85