فهرست مطالب

صحنه - سال ششم شماره 40 (پیاپی 61، اسفند 1385 و فروردین 1386)
 • سال ششم شماره 40 (پیاپی 61، اسفند 1385 و فروردین 1386)
 • 132 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/02/05
 • تعداد عناوین: 35
|
 • کلام اول
 • ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند
  صفحه 1
 • راپرت
 • مطرب و مطربه در تیاتر
  صفحه 4
 • مقالات
 • دین و نمایش در ادوار تاریخ. نمایش دینی و تئاتر معاصر
  محمدجواد عظیمی صفحه 8
 • جستارگرایی روند و توسعه در تغییرات پارادیگمایی مکان ذهنی - زمان عینی در متن پرفرمنس
  محسن حسینی صفحه 14
 • چگونه تئاتر سنتی به تئاتر آوانگارد می گراید تئاتر در ژاپن
  آیون یوروما ترجمه: همایون نوراحمر صفحه 20
 • زندگی هنرپیشه و تئاتر در نمایشنامه های آستروفسکی
  مژگان فرازی ترجمه: مژگان فرازی صفحه 24
 • سیستم استانیسلاوسکی
  فرانکو روفینی ترجمه: یدالله آقاعباسی صفحه 29
 • کاتارسیس
  تدی برونیوس ترجمه: مهدی نصیری صفحه 33
 • طراح صحنه، تاثیر، تماشاگر
  سپیده نظری پور صفحه 40
 • برنامه و بودجه در تئاتر
  فرانسیس راید ترجمه: قاسم غریفی صفحه 48
 • هنرهای عامیانه
  پیتر چلکوفسکی ترجمه: آزاده فرامرزی ها ، ساسان قاسمی صفحه 50
 • ادبیات چند صدایی و نمایشنامه با بررسی مهاجران از اسلاومیر میروژک
  احسان مقدسی صفحه 52
 • چوبک بازیگر و نمایشنامه نویس
  جهانشیر یاراحمدی صفحه 60
 • گروه هنری پازارگاد
  شهرام زرگر صفحه 64
 • تئاتر، یک مدیوم ارتباطی
  بابک فرجی صفحه 70
 • گفت و گو
 • طراحی ها، هنوز هم اصولی نیست
  جمال جعفری آثار صفحه 75
 • پاس داشت
 • بهیه خوشنویسان
  صفحه 79
 • دکتر سعید کشن فلاح
  صفحه 80
 • نمایشنامه نویسی دچار سردرگمی است
  ابوالفضل عظیمی صفحه 82
 • غرور، آفت بازیگر است
  هادی جاودانی صفحه 84
 • با پانتومیم جهان نویی را خلق می کنند
  معصومه جلالی صفحه 85
 • سطح تفکر تماشاگر را تنزل داده اند
  مهرداد ابوالقاسمی صفحه 88
 • هنر دینی باید رنگ و بوی دینی داشته باشد
  ابوذر حقگو صفحه 91
 • نقد نمایش
 • تکامل کارگردان در نوای اسرارآمیز / نوای اسرارآمیز
  کامل نوروزی صفحه 93
 • یک گام به جلو / پروانه های آسیایی
  بهزاد صدیقی صفحه 95
 • یک گام به پیش، دو گام به پس / دنیای دیوانه دیوانه
  اشکان غفارعدلی صفحه 98
 • واقعی کردن باورهای درونی / پایین گذر سقاخانه
  مهدی نصیری صفحه 102
 • نقد کتاب
 • بای گونگی های یک جبر مختوم
  حسن پارسایی صفحه 104
 • یبسن و فردگرایی
  امیر نادری باروق صفحه 108
 • برگی از گذشته
 • یادواره تاتر هفده شهریور
  مجید سرسنگی (سبزوار) صفحه 110
 • گونترگراس
  صفحه 116
 • سیاحتی در برزخ تحیر
  صفحه 117
 • نمایشنامه کوتاه
 • پچ پچ غزل های سلیمان پای دیوارهای شهر بزرگ
  هوشنگ جاوید صفحه 119
 • عکس تئاتر
  صفحه 128
 • گزیده ای از عکس های منتخب
  صفحه 130