فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 105 (اسفند 1385)
 • پیاپی 105 (اسفند 1385)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/02/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن آغازین
  صفحه 3
 • دفتر بیمه گران وسایل نقلیه موتوری یا MIB در انگلستان
  یونس عبدی مصباح ترجمه: یونس عبدی مصباح صفحه 5
 • بیمه خرد، بازار جدیدی برای صنعت بیمه
  اسماعیل واحدی ترجمه: اسماعیل واحدی صفحه 19
 • مونیخ ری و بیمه های خرد
  رویا عامل ترجمه: رویا عامل صفحه 26
 • حوادث فاجعه آمیز طبیعی و ساخته بشر در سال 2005
  محمد ابراهیم علایی ترجمه: محمد ابراهیم علایی صفحه 38
 • آشنایی با موسسه های آموزشی بیمه
  علیرضا رکنیان ترجمه: علیرضا رکنیان صفحه 49
 • اخبار بازار بیمه
  سعید هاشمیان، احمد محمدی ترجمه: سعید هاشمیان ، احمد محمدی صفحه 53