فهرست مطالب

اپیدمیولوژی ایران - پیاپی 2 (زمستان 1384)
 • پیاپی 2 (زمستان 1384)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین صباغیان صفحه 1
  بیماری های مشترک به آن گروه از بیماری هایی گفته می شود که به طور طبیعی بین انسان و حیوانات مهره دار قابل انتقال باشد و در صورتی که یک بیماری مشترک برای اولین بار شناخته شده و یا در منطقه جدیدی شایع شده باشد، بیماری مشترک نوپدیدی و یا بازپدید نامیده می شود. در چند دهه گذشته بیماری های مشترک جدیدی در مناطق جغرافیایی مختلف شیوع یافته اند. تغییر در شیوه های تولید و توزیع حیوان و مواد غذایی حیوانی، تغییرات طبیعی که در روی کره زمین اتفاق می افتد. افزایش درجه حرارت، تغییرات اکولوژیکی، سرعت نقل و انتقال انسان و کالا، تغییر در شیوه ی زندگی انسان و عادات غذایی او همگی از عوامل موثر در ایجاد بیماری های مشترک نوپدید و بازپدید هستند. در بین عوامل عفونی بیماری زا، ویروس ها بیش از همه دچار تحول و تغییر شده و بیماری های نوپدید مشترک ایجاد می کنند. آنفلوآنزای مرغی، ویروس آنسفالیت زای وست نیل (west nile) تب دره ریفت، تب خون روی دهنده کنگو کریمه، تب لاسا، سارس، بیماری خون روی دهنده ابولا– ماربوگ، از بیماری هایی است که مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بیماری های مشترک نوپدید، بیماری های مشترک بازپدید، ابولا ماربوگ، بیماری نیل غربی، تب دره ریفت، سارس، آنفلوآنزای مرغی
 • پروین یاوری، میراحمد موسوی زاده، بهبود صدرالحفاظی، رضا خدابخشی، حسین مدنی، یدالله محرابی صفحه 11
  مقدمه و اهداف
  سرطان پستان در اکثر نقاط جهان از جمله شایع ترین سرطان های زنان به شمار می آید و میزان بروز آن در بین زنان ایرانی در حال افزایش است. به گونه ای که به نظر می رسد سن بروز این بیماری در ایران نسبت به کشورهای غربی پایین تر باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه مورد– شاهد است که منظور تعیین اثر عوامل مربوط به باروری در ایجاد سرطان پستان در زنان ایرانی طراحی شده است.
  روش کار
  این مطالعه در سال 1383 در بیمارستان شهدای تجریش (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) و با شرکت 303 بیمار مبتلا به سرطان پستان و همین تعداد افراد غیر مبتلا به این بیماری انجام شد. افراد مبتلا یا گروه مورد (case) از طریق بخش انکولوژی بیمارستان شهدا شناسایی و گروه شاهد (control) از بین مراجعین به درمانگاه های سرپایی با بیماران بستری در سایر بخش های همین مرکز انتخاب شدند. این افراد از نظر سن مورد همسان سازی (matching) قرار گرفتند و از تمامی آنان رضایت برای شرکت در مطالعه گرفته شد. اطلاعات باروری و جمعیت شناختی افراد طی مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نسبت های شانس و حدود اطمینان 35% و نیز مدل رگرسیون لجستیک انجام گرفت.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار سن در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 9.8 48.8 ± سال و 50.2 ± 11.1 سال بود (دامنه تغییرات 24-84 سال). در آنالیزهایی که از نوع رگرسیون لجستیک چند متغیره بود مشخص شد سن زنان هنگام اولین زایمان و تعداد زایمان های منجر به تولد نوزاد زنده (live birth)، زنانی که هرگز ازدواج نکرده اند، زنانی که دوران پس از یائسگی را سپری می کنند و نیز کسانی که سابقه مصرف قرص های ضد بارداری یا تابش اشعه X به قفسه سینه در فاصله سنین نوجوانی تا 30 سالگی را دارند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان هستند.
  نتیجه گیری
  بر اساس این یافته ها توصیه می شود که زنان دارای این نوع عوامل خطر نسبت به مراقبت های لازم برای تشخیص زودرس، به موقع اقدام کنند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، مطالعه مورد- شاهد، باروری
 • سعید بکایی، لاله شریفی، ستاره ممیشی، ابوالحسن ندیم صفحه 21
  مقدمه و اهداف
  کالا آزار مدیترانه ای بیماری مشترکی بین انسان و حیوانات است که در دسته متاژئونوزها قرار می گیرد (بیماری مشترکی که عامل آن در سیر تکاملی اش نیاز به حداقل یک میزبان بی مهره دارد). در ایران سگ سانان به عنوان مخزن اصلی بیماری شناخته شده اند و اکثر بیماران را کودکان 6 ماهه تا دو ساله تشکیل می دهند. این مطالعه به منظور بررسی ویژگی های بالینی و تغییرات همه گیر شناختی (Epidemiologic) بیماری در طی 12 سال اخیر بر روی پرونده های بیمارستانی کودکان مبتلا به لیشمانیوز احشایی در بیمارستان مرکز طبی کودکان صورت پذیرفت.
  روش کار
  در مطالعه ای که به صورت بررسی گزارش موارد (Case series) بر روی 106 پرونده متعلق به بیماران مبتلا به کالا آزار بستری شده در فاصله ی سال های 1382-1370 در بیمارستان مرکز طبی کودکان انجام گرفت، علاوه بر ثبت موقعیت جغرافیایی محل زندگی بیماران، فاکتورهای زمینه ای، تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی، پاسخ به درمان و عوارض داروی گلوکانتیم نیز ثبت شدند و در نهایت به آنالیز توصیفی اطلاعات پرداختیم.
  نتایج
  بیشترین موارد بیماری مربوط به سال 1371 و کم ترین موارد مربوط به سال های 82 و 72 هستند. بیشترین موارد رجوع بیماری مربوط به فصل بهار بوده است. بیماری در رده سنی 48-12 ماه بیشتر مشاهده می شود و مراجعه پسران مبتلا بیش از دختران است (%82.1 به 17.9 %) و از نظر شغل رئیس خانوار بیشترین مراجعات مربوط به طبقه کارگر است. در بررسی های آزمایشگاهی کم خونی، افزایش ESR و ترومبوسیتوپنی از واضح ترنی علایم به شمار می آیند و در تظاهرات بالینی تب، اسپلنومگالی و هپاتومگالی بارزترین نشانه ها هستند. 83% بیماران بهبود یافته و 1.9% فوت کرده اند و موارد عود 15.1% بوده است. 52.8% بیماران در فاصله دو تا 4 هفته درمان با گلوکانتیم سلامتی خود را باز یافته اند و در مجموع عوارض داروی گلوگانتیم به صورت میوکاردیت، راش و استفراغ ناچیز قلمداد می شود. شهرهای خرم آباد، کرج و ساوه بیشترین موارد رجوع بیماران به بیمارستان را داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل بیان گر افزایش نسبت بیماری در جنس مذکر و تغییراتی در تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماری هستند، لیکن مهم ترین دست آورد این پژوهش علاوه بر شناسایی مناطق اسپورادیک در کشور، مطرح شدن احتمال بومی شدن بیماری در 4 منطقه حاشیه جنوبی سلسله جبال مرکزی، ساوه و شمال غربی استان قم، تمام خرم آباد و استان اردبیل است. شناسایی این مناطق می تواند بیان گر تغییر مشخصات اپیدمیولوژیک بیماری کالا آزار در کشور باشد و بذل توجه مسوولان برای کنترل بیماری در مناطق آندمیک جید را می طلبد.
  کلیدواژگان: کالا آزار، ویژگی های بالینی، خصوصیات اپیدمیولوژیک، ایران
 • کورش هلاکویی نایینی، اکبر فتوحی، مهرداد برهانی، بهزاد پویا صفحه 27
  مقدمه و اهداف
  سوء تغذیه به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی در کشورمان مطرح است و بررسی کشوری رشد در سال 1377 نشان داد که 800.000 کودک دچار نوع متوسط و شدید انواع کم بود وزن هستند. یکی از مناطق اصلی شیوع این مشکل استان هرمزگان است و لازم است عوامل موثر و ریسک فاکتورهای کم وزنی در کودکان زیر 5 سال این منطقه بررسی و تعیین شود.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی 1725 نمونه انتخاب و آنالیز بر حسب کم وزنی، به عنوان متغیر وابسته، به روش مورد– شاهد انجام شد. اطلاعات لازم توسط پرونده بهداشتی خانوار و مصاحبه با والدین کودک جمع آوری شد. رابطه 21 متغیری که به عنوان عوامل خطر یا نقش مخدوش کنندگی و یا متغیر زمینه ای مطرح بودند، با متغیر کم بود وزن بر اساس شاخص امتیاز استاندارد شده وزن مناسب برای سن یا WAZ (Weight for Age Z-score) تعیین شد.
  نتایج
  در این مطالعه، شغل پدر با P<0.04، سطح تحصیلات والدین، فاصله بین دو زایمان، سکونت در شهر یا روستا (همگی با P<0.001) و بعد خانوار P<0.004 و عدم آشنایی مادر با منحنی پایش رشد کودک با P<0.03، با کم وزنی برای سن رابطه نشان دادند. از نظر سنی میانگین سن کودک مورد 2.3 ماه بیش از گروه شاهد بود (P<0.001) دو متغیر استفاده از مهد کودک (P<0.005) و سابقه مثبت واکسیناسیون (P<0.018) هم اثر پیش گیری کننده خود را بر کم وزنی برای سن مشخص کردند از نظر سایر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری در گروه مورد و شاهد به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  کودکان خانوارهای کم سواد، کارگر، کشاورز و خانواده های پر تعداد و روستایی که مادران خانواده با منحنی رشد آشنایی ندارند و یا امکان استفاده از مهد کودک را ندارند، در معرض خظر سوء تغذیه هستند. این متغیرها به شدت تحت تاثیر وضعت اقتصادی و بیانگر جایگاه خاص فقر اقتصادی در سوء تغذیه اطفال منطقه هستند. از طرفی ایمن سازی کامل و آموزش منحنی رشد کودک توسط مراکز بهداشتی اثر حفاظتی خود را در بروز سوء تغذیه نشان داده اند.
  کلیدواژگان: سوء تغذیه، کم وزنی، عوامل خطر، وضعیت اقتصادی، مراکز بهداشتی
 • منوچهر کرمی، کوروش هلاکویی نایینی، عباس رحیمی، اکبر فتوحی، حسن افتخار اردبیلی صفحه 33
  مقدمه و اهداف
  از آنجا که در حال حاضر واکسن مصرفی در کشورمان، ساخت داخل (انستیتو رازی) است و تاکنون فقط چند پژوهش معدود دال بر تعیین میزان یا نسبت بروز عوارض واکسن ساخت کشور در خارج از محیط پژوهش بررسی حاضر انجام شده است، لذا این بررسی با هدف تعیین میزان بروز تجمعی عوارض واکسن سه گانه و عوامل موثر بر آن انجام شده است.
  روش کار
  روش مطالعه در تحقیق مورد نظر مطالعه هم گروهی است. با توجه به اهداف اصلی مطالعه 1910 کودک زیر 7 سال به هم گروه های مختلفی تقسیم و به مدت 48 ساعت پی گیری شدند. در بررسی اخیر اطلاعات از طریق پرسش نامه و به صورت تلفنی یا مراجعه به درب منازل جمع آوری شده است. روش نمونه گیری در این مطالعه «نمونه گیری طبقه ای و یا تخصیص متناسب» است. واکسن مورد استفاده، واکسن سه گانه ساخت ایران، انستیتو رازی– است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای دو قسمتی است که قسمت اول آن حاوی سوالاتی در زمینه مشخصات دموگرافیک فرد واکسینه شده و قسمت دوم پرسش نامه نیز شامل 15 سوال دو بخشی (بلی– خیر) در مورد عوارض واکسن در فاصله دو روز پس از دریافت واکسن است. پس از تکمیل پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS، نگارش 11.5 نتایج پژوهش را استخراج کردیم.
  نتایج
  میزان بروز تجمعی پی آمدهای نامطلوب متعاقب ایمن سازی در فاصله ی 48 ساعت پس از دریافت واکسن سه گانه، برای عارضه ی تورم 40.66% (42.89، 38.43)، عارضه قرمزی (45.32، 40.84) %43.08، عارضه درد(69.4، 65.20) %67.32، عارضه تب مساوی یا بیشتر از 38 درجه سانتیگراد (56.40، 51.89) %54.14، عارضه تب مساوی یا بیشتر از 40.5 درجه سانتیگراد (1.59، 0.64) 1.11%، عارضه خواب آلودگی (35.48، 31.21) %33.35 و برای عارضه گریه طولانی مدت (14.88، 11.81) %13.35 است. متعاقب واکسیناسون با واکسن سه گانه، فقط یک مورد از افراد مورد پژوهش عارضه تشنج را از خود نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن میزان بروز تجمعی عارضه درد و گریه طولانی مدت در این مطالعه نسبت به سایر مطالعات می توان چنین قضاوت کرد که تفاوت مذکور به دلیل ساختار متفاوت واکسن ها یا ابزار اندازه گیری عوارض واکسن باشد. هم چنین نظر به اهمیت عوارض عمومی نسبت به عوارض موضعی پیش نهاد می شود و واکسن سه گانه در عضله ران تزریق شود.
  کلیدواژگان: واکسن سه گانه (DTP)، پی آمد نامطلوب متعاقب ایمن سازی، عوارض جانبی، میزان بروز تجمعی
 • محمد امین پور حسینقلی، یدالله محرابی، حمید علوی مجد، پروین یاوری صفحه 41
  مقدمه و اهداف
  رگرسیون لجستیک یکی از کاربردی ترین مدل های خطی تعمیم یافته برای تحلیل رابطه یک یا چند متغیر پاسخ رسته است. زمانی که بین متغیرهای توضیحی همبستگی های نسبتا قوی وجود داشته باشد هم خطی چندگانه ایجاد شده، ممکن است به کاهش کارآیی مدل منجر شود. هدف این تحقیق استفاده از متغیرهای پنهان برای کاهش اثر هم خطی چندگانه در تحلیل یک مطالعه مورد– شاهدی است.
  روش کار
  داده های مورد استفاده در این تحقیق متعلق به یک مطالعه مورد– شاهدی است که در آن 300 نفر زن مبتلا به سرطان پستان با 300 زن شاهد از نظر عوامل خطر مورد مقایسه قرار گرفتند. برای بررسی اثر هم خطی، پنج متغیر کمی که بین آنها همبستگی بالایی وجود داشت، در نظر گرفته شدند. ابتدا مدل لجستیک به متغیرهای فوق برازش داده شد. سپس به منظور حذف اثر هم خطی، دو متغیر لجستیک مجددا محاسبه شدند. کارآیی مدل ها، با استفاده از خطای استاندارد پارامترها مقایسه گردید.
  نتایج
  مدل رگرسیون لجستیک بر اساس متغیرهای اولیه حاکی از مقادیر غیر عادی نسبت شانس برا سن در اولین زایمان زنده (OR=37960، Cl 95% = = 10184، 453503) و سن در اولین حاملگی (OR=0.000029) بود. در حالی که پارامترهای مدل های لجستیک حاصل از متغیرهای پنهان به دست آمده از هر دو روش تحلیل عامل و تحلیل مولفه های اصلی، از نظر آماری معنی دار (P<0.003) و خطای استاندارد همه آنها کوچک تر از خطای استاندارد مربوط به رگرسیون لجستیک معمولی بود. فاکتورها و مولفه های اصلی تولید شده توسط دو روش حداقل 85 درصد کل واریانس را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  تحقیق نشان داد انحراف استاندارد پارامترهای برآورد شده در رگرسیون لجستیک بر اساس متغیرهای پنهان از رگرسیون لجستیک بر اساس مشاهدات اولیه کوچکتر بوده و در نتیجه این گونه مدل بندی در تحلیل برخی عوامل خطر سرطان پستان که هم خطی دارند کارآتر است.
  کلیدواژگان: هم خطی چندگانه، متغیر پنهان، تحلیل عاملی، تحلیل مولفه های اصلی، رگرسیون لجستیک، سرطان پستان
 • زهرا محتشم امیری، سمیه رضازاده صادقی، فروزان خطیبی بانه صفحه 47
  مقدمه و اهداف
  اکستازی از مشتقات مت آمفتامین و از مواد مخدر صناعی دارای روند مصرف رو به تزاید در جهان به خصوص در جوانان است. کشور ایران به دلیل قرار گیری بر سر راه شرق به غرب از نظر مطالعه مصرف اکستازی و عومال موثر بر آن بسیار با اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی شیوع مصرف اکستازی و رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دبیرستانی شهر لاهیجان بوده است.
  روش کار
  در طی یک مطالعه مقطعی، 2345 دانش آموز سطح شهر لاهیجان بر اساس نمونه گیری جند مرحله ای لایه بندی شده تصادفی (Multi stages Stratified Random Sampling) توسط پرسش نامه خود ایفا و بدون نام در طی سال 1384 مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش نامه با بازبینی مطالعه Monitoring the Future '' study in the United States '' یا ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) ساخته شده از دو قسمت شامل اطلاعات زمینه ای و الگوی مصرف اکستازی و سایر مواد در حال حاضر تشکیل شده بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون Logistic Regression test، X2 استفاده شد.
  نتایج
  در این مطالعه 2345 پرسش نامه در بین دانش آموزان توزیع شد که از این میان 2328 نفر (%99.3) به پرسش نامه پاسخ دادند. از این تعداد 1327 نفر (%57.8) مرد و 970 نفر (42.2%) زن بوده اند. از کل دانش آموزان تحت مطالعه 55 نفر (%2.4) مصرف اکستازی داشته اند که از این افراد 31 نفر (%57.3) در یک ماه گذشته و 24 نفر (%43.7) در یک سال گذشته مصرف کرده اند. از نظر دفعات مصرف مواد 22 نفر (%40) فقط یک بار مصرف کرده اند و بقیه بیش از یک بار مصرف داشته اند. در این مطالعه 92 نفر (4.2%) مصرف سایر مواد مخدر نیز داشتند. با آزمون X2 مصرف اکستازی با مصرف سیگار، مصرف سایر مواد مخدر، ساختار خانوادگی، سابقه مردودی در سال های گذشته، شرکت در مهمانی های دوستانه و جنس ارتباط داشت (P<0.05) اما ارتباطی بین نوع دبیرستان از نظر دولتی و خصوصی، سطح سواد والدین و سن دیده نشد. پس از انجام Logistic Regression عوامل موثر در مصرف اکستازی شرکت در مهمانی های دوستانه (P = 0.025)، مصرف سایر مواد مخدر (P<0.0001) و مصرف سیگار (P<0.001) نشان داده شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد که مصرف اکستازی یک مشکل جدی بهداشتی در دانش آموزان به شمار می رود و علاوه بر توجه به علل افزایش مصرف این ماده، لزوم انجام هر چه سریع تر برنامه های آموزشی در مدارس آشکار می شود.
  کلیدواژگان: اکستازی، عوامل خطر، شیوع
 • حمید سوری، محسن رحیمی، حسین محسنی صفحه 53
  مقدمه و اهداف
  خطاهای انسانی عمده ترین علت رخداد حوادث شغلی هستند که عمدتا به دلیل استرس های شغلی رخ می دهند. ارتباط بین استرس های شغلی و حوادث حین کار کم تر مورد توجه قرار گرفته و در کارکنان صنایع خودرو سازی تا کنون مطالعه ای در این مورد منتشر نشده است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین استرس های شغلی و حوادث ناشی از کار در کارکنان شرکت خودرو سازی سایپا، که یکی از مهم ترین شرکت های مربوطه در کشور و خاورمیانه محسوب می شود، است.
  روش کار
  در این مطالعه 100 فرد دارای سابقه حادثه شغلی طی یک سال قبل از طالعه به عنوان گروه مورد و 508 نفر فرد فاقد حادثه شغلی در همان زمان به عنوان گروه شاهد از میان 6199 نفر کارکنان در معرض خظر حوادث شغلی شرکت سایپا انتخاب شدند. از پرسش نامه نمایه استرس شغلی بل کیک (Belkic Occupational Stress Index; OSI) برای سنجش استرس شغلی استفاده و اعتبار داده های مربوطه با استفاده از آزمایش کراتینین، کورتیزول و 17 کتواستروئید ادرار 24 ساعته در گروهی از افراد مورد مطالعه سنجیده شد. انواع عوامل استرس زای شغلی مشخص و نسبت شانس رخداد حادثه شغلی در جمعیت مورد مطالعه در ارتباط با استرس شغلی تعیین شد.
  نتایج
  میزان شیوع استرس شغلی در جمعیت شاهد 21.3 درصد و در جمعیت مورد 35.1 درصد بود. مهمترین عوامل استرس زای شغلی فشار زمان (78.5درصد)، نحوه پرداخت و ارزیابی کارکنان (56.4درصد(و تعامل کارکنان با سایر هم کاران یا ماشین آلات (41.3درصد(بودند. نسبت شانس رخدد حادثه ی شغلی در گروه در معرض استرس بیشتر معادل 2 (حدود اطمینان 95 درصد معدال 1.2 تا 3.3) بود. افراد جوان تر و کارکنان کم تجربه تر بیشتر در معرض استرس شغلی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش تولید انبوه خودرو در صنایع خودرو سازی کشور و بالا بودن میزان شیوع استرس شغلی در کارکنان این صنایع، لزوم پرداختن به روش های کنترل و پیشگیری این گونه استرس ها ضروری است. کاهش استرس شغلی کارکنان این صنایع علاه بر کاهش حوادث شغلی، به میزان حداقل 12 درصد موارد در افزایش رضایت مندی شغلی و بهره وری نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. ضمن آن که در کاهش سایر بیماری های شغلی که ارتباط آن ها با استرس های شغلی ثابت شده است نیز موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، حوادث شغلی، مصدومیت، صنایع
|
 • H. Sabbaghian Page 1
  Zoonoses are disease and/or infection naturally transmissible between vertebrate animals and humans. Emerging zoonoses are defined by the WHO/FAO/OIE joint consultation on emerging zoonotic disease held in Geneva, 3-5 may 2004 as "diseases which are newly recognized or newly evolved or that have occurred previously but show an increase in incidence or expansion in geographical, host or vector range". The number of emerging zoonoses has increased dramatically over the last few decades, with potentially serious human and economic impact worldwide. Many factors are behind the emergence of these zoonotic diseases. Intensive animal husbandry and changes in the production and distribution of food and other commodities, climatic and environmental changes, rapid transportation of human and animals, changes in life style and increased animal contacts are some of the factors that could introduce a new disease in a particular area. Viral infectious agents are more prone to mutation and sudden or gradual change and expansion to new geographical areas or hosts. In this article we briefly discuss some of the zoonotic diseases which may have potential health effects in Iran, such as avian influenza, West Nile viruses, Rift Valley fever, Congo-Crimean hemorrhagic fever, Lassa fever, Sars, and Ebola Marburg hemorrhagic disease.
 • P. Yavari, Ma Mosavizadeh, I. B Sadrolhefaz, R. Khodabakhshi, H. Madani, Y. Mehrabi Page 11
  Background and Objectives
  Breast cancer is a common malignancy in women in many parts of the world. The incidence of breast cancer in Iranian women is growing. Iranian patients are relatively younger than their western counterparts. We conducted a case-control study to determine roles of reproductive factors for breast cancer among women in Iran.
  Methods
  A hospital based case-control study was conducted in 2004 at a teaching hospital in Tehran, Iran. A total of 303 cases of breast cancer and 303 healthy controls were interviewed. Cases were identified through the oncology department of a university hospital and controls were recruited from other wards or out-patients clinics at the same hospital. Controls were matched to cases on age. Demographic and reproductive data were ascertained by personal interview using a structured questionnaire. Informed consent was obtained from cases and controls. Odds ratios and 95% confidence intervals for breast cancer were derived using logistic regression analysis.
  Results
  Mean ±SD age of cases and controls was 48.8 ±9.8 and 50.2 ± 11.1 years, respectively (range 24-84). The final model constructed after multivariate analysis indicated that factors such as never being married, menopause, older age at first live birth, parity, use of oral contraceptives, and history of chest X-ray between adolescence and the age of 30 yrs were significantly associated with breast cancer. Variables such as higher education, early age at menarche, abortion, breast feeding and its duration did not constitute significant risk factors.
  Conclusions
  Marital status, history of chest X-ray between adolescence and the age of 30, number of live births, and age at first live birth, menopause, and oral contraceptive use seem to increase the risk of developing breast cancer among women in Iran.
 • S. Bokaie, L. Sharifi, S. Mamishi, A. Nadim Page 21
  Background And Objectives
  Kala azar is a parasitic disease which belongs to the category of metazoonoses (a communicable disease which requires at least to an invertebrate host), In Iran canines are major reservoir for it and most of patients are 6 months to 2 years old. The aim of this study was evaluation of the clinical and epidemiologic aspects of visceral leishmaniasis in patients visiting the Children Medical Center over the 12 past years.
  Methods
  This study used the hospital records of a case series of 106 kala azar patients hospitalized in the Children's Medical Center between 1991 and 2001. We extracted and analyzed data on geographical location, background factors, clinical and laboratory findings, response to treatment and Glucantimeâ side effects.
  Results
  The greatest number of cases was seen in 1992 and the smallest number in 1993 and 2003; the number of cases peaked in the spring. Most patients referred to the Center are aged 1 to 4 years, and there is a strong preponderance of males (82.1% vs 17.9%). The majority of these children came from families in which the breadwinner was a peasants or a laborer. Common laboratory findings included anemia, rising ESR titers and thrombocytopenia. The most striking clinical signs and symptoms were fever, splenomegaly and hepatomegaly. Eighty-three percent of the patients had shown clinical improvement, 1.9% had died and 15.1% had relapsed. Moreover, in 52.8% of cases, the disease was treated successfully with within 2 weeks; the incidence of Glucantimâ side effects was low. The cities of Khorramabad, Karaj and Saveh had produced the greatest numbers of cases.
  Conclusions
  Compared to other studies, our case series showed a higher proportion of male patients and a somewhat different clinical and laboratory profile. However, the most important achievement of this study was identification of major endemic foci in Ardabil province, northwestern parts of Ghom province, Khorramabad, and regions located south of the Alborz Mountains (e.g. Saveh).
 • K. Holakouie Naieni, A. Fotouhi, M. Borhani, B. Pooya Page 27
  Background And Objectives
  Malnutrition is a major health problem in Iran. A nationwide survey (ANIS) in 1998 revealed that over 800 000 children in this country were suffering from moderate or severe malnutrition. The southern province of Hormozgan is one of the most severely affected regions, so there is a need to determine disease associations and risk factors for child malnutrition in this area.
  Methods
  In this case-control study, we selected 1725 children aged 6 to 30 months from both rural and urban areas of Hormozgan. Data for the study were obtained by filling questionnaires and studying family health files. Using the weight-for-age Z score (WAZ) as outcome measure, we examined the effects of 21 different variables, including putative risk factors, confounders, and background variables.
  Results
  Father's job (p<0.004), parent's education, interval between pregnancies, urban versus rural residence (p<0.001), family size (p<0.03), and misconceptions regarding the growth chart were recognized as risk factors for malnutrition. Moreover, the mean age of the cases was 2.3 years higher than that of the controls (p<0.001). Complete vaccination (p<0.018) and attending day care centers (p<0.005) emerged as protective factors.
  Conclusions
  Poverty (low-income jobs, rural residence, large family size, etc) is an important factor causing malnutrition among children in Hormozgan. In contrast, immunization and mother's knowledge of the child's growth chart are major protective factors. Therefore, the health system must continue its support for the current immunization program. It should also try to improve the quality of its health education programs targeted at mothers attending state-run health and medical clinics.
 • M. Karami, K. Holakouie Naieni, A. Rahimi, A. Fotouhi, H. Eftekhar Ardabili Page 33
  Background and Objectives
  The DPT vaccine used in Iran is manufactured by the Razi Institute. So far, there have been no studies to determine the incidence and severity of adverse reactions to this vaccine. It was this lack of reliable information, plus concern for the unfavorable effects of such reactions on compliance with the vaccination schedule, that prompted the current study on DPT side effects.
  Methods
  In this cohort study, 1910 children aged 0 to 6 were divided into different groups (cohorts) on the basis of factors such as injection site and then monitored for the appearance of adverse effects. Data for this study were gathered through questionnaires filled by telephone or house-to-house interviews. We interviewed parents of children attending the 46 urban health clinics in Kermanshah. These interviews produced the data needed to fill the first part of the study questionnaire. The investigators then gave each parent an "information sheet" containing the data necessary for the second part of the questionnaire. The interviewee was asked to record on this sheet any adverse effects occurring over the following 48 hours. At the end of this period, the parent was contacted via telephone to fill the second part of the questionnaire. Data thus gathered were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 11.5.
  Results
  In 1910 DTP immunizations given to children 0 to 6 years of age, followed for the development of adverse events occurring within 48 hours after immunization, the cumulative incidence rates were as follows: Swelling, 40.66% (38.43-42.89%); Redness, 43.08% (40.84-45.32%); Pain, 67.32% (65.20-69.40%); Fever (>38° C) 54.14% (51.89-56.40%); Fever (>40.5° C) 1.11% (0.64-1.59%); Drowsiness, 33.35% (31.21-35.48%); Persistent crying, 13.35% (11.81-14.88%); Local reactions, 75.79% (73.86-77.73%) and Systemic Reactions, 69.84% (67.76-71.97%). Only one child developed convulsion following immunization.
  Conclusions
  Varying reaction rates in different studies, such as high rate of pain and persistent crying in this study, may reflect the different preparations that were used or differenced in the methods for vaccine evaluation. Moreover, because of the severity of systemic reactions, DTP vaccine should be administered in the thigh region.
 • Ma Pourhosseingholi, Y. Mehrabi, H. Alavi-Majd, P. Yavari Page 41
  Background And Objectives
  Logistic regression is one of the most widely used generalized linear models for analysis of the relationships between one or more explanatory variables and a categorical response. Strong correlations among explanatory variables (multicollinearity) reduce the efficiency of model to a considerable degree. In this study we used latent variables to reduce the effects of multicollinearity in the analysis of a case-control study.
  Methods
  Our data came from a case-control study in which 300 women with breast cancer were compared to 300 controls. Five highly correlated quantitative variables were selected to assess the effect of multicollinearity. First, an ordinary logistic regression model was fitted to the data. Then, to remove the effect of multicollinearity, two latent variables were generated using factor analysis and principal components analysis methods. Parameters of logistic regression were estimated using these latent as explanatory variables. We used the estimated standard errors of the parameters to compare the efficiency of models.
  Results
  The logistic regression based on five primary variables produced unusual odds ratio estimates for age at first pregnancy (OR=67960, 95%CI: 10184-453503) and for total length of breast feeding (OR=0). On the other hand, the parameters estimated for logistic regression on latent variables generated by both factor analysis and principal components analysis were statistically significant (P<0.003). The standard errors were smaller than with ordinary logistic regression on original variables. The factors and components generated by the two methods explained at least 85% of the total variance.
  Conclusions
  This research showed that the standard errors of the estimated parameters in logistic regression based on latent variables were considerably smaller than that of model for original variables. Therefore models including latent variables could be more efficient when there is multicollinearity among the risk factors for breast cancer.
 • Z. Mohtasham Amiri, S. Reza Zadeh Sadeghi, F. Khatibi Bane Page 47
  Background and Objectives
  Ecstasy is a methamphetamine derivative becoming increasingly popular throughout the world, particularly among adolescents and young adults. Iran, situated between eastern and western societies, can serve as a significant source of information on ecstasy use and on the user's profile. The purpose of this study was to determine the prevalence of ecstasy use and high-risk behavior among high school students in Lahidjan.
  Methods
  We conducted a cross-sectional study of a representative sample drawn from high school students of Lahidjan in 2005, using multi-stage stratified random sampling. The study questionnaire was administered to 2345 students in grades 8 through 12. The questionnaire was adapted from that used in "Monitoring the future" projects in the United States and ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs). It included questions on demographic characteristics, family profile, social contacts, school life and the use of drugs. Data analysis was done with the SPSS software (version11.5), using χ2 tests and logistic regression methods.
  Results
  Of the 2345 students selected for the study, 2328 (92%) responded. Of these, 1327 (57.8%) were males and 970 (42.2%) were females. Lifetime prevalence of ecstasy use was 2.4% (55 students); 31 subjects had used ecstasy within the past month and 24 students reported using the substance in the preceding year. Ninety-two subjects (4.2%) had experience with other drugs. In χ2 tests, ecstasy use was significantly associated with gender, use of other substances, cigarette smoking, partying with friends, family structure and poor school performance in the past. There was no association with age, type of school (private or public) or the family's education level.In logistic regression, factors influencing ecstasy use were the use of other drugs, cigarette smoking and partying with friends (p< 0.0001).
  Conclusions
  Ecstasy use appears to be a serious problem in high schools. Whatever the causes behind the rise in ecstasy use, personalized and informative educational interventions should be organized in all schools.
 • H. Soori, M. Rahimi, H. Mohseni Page 53
  Background and Objectives
  Although most occupational injuries are the result of stress-related human error, the association between job stress and work-related accidents has not been studied adequately. The aim of this study, carried out in 2004, was to look at the pattern of job stress among workers at Iran-Saipa car manufacturing plant, and to assess the relationship between stress and occupational injuries.
  Methods
  Data were collected randomly from 608 workers considered to be at risk. The sample was composed of 100 subjects with a history of work-related injury within the preceding year and 508 subjects without such history. Job stress was assessed by the Belkic Occupational Stress Index (OSI). We performed creatinine, cortisole, and 17-ketosteroid assays on 24-hour urine collection samples to check the validity of OSI questionnaires. All subjects were males.
  Results
  The prevalence of job stress was 21.3%. The main stressors were time pressure (78.5%), mode of payment and evaluation (56.4%), and interaction with people and machines (41.3%). The risk of injury for workers experiencing job stress was significantly higher than in those without job stress (odds ratio= 2.0). On the other hand, job stress was found to be responsible for 11.9% of all occupational injuries in this community.
  Conclusions
  In conclusion, job stress should be recognized as an important factor causing occupational injuries among car manufacturing workers. Full commitment and participation of managers at all levels and also behavioral and environmental modifications in the production line is important in promoting safety and injury prevention.