فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 106 (فروردین 1386)
 • پیاپی 106 (فروردین 1386)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/02/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن آغازین
  صفحه 3
 • دفتر بیمه گران وسایل نقلیه موتوری (MIB) در حقوق انگلستان
  یونس عبدی مصباح ترجمه: یونس عبدی مصباح صفحه 5
 • نقش بانک بیمه در بازار بیمه زندگی کره جنوبی
  اکرم اعظمی ترجمه: اکرم اعظمی صفحه 19
 • نگاهی به بیمه اتکایی تکافل
  رویا عامل ترجمه: رویا عامل صفحه 33
 • گزارشگری آماری و نقش آن
  محمدابراهیم علائی ترجمه: محمدابراهیم علائی صفحه 43
 • آشنایی با موسسه های آموزشی بیمه
  علیرضا رکنیان ترجمه: علیرضا رکنیان صفحه 47
 • اخبار بازار بیمه
  زهره ملاابراهیمی، احمد محمدی ترجمه: زهره ملاابراهیمی ، احمد محمدی صفحه 51