فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1383)
 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1383)
 • ویژه نامه بهداشت
 • 94 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/04/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • کاربرد ستون آکنده زدایش با هوا در حذف ترکیبات تری هالومتان از آب آشامیدنی
  دکتر سیمین ناصری، مهندس محمدتقی صمدی صفحات 3-9
 • شیوع ترماتودهای کبدی و کیست هیداتید در دامهای کشتارگاه جیرفت
  پروین مولی زاده، دکتر علیرضا ظهور صفحات 10-14
 • تجزیه بی هوازی حشره کش توکسافن در خاک تحت شرایط غرقاب
  دکتر سیدقوام میرستاری صفحات 15-22
 • حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقاء دهنده ی سلامت و وضعیت انجام این رفتارها در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد
  محمدعلی مروتی، دکتر فضل الله غفرانی پور، دکتر علیرضا حیدرنیا، دکتر غلامرضا بابایی روچی صفحات 23-29
 • بررسی اپیدمیولوژیک بیماری لیشمانیوز جلدی در روستاهای مرزی شهرستان سرخس
  دکتر علی اکبر کریمی زارچی، عباس محمودزاده پورنارکی، هادی وطنی، شهناز شیربازو صفحات 30-35
 • بررسی ارتباط بین افزایش سطح خونی سرب و سطح سرمی سه ایمونوگلوبولین اصلی در کارکنان شاغل در معرض خطر مسمومیت با سرب
  دکتر محمد آیت اللهی، دکتر سیدمحمود قریشیان صفحات 36-43
 • مدیریت مواد زاید جامد در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان
  دکتر محمد ملکوتیان، مهندس شیدوش دولتشاهی صفحات 44-50
 • تاثیر نسبت COD/N و COD/P در راندمان حذف عناصر مغذی از فاضلاب های شهری با راکتور ناپیوسته متوالی
  مهندس قادر غنی زاده صفحات 51-56
 • ارایه طرح سیستم تهویه موضعی به منظور کنترل آلودگی هوا در کارگاه پرس صنعت تولید قطعات لاستیکی
  فرشید قربانی شهنا، دکتر فریده گلبابایی صفحات 57-66
 • بررسی نقش باکتریها در حذف ترکیبات مغذی از فاضلابهای شهری
  دکترعلی اصغر نجف پور، دکتر محمدحسن احرامپوش صفحات 67-71
 • حذف بیولوژیکی فسفر از فاضلاب توسط راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) با جریان پیوسته
  دکتر امیرحسین محوی، دکتر علیرضا مصداقی نیا، فرهام کرکانی صفحات 73-80