فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1382)
 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1382)
 • 120 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/01/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقاله مروری
 • انجماد تخمدان
  دکتر مژده صالح نیا صفحات 3-17
 • مقالات پژوهشی
 • بررسی تاثیر فلورمیکروبی سرویکس بر روی نتایج باروری حاصل از سیکل های ART
  دکتر محمد علی کریم زاده میبدی، دکتر راضیه دهقانی فیروز آبادی، دکتر مهناز منصور ترشیزی و همکاران صفحات 18-25
 • بررسی میزان و علل ابطال سیکل های تحریک تخمک گذاری جهت انجام ART در مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری دانشگاه و بیمارستان مادر یزد
  دکتر ویکتوریا حبیب زاده، دکتر عباس افلاطونیان صفحات 26-31
 • ارزیابی نتایج حاصل از انتقال بلاستوسیست در 30 سیکل ART
  دکتر راضیه دهقانی فیروزآبادی، دکتر عباس افلاطونیان صفحات 32-38
 • مقایسه نتایج استفاده از GnRH-agonist به دو روش Microdose of Fulicular Phase و Long Luteal Phase در 123 سیکل ART که برای اولین بار تحت IVF / ICSI قرار گرفته اند
  دکتر عباس افلاطونیان، دکتر مهناز منصوری ترشیزی، دکتر رباب داور، دکتر رضا افلاطونیان، محمدحسین امیرارجمند، بهروز افلاطونیان، مهرداد سلیمانی صفحات 39-43
 • بررسی نتایج حاصل از تجویز Letrozole Aromaase Inhibitor جهت القای تخمک گذاری در بیمارانی که به کلومیفن سیترات پاسخ ناکافی داده اند
  دکتر رباب داور، دکتر عباس افلاطونیان صفحات 44-48
 • جداسازی سلولهای بنیادی جنین موش در مرحله پلاستوسیست
  علی اکبر موثق پوراکبری، دکتر مژده صالح نیا. دکتر علی اکبر پور فتح الله، دکتر سیدمحمد مؤذنی صفحات 49-57
 • مقایسه نتایج IUI و نزدیکی طبیعی بعد از تحریک تخمک گذاری در بیماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
  دکتر راضیه دهقانی فیروزآبادی، دکتر سهیلا هاشمی صفحات 58-62
 • بررسی نتایج حاصل از تجویز میکرودوز GnRH-a همراه با گنادوتروپین برای تحریک تخمدان در سیکل های ART در بیماران Poor-Responder
  دکتر رباب داور، دکتر عباس افلاطونیان صفحات 63-69
 • بررسی تغییرات اولترامورفولوژیک فلزات سنگین کادمیم، مس و جیوه بر اسپرم با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
  دکتر منصور ابراهیمی صفحات 70-78
 • مقایسه پارامترهای اسپرم 50 نمونه انزال از دو روش Makler-Staining و Wer Preparation
  دکتر محمدعلی خلیی، نعیمه گلدانساز، نیلوفر ایوبی صفحات 79-83
 • مقایسه نتایج انتقال جنین به دو روش یک مرحله ای (SET) و دو مرحله ای (DET) در سیکل های ART
  دکتر عباس افلاطونیان، دکتر مهناز منصوری ترشیزی، دکتر رباب داور، دکتر راضیه دهقانی فیروزآبادی، دکتر رضا افلاطونیان، محمدحسین امیرارجمند، بهروز افلاطونیان. مهرداد سلیمانی صفحات 84-89
 • تغییرات مورفولوژیک آندومتر رحم پس از تحریک تخمک گذاری موش در زمان لانه گزینی
  ماندانا بیگی بروجنی، دکتر مژده صالح نیا، دکتر تقی الطریحی صفحات 90-96
 • تاثیر دوز کم GnRH-a طولانی در اثر مقایسه با تزریق روزانه GnRH-a کوتاه اثر برای مهار هیپوفیز در سیکل های ART و نتایج حاملگی
  دکتر ربابه طاهری پناه، دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی، دکتر محمد غفورزاده صفحات 97-103
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحات 3-16