فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و پنجم شماره 171 (پیاپی 287، خرداد 1386)
 • سال بیست و پنجم شماره 171 (پیاپی 287، خرداد 1386)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/03/05
 • تعداد عناوین: 38
|
 • سرمقاله
 • این بار رقیب سبب خیر شد
  صفحه 2
 • گزارش نشست مسئولان وزارت کار با نساجان کشور
  صفحه 4
 • دستیابی به دانش تولید فرش دستباف گونه ماشینی
  صفحه 8
 • یکسان سازی نرخ بهره بانکی فقط به ضرر تولید کنندگان است
  مهندس علی روشنی، مهندس حسین کیانی صفحه 10
 • هزینه یک ساعت کار در ایران
  صفحه 12
 • صدای قطعنامه ها به زودی از کارخانه ها به گوش خواهد رسید
  صفحه 13
 • عوامل مهم فنی و اقتصادی در ریسندگی پنبه ای
  صفحه 14
 • راهی برای نجات صنعت کشور
  صفحه 15
 • هفت ویژگی مدیران استثنایی
  محمدعلی آذری نیا صفحه 18
 • بازتاب یک گفتگوی صریح
  صفحه 20
 • صادر کنندگان بدون گشایش اعتبار اسنادی پول می گیرند
  احمد بروغنی صفحه 21
 • تولید داخلی گرفتار چنبره معضل اقتدار وارد کنندگان
  صفحه 23
 • کاهش نرخ بهره، بیمها و امیدها
  قاسم دهقان صفحه 26
 • مصرف انرژی چالشی در صنعت نساجی
  مینا یگانه صفحه 28
 • طرح رفع بخشی از موانع سرمایه گذاری، کارآمد یا مشکل زا
  صفحه 30
 • گذری در مطبوعات کشور
  صفحه 34
 • رموز اعتماد به نفس در زندگی و کار برای همه
  برایان تریسی ترجمه: اشرف رحمانی ، کورش طارمی صفحه 39
 • شروع کارآفرینی در دوران پهلوی
  دکتر کاظم خسروشاهی صفحه 42
 • چرا علیرغم قیمت پایین جهانی پنبه سطح کشت پنبه کماکان بالاست
  مهندس فرزانه رسولی ترجمه: مهندس فرزانه رسولی صفحه 46
 • توسعه اقتصادی با کدام قوانین
  سیداحسان خاندوزی صفحه 48
 • ایتالیا پیشقدم در تکنولوژی بافندگی
  مهندس آذر ملکی ترجمه: مهندس آذر ملکی صفحه 50
 • رشد ظرفیت جهانی نخ های BCF فرش
  مهندس مهدی یکتا ترجمه: مهندس مهدی یکتا صفحه 52
 • ساخت الیاف کربن از ضایعات منسوجات
  روزبه طباطبایی ترجمه: روزبه طباطبایی صفحه 54
 • تکمیل آنتی استاتیک برای کنترل و کارایی
  ابراهیم وحدانی صفحه 57
 • قابلیت بافت نخ های شنیل در ماشین های بافندگی ایرجت
  مهندس روفیا توفیقی ترجمه: مهندس روفیا توفیقی صفحه 59
 • رامی، لیفی متفاوت در بین الیاف ساقه ای
  مهندس شهلا اطلسی ترجمه: مهندس شهلا اطلسی صفحه 63
 • تکنولوژی Modra در ماشین های فرش تافتینگ
  صفحه 66
 • ژئوسنتتیک ها
  مهندس فریبا پیغامی ترجمه: مهندس فریبا پیغامی صفحه 67
 • جلیقه ضد گلوله
  صفحه 68
 • روش ریسندگی Uniplex
  مهندس محمود رفیع منزلت ترجمه: مهندس محمود رفیع منزلت صفحه 71
 • دیروز و امروز شرکت تامی هیلفیگر
  صفحه 73
 • مصرف الیاف میکرو در اروپای غربی
  مهندس علی اکبر سمنارشاد ترجمه: مهندس علی اکبر سمنارشاد صفحه 74
 • پیشرفت های اخیر در تولیدات نساجی
  صفحه 77
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 78
 • از میان نامه های رسیده
  صفحه 79
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 80
 • خبر
  صفحه 82
 • بخش انگلیسی
  صفحه 84